Download
hjertestans som d ds rsak n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hjertestans som dødsårsak PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hjertestans som dødsårsak

Hjertestans som dødsårsak

194 Views Download Presentation
Download Presentation

Hjertestans som dødsårsak

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hjertestans som dødsårsak • I Norge dør mer enn 6.000 personer plutselig og uventet utenfor sykehus hvert år. Ca. 80 prosent av disse dødsfallene antas å være forårsaket av hjertesykdom. • 75 prosent av disse tilfellene (3.750 personer) starter med hjertekammerflimmer.( NOU 1998-9 ”Hvis det haster….” Intensivnett

 2. Ventrikkelflimmer • De fleste ”stans” begynner med VF • Er som regel utløst av et akutt hjerteinfarkt • Fører til død innen ca 5 min - ubehandlet Intensivnett

 3. Bruk av automatisk hjertestarter Sentralt i utførsel av prehospital A-HLR Stadig mer aktuell i sykehus ? Intensivnett

 4. Trening på AED(AUTOMATISK EKSTERN DEFIBRILLATOR) • ”Alle” skal kunne bruke AED • Trening på dukke • Trening på prosedyrer • Trening i ambulanse/sykehus Intensivnett

 5. AED -støt • Opplading skjer automatisk dersom VF/VT • Støter på 200joule x2 • Må fyres av manuelt • Øker til 360 etter to støt (ved forhåndsinnstiling voksen pasient.) Intensivnett

 6. Automatisk ekstern defibrillator • Bifasisk strømbølgeform • Er derfor lettere, og krever mindre energi • Sikker ,pålitelig og enkel i bruk Intensivnett

 7. Forutsetninger for A-HLR • Nytteløst uten god basis-HLR • Trening på HLR nødvendig • Også av helsepersonell Intensivnett

 8. Noen endringer i HLR rutiner • Ikke initialt slag i brystet på pasienter som ikke ligger på skop/telemetri (eller observert stans) • Ikke bruk for mye tid på ”sjekk puls” • Ved bevisstløspasient uten respirasjon, igangsett HLR Intensivnett

 9. HLR(Voksen)kompresjon • Er dine kunnskaper gode nok, og blir de vedlikeholdt ? • Kompresjon mellom brystvortene • Frekvens 100 ,thorax trykkes ned ca 5 cm • Kompresjon/innblåsning 2:15 kontinuerlig ved en eller to hjelpere • Ikke bøy armene, bruk overkroppen som vekt Intensivnett

 10. Ventilasjon • Dra haken fram for frie lufteveier (event.svelgtube) • Ventiler på maske 400-600ml (500-700ml uten ekstra o2 ) med 2 innblåsninger på 2 sek. • Forholdet ventilasjon/kompresjon 1:5 på intubert pasient Intensivnett

 11. MEDIKAMENTER • Adrenalin 1mg hver tredje min som før • Engangsdose med 3mg med atropin som før • Amiodarone(Cordarone) som førstevalg vedVF som ikke lar seg sjokke ut • MgSo4 ved VF type ”torsades de pointes” • Syre/base-buffer først etter 20-25 min Intensivnett

 12. Se mer på disse sidene Kilder • Oppdateringer innen AHLR og HLR av overlege Kristian Lexow ,leder NorskResucitasjonsråd ,nettsidene til NRR • Akuttjournalen 2001,vol 9 • Norsk grunnkurs i i bruk av hjertestarter 2 utgave • utgitt av NRR i samarbeid med Norsk førstehjelpsråd Intensivnett