Download
katar na kram rov katar na m kov 3 f n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Katarína Kramárová, Katarína Múková 3.F PowerPoint Presentation
Download Presentation
Katarína Kramárová, Katarína Múková 3.F

Katarína Kramárová, Katarína Múková 3.F

198 Views Download Presentation
Download Presentation

Katarína Kramárová, Katarína Múková 3.F

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Matematické perličky Katarína Kramárová, Katarína Múková 3.F

 2. Úvod • Radi by sme vám ukázali, že matematika je aj hravá a zábavná, a nie len zložitá. • Začneme trošku históriou a potom vám odhalíme „tajomstvá“ ľahkého počítania bez kalkulačky ☺

 3. Čo to vlastne matematika je? • Štúdium zákonitosti štruktúry, zmeny a priestoru • Skúmanie axiomaticky definovaných formálnych štruktúr použitím logiky a matematického označenia • Matematika = „kráľovná vied“

 4. Vznik matematiky • (grec.) „mathematikós“ – „milujúci poznanie“ • Kamenná doba – pojem číslo (uzly, zárezy na paliciach) • Egyptská matematika – desiatkový systém, kmeňové zlomky, vzorce na výpočet kruhu a trojuholníka • Mezopotámska matematika – pozičný systém, kvadratické a kubické rovnice, vzorce na objemy, Pytagorova veta

 5. Vznik a vývoj čísla • u starých národov názov čísla „päť“ bol totožný s názvom ruky • samostatný pojem čísla • prirodzené, racionálne, reálne a komplexné číslo • Teoretická matematika sa stala náukou o týchto číslach a operáciách • Arabské číslice - India

 6. Je to naozaj také ťažké? • Naše „zjednodušováky“ vás presvedčia, že nie....

 7. 632= ? 32= 9 602= 3600 9+3600= 3609 3x2= 6 ; 6x60= 360 3609+360= 3969 632= 3969 1122= ? 122= 144 1002= 10000 144+10000= 10144 12x2= 24 ; 24x100= 2400 10144+2400= 12544 1122= 12544 Druhá mocnina

 8. 25x9= ? 2+1= 3 ; 25-3= 22 2+2= 4 ; 9-4= 5 Najprv 22 a potom 5 →225 25x9= 225 203x9= ? 20+1= 21 ; 203-21= 182 1+8+2=11 ; 18-11= 7 203x9= 1827 Násobenie deviatkoudvojciferné trojciferné čísla

 9. 51236x11= ? 051236 xxxxxx xxxxx6 xxxx96 (3+6) xxx596 (3+2) xx3596 (2+1) x63596 (5+1) 563596 51236x11= 563596 115386x11= ? xxxxxx6 xxxxx46 xxxx246 xxx9246 xx69246 x269246 1269246 115386x11= 1269246 Násobenie jedenástkou

 10. 15x13= ? 15 15 ; 3 15+3= 18 za výsledok 0→180 5x3= 15 180+15= 195 15x13= 195 19x16= ? 19 19 ; 6 19+6= 25 250 9x6= 54 250+54= 304 19x16= 304 Veľká násobilka

 11. Súčet čísel • Súčet všetkých čísel od 1 po 10 • Klasický výpočet: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10= 55 • Vzorec: x= 1 ; y= 10 [5-(0)]x(11)= 55 • 50+...+100= ? • [50-(24,5)]x(150)= 3825

 12. √24,6= ? odhad – 5, lebo 52= 25 24,6/5= 4,92 nový odhad z intervalu (4,92;5) napr. 4,95 24,6/4,95= 4,96 4,96 sa približuje k 4,9598 √71,3= ? 9; 92= 81 71,3/9= 7,92 (7,92;9); 8,4 71,3/8,4= 8,4881 Druhá odmocnina

 13. Piata odmocnina • posledná cifra čísla = posledná cifra odmocniny • odmyslieť posledných 5 cifier mocniny a podľa tabuľky • 130 691 232 • Cifra jednotiek – 2 • 1306 – 4 • 130 691 232=42

 14. Záver • Radi sme vás oboznámili o vzniku čísla a matematiky, predviedli sme vám zopár „zjednodušovákov“ , ktoré nie všade nájdete. • Dúfame, že ste si čo to odniesli z našej prezentácie, a že niekedy to aj vyskúšate a pomôže vám to.

 15. Ďakujeme za pozornosť a prajeme príjemný deň...