h c vi n c ng ngh b u ch nh vi n th ng khoa vi n th ng i
Download
Skip this Video
Download Presentation
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KHOA VIỄN THÔNG I

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KHOA VIỄN THÔNG I - PowerPoint PPT Presentation


 • 283 Views
 • Uploaded on

BẢO VỆ TỐT NGHIỆP. Đồ án: CÔNG NGHỆ IP-VPN. Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đức Cường Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KHOA VIỄN THÔNG I. 27/11/2005. NỘI DUNG BÁO CÁO. Bộ giao thức TCP/IP Công nghệ mạng riêng ảo trên Internet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KHOA VIỄN THÔNG I' - adrina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
h c vi n c ng ngh b u ch nh vi n th ng khoa vi n th ng i
BẢO VỆ TỐT NGHIỆP

Đồ án:

CÔNG NGHỆ IP-VPN

Sinh viên thực hiện:Nguyễn Đức Cường

Giáo viên hướng dẫn:ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA VIỄN THÔNG I

27/11/2005

n i dung b o c o
NỘI DUNG BÁO CÁO
 • Bộ giao thức TCP/IP
 • Công nghệ mạng riêng ảo trên Internet
 • Giao thức IPSec cho IP-VPN
 • An toàn dữ liệu trong IP-VPN
 • Thực hiện IP-VPN
 • Kết luận
c ng ngh m ng ri ng o tr n internet
CÔNG NGHỆ MẠNG RIÊNG ẢO TRÊN INTERNET
 • Khái niệm:Mạng riêng ảo trên nền Internet là mô phỏng các mạng số liệu riêng đảm bảo an ninh trên cơ sở hạ tầng mạng Internet công cộng chung không đảm bảo an ninh.
c ng ngh m ng ri ng o tr n internet1
CÔNG NGHỆ MẠNG RIÊNG ẢO TRÊN INTERNET

Các khối chức năng cơ bản:

 • Điều khiển truy nhập
 • Nhận thực
 • An ninh
 • Truyền Tunnel
 • Thỏa thuận mức dịch vụ
c ng ngh m ng ri ng o tr n internet2
CÔNG NGHỆ MẠNG RIÊNG ẢO TRÊN INTERNET

Phân loại mạng riêng ảo theo kiến trúc

VPN truy nhập từ xa

Intranet VPN

Extranet VPN

c ng ngh m ng ri ng o tr n internet3
CÔNG NGHỆ MẠNG RIÊNG ẢO TRÊN INTERNET

Giao thức đường ngầm

 • PPTP
 • L2F
 • L2TP
 • IPSEC

Sơ đồ đóng gói L2TP

Sơ đồ đóng gói PPTP

giao th c ipsec cho ip vpn
GIAO THỨC IPSEC CHO IP-VPN
 • Đóng gói thông tin của IPSec
     • Giao thức tiêu đề xác thức AH
     • Giao thức đóng gói an toàn tải tin ESP
 • Kết hợp an ninh SA
 • Giao thức trao đổi khóa IKE
 • Các giao thức đang tồn tại ứng dụng cho IPSec
giao th c ipsec cho ip vpn1
GIAO THỨC IPSEC CHO IP-VPN
 • Giao thức tiêu đề xác thực AH
giao th c ipsec cho ip vpn2
GIAO THỨC IPSEC CHO IP-VPN
 • Giao thức đóng gói an toàn tải tin ESP
giao th c ipsec cho ip vpn3
GIAO THỨC IPSEC CHO IP-VPN
 • Liên kết an ninh SA
  • Là dịch vụ bảo mật quan hệ giữa hai hay nhiều thực thể để thỏa thuận truyền thông an toàn.
  • Là một kết nối đơn công.
  • Được xác định bởi ba tham số SPI, địa chỉ IP đích, giao thức an toàn (AH hayESP).
  • Là cơ sở dữ liệu để tham chiếu các dịch vụ an toàn được cung cấp khi thực hiện đóng gói thông tin
giao th c ipsec cho ip vpn4
GIAO THỨC IPSEC CHO IP-VPN
 • Giao thức trao đổi khóa IKE
 • IKE pha 2
 • IKE pha 1
 • Chức năng:
  • Thỏa thuận các thông số an ninh và các tập chuyển đổi
  • Thiết lập các kết hợp an ninh IPSec
  • Định kỳ thỏa thuận lại IPSec SA
  • Thực hiện một trao đổi Diffie-Hellman bổ sung để tạo ra SA và khóa mới
 • Mục đích:
  • Thương lượng và thiết lập chính sách ninh
giao th c ipsec cho ip vpn5
GIAO THỨC IPSEC CHO IP-VPN
 • Giao thức trao đổi khóa IKE
 • IKE pha 2
 • IKE pha 1
 • Chức năng:
  • Thỏa thuận các thông số an ninh và các tập chuyển đổi
  • Thiết lập các kết hợp an ninh IPSec
  • Định kỳ thỏa thuận lại IPSec SA
  • Thực hiện một trao đổi Diffie-Hellman bổ sung để tạo ra SA và khóa mới
 • Mục đích:
  • Thương lượng và thiết lập chính sách ninh
giao th c ipsec cho ip vpn6
Gói tin

Gói tin ban đầu

Gói tin

Gói tin sau mật mã

Gói tin

Gói tin truyền trên mạng công cộng

GIAO THỨC IPSEC CHO IP-VPN
 • Ví dụ về đóng gói dữ liệu sử dụng ESP

Tạo tiêu đề và đóng gói dữ liệu vào tiêu đề mới

Tìm kiếm SA

Tách tiêu đề và kiểm tra tiính toàn vẹn gói tin,…

Tìm kiếm SA

Giải mã dữ liệu

Mật mã dữ liệu

Gói tin

Gói tin

Gói tin

Gói tin

Gói tin

giao th c ipsec cho ip vpn7
GIAO THỨC IPSEC CHO IP-VPN
 • Các giao thức đang được ứng dụng cho xử lý IPSec
 • Mật mã bản tin
 • Tiêu chuẩn mật mã dữ liệu DES
 • Tiêu chuẩn mật mã dữ liệu gấp ba 3DES
 • Mã nhận thực bản tin băm HMAC
 • Thuật toán MD5
 • Thuật toán băm an toàn SHA
 • Giao thức Diffie-Hellman
 • Quyền chứng nhận CA
 • Khóa chia sẽ trước
 • Chữ ký số RSA
 • RSA mật mã nonces
 • Toàn vẹn dữ liệu
 • Nhận thực các bên
 • Quản lý khóa
an to n d li u trong ip vpn
AN TOÀN DỮ LIỆU TRONG IP-VPN
 • Mật mã
  • Khái niêm
  • Hệ thống mật mã khóa đối xứng
  • Hệ thống mật mã khóa công khai
 • Xác thực
  • Xác thực tính toàn vẹn dữ liệu
  • Xác thực nguồn gốc dữ liệu
an to n d li u trong ip vpn1
AN TOÀN DỮ LIỆU TRONG IP-VPN
 • Mật mã
  • Khái niệm

Khóa K

Cipher

Bản tin được mật mã

C

Bản tin ban đầu

Mật mã

EK(P)=C

Plaintext

Ciphertext

Bản tin ban đầu

Giải mã DK(C)=P

Bản tin được mật mã

C

Khóa K

an to n d li u trong ip vpn2
AN TOÀN DỮ LIỆU TRONG IP-VPN
 • Mật mã
  • Hệ thống mật mã khóa đối xứng

Giải thuật DES

an to n d li u trong ip vpn3
Khóa công khai

Kênh truyền

Giải thuật mã hóa

Giải thuật giải mã

User A

User B

Đoạn tin

Đoạn tin

Đoạn tin

được mật mã

Khóa bí mật

AN TOÀN DỮ LIỆU TRONG IP-VPN
 • Mật mã
  • Hệ thống mật mã khóa công khai
 • Nguyên lý mật mã khóa công khai

C = EKUb(M)

M = DKRb(C)=DKRb[EKUb(M)]

an to n d li u trong ip vpn4
AN TOÀN DỮ LIỆU TRONG IP-VPN
 • Xác thực
  • Xác thực tính toàn vẹn dữ liệu
   • Phát hiện các bản tin bị lỗi
   • Bảo vệ chống sửa đổi bất hợp pháp bản tin
  • Xác thực nguồn gốc dữ liệu
an to n d li u trong ip vpn5
L

Document

Pad

N x 512 bit

Khối 1

512 bit

Khối 2

512 bit

Khối N

512 bit

I

V

Hàm băm MD5/SHA

H

a

s

h

Hàm băm MD5/SHA

H

a

s

h

Hàm băm MD5/SHA

H

a

s

h

IV 128/160 bit Initialization vector P Padding

Hash 128/160 bit Hash value L 64 bit Document Length

AN TOÀN DỮ LIỆU TRONG IP-VPN
 • Xác thực
  • Xác thực tính toàn vẹn dữ liệu

Cấu trúc cơ bản của MD5/SHA

an to n d li u trong ip vpn6
AN TOÀN DỮ LIỆU TRONG IP-VPN

Xác thực

Xác thực nguồn gốc dữ liệu

User

Kênh không an toàn

Server

IDU

RU

RS

RS

Giá trị ngẫu nhiên

(Nonce)

Khẩu lệnh

Hash

IDU

RU

RS

Mật mã với khóa bí mật

Hash

Hash

Đáp

Giải mã với khóa công khai

IDU

RU

Sig

Sig

Giao thức hỏi đáp sử dụng chữ ký số

an to n d li u trong ip vpn7
Verisign

Swisskey

Root CA

Self Signed

Self Signed

Intermediate CA

Amazon

Verisign

Trust

Bob

Alice

Carol

Client Certificate

Amazon

Amazon

Swisskey

AN TOÀN DỮ LIỆU TRONG IP-VPN
 • Xác thực
  • Xác thực nguồn gốc dữ liệu

Mô hình phân cấp tin tưởng các chứng thực CA

th c hi n ip vpn
THỰC HIỆN IP-VPN
 • Các kiến trúc khởi tạo truy nhập IP-VPN
  • IP-VPN truy nhập từ xa
 • Kiến trúc khởi tạo từ máy khách
 • Kiến trúc khởi tạo từ máy chủ truy nhập NAS
th c hi n ip vpn1
THỰC HIỆN IP-VPN
 • Các kiến trúc khởi tạo truy nhập IP-VPN
  • Site-to-Site IP-VPN
 • Kiến trúc khởi tạo từ Router
th c hi n ip vpn2
THỰC HIỆN IP-VPN
 • Kết nối LAN - to - LAN
k t lu n 1 2
KẾT LUẬN (1/2)
 • Cùng với xu hướng IP hóa mạng viễn thông, công nghệ IP-VPN hứa hẹn triển vọng thị trường rất lớn.
 • Đồ án trình bày bốn giao thức đường ngầm sử dụng cho công nghệ IP-VPN: PPTP, L2F, L2TP, IPSec.
 • Giao thức IPSec là giao thức tối ưu nhất về tính an toàn dữ liệu. Để thực hiện đóng gói dữ liệu, IPSec có hai giao thức đóng gói là AH và ESP. Liên kết an ninh sẽ định ra một tập các tham số, thuật toán và giao thức đóng gói (AH hay ESP) cho dữ liệu giữa hai bên. Giao thức trao đổi khóa IKE đảm bảo vai trò nhận thực và thỏa thuận liên kết an ninh giữa các bên tham gia.
k t lu n 2 2
KẾT LUẬN (2/2)
 • An toàn dữ liệu là vấn đề rất quan trọng đối với công nghệ IP-VPN. Đồ án đã trình bày một số thuật toán được dùng kết hợp với giao thức IPSec: mật mã, xác thực, toàn vẹn dữ liệu.
 • Cùng với xu hướng mạng viễn thông chuyển sang mạng thế hệ mới NGN, VPN là một trong những dịch vụ của của NGN và hứa hẹn tương lai phát triển rất lớn.
 • Hướng phát triển tiếp theo của đề tài là nghiên cứu về VPN sử dụng giao thức MPLS và ứng dụng VPN trong thông tin di động.
ad