Beta adrenerj k resept r blokerler
Download
1 / 28

- PowerPoint PPT Presentation


 • 325 Views
 • Uploaded on

BETA-ADRENERJİK RESEPTÖR BLOKERLERİ. Doç.Dr.M.Kemal Yıldırım.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - adrian-patton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Beta adrenerj k resept r blokerler

BETA-ADRENERJİK RESEPTÖR BLOKERLERİ

Doç.Dr.M.Kemal Yıldırım


Beta adrenerj k resept r blokerler


Temel farmakoloj k zell kler
TEMEL FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ şekilde bloke ederek sempatoadrenal sistem stimülasyonunun veya izoproterenol ve diğer beta-mimetik ilaçların çeşitli yapılar üzerindeki etkilerini kompetetif bir şekilde antagonize ederler.

 • 1.Selektiflik (seçicilik):Beta-blokerlerin çoğu β1 ve β2 reseptörlere karşı aynı derecede yüksek afinite gösterirler ve bunların her ikisini de aynı derecede bloke ederler; bunlara selektif-olmayan (non-selektif) ilaçlar adı verilir.

 • Β1 reseptörlere selektif etki gösteren ilaçlara kardiyoselektif ilaçlar denir:bisoprolol, atenolol, asebutolol, betaksolol, metoprolol gibi.


Beta adrenerj k resept r blokerler

 • 2.İntrinsik sempatomimetik etkinlik (İSE):Bazı beta-bloker ilaçlar parsiyel agonisttir;yani beta-reseptörleri duruma göre bloke veya aktive ederler.

 • İSE’si en yüksek olan beta-bloker pindolol’dür. Diğer İSE’li ilaçlar oksprenolol, asebutolol,karteolol ve seliprolol.


Beta adrenerj k resept r blokerler


Beta adrenerj k resept r blokerler


Beta adrenerj k resept r blokerler


Beta adrenerj k resept r blokerler

 • 5.Melez(hibrid) etkinlik: beta-blokerler, eksitabl hücrelerin sitoplazma membranındaki Na+ kanallarını bloke ederler, böylece memranı depolarizasyona karşı korurlar.

 • Seliprolol’un β2 agonisti olmasına bağlı vazodilatör ve bronkodilatör etkileri yanında,α2 adrenerejik reseptör bloker etkisi de vardır.

 • Karvedilol’un α1 adrenerjik reseptör blokeri ve hafif kalsiyum kanal blokeri etkinliği vardır.

 • Labetolol beta reseptörler yanında α1 reseptörleri de bloke eder.


Selektif olmayan beta blokerlerin farmakolojik zellikleri
Selektif olmayan beta-blokerlerin farmakolojik özellikleri beta-blokerler, eksitabl hücrelerin sitoplazma membranındaki Na+ kanallarını bloke ederler, böylece memranı depolarizasyona karşı korurlar.

 • Propranolol

 • Tam bir antagonisttir.

 • İntrinsik sempatomimetik etkinlik(İSE) göstermez.

 • Lokal anestezik etki gösterir.


Beta adrenerj k resept r blokerler

 • 1.Kalp damar sistemi ile ilgili etkileri: beta-blokerler, eksitabl hücrelerin sitoplazma membranındaki Na+ kanallarını bloke ederler, böylece memranı depolarizasyona karşı korurlar.

 • Kalbin kontraktilitesini ve atış hızını azaltır(negatif inotropik ve negatif kronotropik etki).

 • Kalbin yaptığı işi ve oksijen tüketimini belirgin şekilde azaltır.

 • Kalpte iletim sistemini yavaşlatır.

 • Beyin damarları hariç bütün damar yataklarında kan akımını azaltır(β2 bloker etki).

 • Antitrombositik etki.


Beta adrenerj k resept r blokerler

 • 2.Bronşlar: beta-blokerler, eksitabl hücrelerin sitoplazma membranındaki Na+ kanallarını bloke ederler, böylece memranı depolarizasyona karşı korurlar.

 • Hava yollarının rezistansında artma yapar(Bronş ve bronşiyollerin β2-reseptörlerini bloke ettiği için).

 • Astma krizine yol açabilir.


Beta adrenerj k resept r blokerler

 • 3.Metabolik etkileri: beta-blokerler, eksitabl hücrelerin sitoplazma membranındaki Na+ kanallarını bloke ederler, böylece memranı depolarizasyona karşı korurlar.

 • Lipositlerdeki β1 ve β3 reseptörleri bloke ederek lipolizi inhibe eder.

 • Hiperglisemiyi azaltır(β2 bloker etki).

 • İnsülin salgılanmasını inhibe eder(β2 bloker etki).

 • Hipoglisemi komasının taşikardi,palpitasyon ve titreme gibi ön belirtilerini suprese eder. Hastanın önlem alma olanağı ortadan kalkar.


Beta adrenerj k resept r blokerler

 • Yüksek dansiteli lipoprotein (YDL) düzeyini düşürür. beta-blokerler, eksitabl hücrelerin sitoplazma membranındaki Na+ kanallarını bloke ederler, böylece memranı depolarizasyona karşı korurlar.

 • Düşük dansiteli lipoprotein (DDL) düzeyini değiştirmez.

 • T4’ü daha etkin olan T3’e çeviren 5’-deiyodinazı inhibe eder.


Beta adrenerj k resept r blokerler

 • 4.Renin salgısının inhibisyonu: beta-blokerler, eksitabl hücrelerin sitoplazma membranındaki Na+ kanallarını bloke ederler, böylece memranı depolarizasyona karşı korurlar.

 • Artmış olan renin salgısını inhibe eder.

 • 5.Santral etkileri:

 • Fazla lipofilik olduğu için SSS’ne kolayca girer.

 • Uyuşukluk, bellek bozulması, dezoriyantasyon, halüsinasyonlar, korkulu rüya,uykusuzluk,yorgunluk ve isteksizlik.


Beta adrenerj k resept r blokerler

 • Kardiyoselektif beta-blokerlerin farmakolojik özellikleri: beta-blokerler, eksitabl hücrelerin sitoplazma membranındaki Na+ kanallarını bloke ederler, böylece memranı depolarizasyona karşı korurlar.

 • Kardiyoselektif ilaçların,selektif olmayanlara göre başlıca üstünlükleri şunlardır:

 • 1. Astma ve diğer tür obstrüktif akciğer hastalığı olanlarda daha az bronkokonstriksiyon yaparlar.


Beta adrenerj k resept r blokerler


Beta blokerlerin kullan ld yerler
Beta-blokerlerin kullanıldığı yerler: vazokonstriksiyon ve uçlarda daha az soğuma yaparlar.

 • 1.Hipertansiyon

 • 2.Angina pektoris

 • 3.Bazı taşiaritmiler

 • 4.Akut myokard infartüsünun tedavisi ve infarktüs sonrası proflaksi (sekonder proflaksi):


Beta adrenerj k resept r blokerler

 • İnfarktüs bölgesinin genişlemesini kısıtladıkları ve vazokonstriksiyon ve uçlarda daha az soğuma yaparlar.

 • Ventrikül fibrilasyonu insidensini azaltabildikleri saptanmıştır.

 • 5.Hipertiroidizm:

 • Antitiroid ilaçlarla yapılan tedaviye yardımcı olarak veya

 • Cerrahi girişimden önce tek başına


Beta adrenerj k resept r blokerler


Beta adrenerj k resept r blokerler

 • 9.Feokromasitoma gevşeterek aorttaki darlığı azaltır.

 • 10.Glokomun lokal tedavisi:Timolol maleat, karteolol, betaksolol ve levobunolol kronik açık açılı glokomda kullanılır.

 • 11.Anksiyete halleri

 • 12.Portal hipertansiyon


Yan tes rler
YAN TESİRLERİ: gevşeterek aorttaki darlığı azaltır.

 • 1.Gastrointestinal bozukluklar

 • 2.Bronkokonstriksiyon

 • 3.Kalp yetmezliği

 • 4.Sinüs bradikardisi ve A-V blok

 • 5.Glukoza dayancın azalması:İnsülinin yaptığı hipoglisemiyi,bu olayı tamponlamaya çalışan refleks sempatik etkinliği azaltarak şiddetlendirirler.


Beta adrenerj k resept r blokerler


Beta adrenerj k resept r blokerler


Beta adrenerj k resept r blokerler

 • Akut beta-bloker zehirlenmesi ve tedavisi: veya ekzamatöz cilt lezyonları yapabilirler.

 • Hafif olgularda tedavi yapılmaz,gözlem altında tutulur.

 • Ciddi zehirlenmelerde atropin+beta stimülan ilaç tedavisi yapılır.


Kontrindikasyonlar
Kontrindikasyonları veya ekzamatöz cilt lezyonları yapabilirler.

 • 1.Kalple ilgili durumlar:Ağır bradikardiler,konjestif kalp yetmezliği, 2. ve 3. derece bloklar, düşük debili kalp hastalıkları

 • 2.Solunum yolu hastalıkları:Bronşiyal astma mutlak, kronik obstrüktif akciğer hastalıkları nisbi kontrindikasyon

 • 3.Periferik vasküler hastalıklar


Beta adrenerj k resept r blokerler

 • 4.Diabetes mellitus veya ekzamatöz cilt lezyonları yapabilirler.

 • 5.SSS ile ilgili durumlar:Ağır depresif hastalık

 • 6.Karaciğer ve böbrek yetmezliği

 • 7.Cerrahi girişimler:Kronik beta-bloker kullanan olgularda cerrahi girişim yapılması gerekirse ilaç kesilmemelidir.


Beta adrenerj k resept r blokerler

 • 8.Yaş:70 yaşından yukarı hastalarda doz iyi ayarlanmalı veya ekzamatöz cilt lezyonları yapabilirler.

 • 9.Gebelik: Beta-blokerlerin insanda fötus için güvenli olup olmadığı bilinmiyor.

 • Etkileşmeler:

 • İnsülin ve oral antidiyabetiklerin hipoglisemik etkilerini artırırlar.

 • Simetidin, propranololün presistemik eliminasyonunu inhibe eder, biyoyararlanımını artırır.