Ülkemiz jeolojik ve topoğrafik yapısı
Download
1 / 30

DO?AL AFET S?GORTALAR KURUMU (DASK)NED?R? - PowerPoint PPT Presentation


 • 274 Views
 • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DO?AL AFET S?GORTALAR KURUMU (DASK)NED?R?' - aelwen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Do al afet s gortalar kurumu dask ned r

Ülkemiz jeolojik ve topoğrafik yapısıile iklim özellikleri nedeniyle büyük can ve mal kayıplarına yol açan doğal afetlerle sık sık karşılaşan ülkelerin başında gelmektedir. Ülkemizde etkili olan doğal afetleri önem sırasına göre depremler, heyelanlar, su baskınları, kaya düşmeleri, yangınlar, çığ, fırtına ve yer altı suyu hareketleri şeklinde sıralamak mümkündür.


Do al afet s gortalar kurumu dask ned r

Son 60 yıl içerisinde doğal afetlerin yol açtığı yapısal hasar istatistikleri dikkate alındığında, bu tür hasarın 2/3'ünün deprem nedeniyle meydana geldiği görülmektedir.

Bu nedenle de ülkemizde doğal afet denilince akla öncelikle depremler gelmektedir. Şu anda geçerli bulunan deprem bölgeleri haritası esas alındığında, ülkemiz topraklarının %96'sının farklı oranlarda tehlikeye sahip deprem bölgeleri içerisinde olduğu ve nufusumuzun %98'inin bu bölgelerde yaşadığı görülmektedir. Bu oranlar, ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır.


Do al afet s gortalar kurumu dask ned r

Depremler, başta afetin meydana geldiği bölgeler olmak üzere tüm ülkede etkisini hissettirmekte ve dolayısıyla ülkede yaşayan vatandaşların hepsi depremin sonuçlarından belli ölçüde etkilenmektedir. Ortaya çıkan maddi zararların telafi edilmesi, deprem bölgesinde normal hayata dönülebilmesi, acil yardıma ihtiyaç duyan kimselerin bu ihtiyaçlarının giderilmesi ve benzeri için yapılan harcamalar ülke ekonomisine ve devlete büyük bir mali yük getirmektedir.


Do al afet s gortalar kurumu dask ned r

Bunun en son örneğini oluşturan ve son yüz yılın felaketi olarak adlandırılan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, ekonomik ve sosyal boyutları ile ülkemiz için büyük bir yıkım olmuştur

17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve çok büyük can ve mal kaybına neden olan Marmara depreminden sonra kamu otoritesince deprem zararlarının en aza indirilmesi amacıyla bir çok tedbir alınmıştır. Bu tedbirlerin en önemlilerinden birisi de Zorunlu Deprem Sigortası'na ilişkin düzenlemedir.


Do al afet s gortalar kurumu dask ned r

27.08.1999 tarih ve 4452 sayılı Doğal Afetlere Karşı Alınacak Önlemler ve Doğal Afetler Nedeniyle Doğan Zararların Giderilmesi İçin Yapılacak Düzenlemeler Hakkında Yetki Kanununun verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan 587 sayılı "Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" 27.12.1999 tarih ve 23919 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu KHK ile 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren kapsamdaki meskenler için deprem sigortası yaptırmak zorunlu hale getirilmiş olup bu sigortayı sunmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kurulmuştur. 9 aylık bir kuruluş sürecinin ardından DASK, öngörüldüğü şekilde 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren teminat sunmaya başlamıştır.


Do al afet s gortalar kurumu dask ned r

Halen 29 yetkili sigorta şirketi ve bu şirketlerin acenteleri DASK nam ve hesabına Zorunlu Deprem Sigortası yapmaktadır. Oluşturulan yeni sistem, kısa zamanda başarılı bir performans ortaya koymuş olup uluslararası kuruluşlar tarafından pek çok ülke için örnek uygulama olarak gösterilmektedir.


Do al afet s gortalar kurumu dask ned r

DOĞAL AFET SİGORTALAR KURUMU acenteleri DASK nam ve hesabına Zorunlu Deprem Sigortası yapmaktadır. Oluşturulan yeni sistem, kısa zamanda başarılı bir performans ortaya koymuş olup uluslararası kuruluşlar tarafından pek çok ülke için örnek uygulama olarak gösterilmektedir.(DASK)NEDİR?


Sigorta yapt rmak in gerekli bilgi ve belgeler

Sigorta Yaptırmak İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler acenteleri DASK nam ve hesabına Zorunlu Deprem Sigortası yapmaktadır. Oluşturulan yeni sistem, kısa zamanda başarılı bir performans ortaya koymuş olup uluslararası kuruluşlar tarafından pek çok ülke için örnek uygulama olarak gösterilmektedir.

Sigortalının adı, adresi, telefonu, varsa cep telefonu

Sigortalının vergi kimlik numarası ve T.C. kimlik numarası

Sigortalanacak yerin açık adresi

Tapu bilgileri (ada, pafta, parsel, sayfa no) (mesken tapusu veya arsa tapusu)

Binanın inşa yılı (1975 ve öncesi, 1976 - 1996 arası, 1997 - 1999 arası, 2000 ve sonrası)

Binanın yapı tarzı (çelik / betonarme karkas, yığma kagir, diğer)         


Do al afet s gortalar kurumu dask ned r

Binanın toplam kat sayısı acenteleri DASK nam ve hesabına Zorunlu Deprem Sigortası yapmaktadır. Oluşturulan yeni sistem, kısa zamanda başarılı bir performans ortaya koymuş olup uluslararası kuruluşlar tarafından pek çok ülke için örnek uygulama olarak gösterilmektedir.

Binanın hasar durumu (hasarsız, hafif hasarlı, orta hasarlı)

Meskenin (dairenin) brüt yüzölçümü (m2)

Meskenin (dairenin) kullanım şekli (mesken, ticarethane, büro, diğer)


Do al afet s gortalar kurumu dask ned r

DOĞU ANADOLU BÖLGE acenteleri DASK nam ve hesabına Zorunlu Deprem Sigortası yapmaktadır. Oluşturulan yeni sistem, kısa zamanda başarılı bir performans ortaya koymuş olup uluslararası kuruluşlar tarafından pek çok ülke için örnek uygulama olarak gösterilmektedir.


Y r rl kteki poli elerin da l mlar
Yürürlükteki Poliçelerin Dağılımları acenteleri DASK nam ve hesabına Zorunlu Deprem Sigortası yapmaktadır. Oluşturulan yeni sistem, kısa zamanda başarılı bir performans ortaya koymuş olup uluslararası kuruluşlar tarafından pek çok ülke için örnek uygulama olarak gösterilmektedir.


Do al afet s gortalar kurumu dask ned r

Tazminat Ödemeleri acenteleri DASK nam ve hesabına Zorunlu Deprem Sigortası yapmaktadır. Oluşturulan yeni sistem, kısa zamanda başarılı bir performans ortaya koymuş olup uluslararası kuruluşlar tarafından pek çok ülke için örnek uygulama olarak gösterilmektedir.


Do al afet s gortalar kurumu dask ned r

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI SEFERBERLİĞİ acenteleri DASK nam ve hesabına Zorunlu Deprem Sigortası yapmaktadır. Oluşturulan yeni sistem, kısa zamanda başarılı bir performans ortaya koymuş olup uluslararası kuruluşlar tarafından pek çok ülke için örnek uygulama olarak gösterilmektedir.

ŞEHİRLER YARIŞIYOR, SİGORTALILAR KAZANIYOR!


Do al afet s gortalar kurumu dask ned r

 • Konu ve kapsam acenteleri DASK nam ve hesabına Zorunlu Deprem Sigortası yapmaktadır. Oluşturulan yeni sistem, kısa zamanda başarılı bir performans ortaya koymuş olup uluslararası kuruluşlar tarafından pek çok ülke için örnek uygulama olarak gösterilmektedir.

 • Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) 2011 yılında başlattığı Şehirler Yarısıyor, Sigortalılar Kazanıyor yarışması Türkiye’nin 81 ilini kapsar.

 • Yarışmada dereceye girecek iller 1 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arasındaki Zorunlu Deprem Sigortası performanslarına göre değerlendirileceklerdir.

 • Yarışma kapsamında illerin amacı, sınırları içindeki Zorunlu Deprem Sigortalı konutların oranını artırmak, deprem ve Zorunlu Deprem Sigortası bilincini yükseltmektir.

 • İller aşağıdaki 3 kategoride yarışacaklardır:

 • o En yüksek sigortalılık oranı

 • o En yüksek poliçe artış oranı

 • o En iyi Zorunlu Deprem Sigortası teşvik kampanyası

 • Her üç kategoride ilk üçe giren iller ödüllendirilecektir


Do al afet s gortalar kurumu dask ned r

 • Değerlendirme acenteleri DASK nam ve hesabına Zorunlu Deprem Sigortası yapmaktadır. Oluşturulan yeni sistem, kısa zamanda başarılı bir performans ortaya koymuş olup uluslararası kuruluşlar tarafından pek çok ülke için örnek uygulama olarak gösterilmektedir.

 • En yüksek sigortalılık oranı: 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Türkiye genelinde en yüksek sigortalılık oranına ulasan iller ödüllendirilecektir.

 • En yüksek poliçe artıs oranı:31 Aralık 2011 tarihi itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre en yüksek oranda poliçe artısı kaydeden iller ödüllendirilecektir.

 • En iyi Zorunlu Deprem Sigortası tesvik kampanyası:Deprem ve Zorunlu Deprem Sigortası bilincini artırmak, sigortalılık artısını teşvik etmek için il sınırları içinde en başarılı yerel iletişim kampanyasını yürüten iller ödüllendirilecektir.

 • Sayısal sonuçlara göre dereceye girenlerin belirleneceği ilk iki kategori için DASK’ın veri tabanı baz alınacaktır.


Do al afet s gortalar kurumu dask ned r

“En iyi Zorunlu Deprem Sigortası teşvik kampanyası” kategorisinde dereceye girecek iller, Hazine Müsteşarlığı ve DASK yetkileri ile iletişim uzmanından oluşan bir jüri tarafından belirlenecektir. Jüri projeleri değerlendirirken aşağıdaki kriterleri baz alacaktıro Amaca uygunluk : Zorunlu Deprem Sigortalı konutların oranını artırma, Deprem ve Zorunlu Deprem Sigortası bilincini yükseltme amacına uygunluko Yaratıcılık : Bugüne kadar yürütülen Zorunlu Deprem Sigortası kampanyalarından farklılaşan yanlaro Etkinlik : Ulaşılan kişi sayısı, kişilerin deprem ve Zorunlu Deprem Sigortası’na yaklaşımlarında yaratılan farklılık, ilin sigortalılık düzeyine katkısı, ulusal ve yerel basında yer alan proje haberleri


Do al afet s gortalar kurumu dask ned r

 • Yarışma takvimi kategorisinde dereceye girecek iller, Hazine Müsteşarlığı ve DASK yetkileri ile iletişim uzmanından oluşan bir jüri tarafından belirlenecektir. Jüri projeleri değerlendirirken aşağıdaki kriterleri baz alacaktır

 • Baslangıç tarihi : 1 Ocak 2011

 • Bitis tarihi : 31 Aralık 2011

 • Üçüncü kategoride proje teslimi için son tarih : 31 Ocak 2012

 • 3. kategori için jüri degerlendirmesi : 1 – 29 Şubat 2012

 • Sonuçların açıklanması : 1 – 7 Mart 2012 haftası

 • Ödüller

 • Her üç kategorinin birincisine : DASK Güvenli Hayat Parkı

 • Her üç kategorinin ikincisine : İl Acil Durum ve Afet Müdürlüğüne 10.000 TL malzeme yardımı

 • Her üç kategorinin üçüncüsüne : İl Acil Durum ve Afet Müdürlüğüne 7.500 TL malzeme yardımı

 • Dereceye giren tüm illere plaket takdim edilecektir.


Do al afet s gortalar kurumu dask ned r

 • DASK Güvenli Hayat Parkı kategorisinde dereceye girecek iller, Hazine Müsteşarlığı ve DASK yetkileri ile iletişim uzmanından oluşan bir jüri tarafından belirlenecektir. Jüri projeleri değerlendirirken aşağıdaki kriterleri baz alacaktır

 • DASK Güvenli Hayat Parkı, kategorilerde birinci olan illerin kent merkezine yapılacaktır.

 • DASK Güvenli Hayat Parkı’nın amacı, kent merkezinde yetişkinlerin dinlenme, gezinti, çocukların oyun amacıyla faydalanabileceği, içinde deprem ve Zorunlu Deprem Sigortası’yla ilgili bilgilendirici materyallerin de bulunduğu kamu yararına bir

 • alan oluşturarak il halkının Zorunlu Deprem Sigortası duyarlılığını ödüllendirmektir.

 • Park oyun, yürüyüş, dinlenme alanlarıyla yeşil alandan oluşacaktır. Parkta ayrıca deprem ve Zorunlu Deprem Sigortası’yla ilgili bilgilendirici tabelalar ve diğer malzemeler yer alacaktır.

 • Söz konusu parka DASK Güvenli Hayat Parkı adı verilecektir.


Do al afet s gortalar kurumu dask ned r

 • DASK Güvenli Hayat Parkı için kent merkezinde yaya trafiğinin yoğun olduğu bir alanın (mevcut bir park veya yeni bir park alanı) tahsis edilmesi belediyenin sorumluluğunda olacaktır.

 • Belediye tarafından kent merkezinde belirlenecek alanda DASK Güvenli Hayat Parkı’nın inşası DASK tarafından yaptırılacaktır.

 • DASK Güvenli Hayat Park’ının müteakip bakımı belediye tarafından yerine getirilecektir.

 • Parkların teslimi ve açılısı DASK tarafından organize edilecek bir törenle yapılacaktır.