slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Negatiivinen eksponentti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Negatiivinen eksponentti

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 4
Download Presentation

Negatiivinen eksponentti - PowerPoint PPT Presentation

adriel
129 Views
Download Presentation

Negatiivinen eksponentti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Negatiivinen eksponentti k ≠ 0 k0 = 1 JNE.

  2. E.1.Laske potenssin arvo a) 3-2 = b) 6-1 =

  3. E.2. Liikevaihto kasvanut 20 % vuosi Liikevaihto nyt 3,6 miljoonaa euroa. Kuinka paljon liikevaihto oli 8 vuotta sitten? Liikevaihto tulee vuosittain 1,2-kertaiseksi 1,2-8 3,6  0,837 (milj. €) V: 840 000 euroa

  4. E.3. (t. 223) Koboltistä hajoaa vuosittain 12,3 % Nyt 100 mg. Paljonko 10 vuotta sitten? 100% - 12,3% = 87,7% Koboltin massa vuosittain 0,877-kertaiseksi 0,877-10 100 mg  370 mg