Dizajniranje upitnika
Download
1 / 33

Dizajniranje upitnika - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Dizajniranje upitnika. TEHNIKA SLUČAJNOG ODGOVORA Ova tehnika se koristi kada moramo da postavimo ispitanicima osetljiva pitanja. Od ispitanika se traži da da odgovor na jedno ili dva pitanja koja se biraju na slučajan način, bez da otkrije na koje je pitanje dao odgovor.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dizajniranje upitnika' - adonica


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dizajniranje upitnika
Dizajniranje upitnika

TEHNIKA SLUČAJNOG ODGOVORA

Ova tehnika se koristi kada moramo da postavimo ispitanicima osetljiva pitanja.

Od ispitanika se traži da da odgovor na jedno ili dva pitanja koja se biraju na slučajan način, bez da otkrije na koje je pitanje dao odgovor.

Jedno pitanje je osetljivo a drugo nije.

Ispitanik bira pitanje tako što baca novčić ili proverava da li je poslednja cifra registracije na autu ili poslednja cifra broja socijalnog osiguranja paran ili neparan broj.


Dizajniranje upitnika1
Dizajniranje upitnika

Ispitivač beleži “da” ili “ne” bez da zna na koje pitanje je ispitanik dao odgovor, tako da se ispitanik oseća slobodnijim da da iskren odgovor.

Primer:

Pretpostavimo da imamo uzorak od 1000 ispitanika koji dobijaju karticu sa dva pitanja;

 • Da li ste koristili marihuanu tokom protekle godine?

 • Da li je poslednja cifra broja u vašoj vozačkoj dozvoli 7?

  Dobili smo da je 30% odnosno 300 ispitanika je odgovorilo sa “da”.


Dizajniranje upitnika2
Dizajniranje upitnika

Kako možemo da dođemo do odgovora na pitanje koji procenat ispitanika je odgovorio sa “da” na prvo pitanje?

Rešenje:

Prvo, znamo da svako pitanje ima istu verovatnoću da bude izabrano (npr ispitanik bira karticu na slučaj).

P(izabrano je prvo pitanje)=P(izabrano je drugo pitanje)=0,5

Odnosno od 1000 ispitanika u proseku će 500 odgovoriti na osetljivo pitanje i 500 na neosetljivo pitanje

Takođe znamo da od onih što su odgovorali na drugo (neosteljivo) pitanje 10% je odgovorilo sa “da”.


Dizajniranje upitnika3
Dizajniranje upitnika

To znači da 50 ispitanika od onih koji su izabrali drugo pitanje su odgovorili sa “da” (500*10%)

Takođe znamo da je tačno 300 ispitanika odgovorilo sa “da”, stoga je očekivano da je 250 ispitanika odgovorilo sa “da” na prvo (osetljivo) pitanje.

Stoga možemo da procenimo da je 250/500=0,5 odnosno 50% ispitanika koristilo marihuanu tokom protekle godine.

Do ovog rezultata dolazimo i uz pomoć sledeće formule:

P(“DA”)=P(“DA”│osetljivo pitanje) * P(osetljivo pitanje) + P(“DA”│neutralno pitanje) * P(neutralno pitanje)

0,30 = 0,50*x + 0,50*0,10

0,50*x = 0,30 – 0,05 = 0,25

x = 0,25 / 0,50 = 0,50


 • Ocenite procenat lica koja podržavaju gej brakove

 • Osetljivo pitanje: Da li podržavate gej brakove?

 • Neosetljivo pitanje: Da li je poslednja cifra vašeg indeksa 3?

 • Ispitanik izvlači karticu sa pitanjem na slučajan način tako da ispitivač ne zna na koje pitanje ispitanik odgovara

 • Ukupno 16% ispitanika je dalo odgovor “da”

 • Rezultat 22% ispitanika podržava gej brakove

http://www.drvkumar.com/mr9/


 • Da li ste ikad koristili bubicu na nekom ispitu?

 • Da li vam je predposlednja cifra u indeksu paran broj?

 • Birate na slučaj jednu karticu sa pitanjem a da anketar ne zna koju(dakle 50% šanse za svaku karticu).

 • Uzorak je veličine 1000

 • Odgovor “da” se pojavio 300 puta

 • Koji procenat studenata ekof je nekad koristio bubicu(tj ocena proporcije)?


Istra ivanje tr i ta

Istraživanje tržišta

Osnovni prinipi izvlačenja uzoraka


Chapter fourteen
Chapter Fourteen

Osnovni principi izvlačenja uzoraka

http://www.drvkumar.com/mr9/Osnovni principi izvla enja uzoraka
Osnovni principi izvlačenja uzoraka

Kad je popis poželjan?

 • Veličina populacije je mala

 • Informacija je potrebna od svakog člana populacije

 • Veoma visoki troškovi donošenja pogrešne odluke

 • Uzoračke greške su prevelike (jako heterogena populacija)

http://www.drvkumar.com/mr9/


Osnovni principi izvla enja uzoraka1
Osnovni principi izvlačenja uzoraka

Kad je uzorak poželjan?

 • Veličina populacije je prevelika

 • Troškovi i vreme prikupljanja podataka iz cele populacije preveliki

 • U slučaju potrebe donošenja brze odluke

 • Radi povećanja kvaliteta odgovora budući da se može izdvojiti više vremena sa ispitanicima

 • Jako homogena populacija

 • Ako je popis nemoguć (fabrika sijalica)

http://www.drvkumar.com/mr9/


Uzora ke gre ke
Uzoračke greške

Ukupna greška

 • Razlika između izmerene vrednosti statistike i vrednosti parametra

 • Uzoračka greška

  • Uzorak nije savršen reprezent populacije

 • Neuzoračka greška

  • Prisutna kako kod popisa tako i kod uzorka

 • http://www.drvkumar.com/mr9/


  Uzora ki proces
  Uzorački proces

  • Definisanje ciljne populacije

  • Utvrđivanje uzoračkog okvira

  • Odrediti način prikupljanja uzorka

  • Određivanje veličine uzorka

  • Izvlačenje uzorka

  • Prikupljanje podataka

  http://www.drvkumar.com/mr9/


  Uzora ki okvir
  Uzorački okvir

  Problem podskupa

  Problem nadskupa

  Problem nepreklapanja.

  populacija

  okvir

  Okvir

  populacija

  populacija

  okvir

  • Povećava se neuzoračka greška!


  Vrste uzoraka
  Vrste uzoraka

  Slučajan uzorak

  • Prost slučajan uzorak

  • Stratifikovan uzorak

  • Sistematski uzorak

  • Uzorak skupina

  • Višeetapni uzorak

  Neslučajan uzorak

  • Na osnovu vrednosnog suda

  • Na osnovu pogodnosti – prigodan uzorak

  • Na bazi kvota - kvotni uzorak

  • Na principu grudve snega

  http://www.drvkumar.com/mr9/


  Prost slu ajan uzorak
  Prost slučajan uzorak

  • Svaki uzorak veličine n ima podjednaku šansu da bude izabran

  • Izvlačenje uzorka npr. korišćenjem tablice slučajnih brojeva ili simulacijom slučajnih brojeva uz pomoć računara

  http://www.drvkumar.com/mr9/


  Prost slu ajan uzorak1
  Prost slučajan uzorak

  • Dat je niz slučajnih brojeva

  • 6031 1428 2437 3044 3968 0594 5593

  • Izvući prost slučajan uzorak n=3 iz populacije date u tabeli i oceniti prosečnu starost

  • Na osnovu niza slučajnih brojeva izvlačimo sa leve strane dvocifrene brojeve 60,31,14,28,24 – budući da nam je populacija N=30 prva dva broja smo preskočili

  • x̄= (56+64+33)/3=51

  • m = 46

  • Razlika?

  http://www.drvkumar.com/mr9/


  Sistematski uzorak
  Sistematski uzorak

  • Sistematski “raspršuje” uzorak preko liste odakle se izvlači uzorak

  • Tipično se primenjuje kod telefonskih anketa

  • Efikasnost uzorka zavisi od toga kako su jedinice naslagane na listi sa koje izvlačimo uzorak

  http://www.drvkumar.com/mr9/


  Sistematski uzorak

  • Odlučujemokoliki je uzorak: n

  • Odredjujemoveličinukoraka :k = N/n = k (64/8 = 8)

  • Na slučajannačinbiramobrojod 1 do 8 (npr 3)Zatimpočevšiodtrećejedinicebiramosvakiosmi.

  N = 64

  n = 8

  k = 8


  Stratifikovan uzorak

  • Populaciju delimo na dva ili više stratuma (homogeni stratumi) prema nekoj karakteristici

  • Biramo slučajan uzorak iz stratuma (npr prost slučajan uzorak)

  • Dva ili više (pod)uzorka su spojeni u jedan

  • Ako se pravilno primeni precizniji od prostog slučajnog uzorka


  Stratifikovan uzorak
  Stratifikovan uzorak

  Proporcionalno stratifikovan uzorak

  Broj izvučenih uzoračkih jedinica iz svakog stratuma je:

  • direktno proporcionalan veličini stratuma u odnosu na populaciju

  • Inverzno proporcionalan veličini stratuma u odnosu na populaciju

   Neproporcionalno stratifikovan uzorak

  • Veličina (pod)uzorka iz svakog stratuma nije proporcionalna veličini stratuma

  • Koristi se kad se u istraživanju porede stratumi između sebe i kada su stratumi mali (u oba slučaja se obično uzima jednak broj jedinica iz svakog stratuma)

  http://www.drvkumar.com/mr9/


  Stratifikovan uzorak direktno proporcionalan stratifikovan uzorak
  Stratifikovan uzorakDirektno proporcionalan stratifikovan uzorak

  • Broj izvučenih uzoračkih jedinica iz svakog stratuma je proporcionalan veličini stratuma u odnosu na populaciju

  http://www.drvkumar.com/mr9/


  Stratifikovan uzorak

  Inverzno proporcionalan stratifikovan uzorak

  • N=600 studenata. Treba istražiti stavove studenata prema pozorišnim predstavama koja se daju sledećeg meseca na uzorku veličine n=60

  • Prvi stratum veličine 200 čine studenti viših godina studija (treća, četv, apsolv) dok drugi veličine 400 čine studenti početnih godina (prva i druga)

  • Istraživač će možda hteti da vrednuje više mišljenje studenata iz manjeg stratuma budući da stariji studenti generalno više posećuju pozorišta

  Imenilac

  600/200 + 600/400 = 3 + 1.5 = 4.5

  Stariji studenti

  3/ 4.5 = 0.667;0.667 * 600 = 40

  Mlađi studenti

  1.5 / 4.5 = 0.333; 0.333 * 600 = 20

  http://www.drvkumar.com/mr9/


  Uzorak skupina

  • Populacija podeljena na nekolikoskupina tako da svaka skupina dobro reprezentuje populaciju (heterogene skupine)

  • Na slučajan način biramo jednu ili više skupina

  • Iz svake izabrane skupine popisujemo SVE elemente

  • Generalno neprecizniji od prostog slučajnog

  Na slučajan način biramo npr prvu skupinu i analiziramo sve elemente iz te skupine

  Populacija podeljena na 4 skupine


  Uzorak skupina
  Uzorak skupina

  • Kompanija koja se bavi proizvodnjom sportske opreme želi da uvede novi proizvod na srpsko tržište. Reč je o kopačkama bez pertli. Potrebno je da se ispita tržište kako bi se utvrdili stavovi korisnika prema novom proizvodu i ocenio potencijal tržišta.

  • Interesuju nas lica koja koriste kopačke više od 2 godine

  • Uzorački okvir – svi fudbaleri koji su članovi FK u Srbiji aproksimativno obuhvatamo sve članove populacije

  • Skupine- fudbalski klubovi

  • Uzorak skupina – jeftin način prikupljanja podataka zbog manjih transportni troškovi anketara


  Pore enje stratifikovanog uzorka i uzorka skupina
  Poređenje stratifikovanog uzorka i uzorka skupina

  Uzorak skupina

  Homogenost između grupa

  Heterogenost unutar grupa

  Grupe se biraju slučajnim putem

  Efikasnost uzorka se postiže tako što se troškovi uzorka smanjuju brže nego što se preciznost smanjuje

  Stratifikovan uzorak

  Homogenost unutar grupa

  Heterogenost između grupa

  Sve grupe su uključene

  Efikasnost uzorka se postiže bržim povećanjem preciznosti nego što se troškovi povećavaju

  http://www.drvkumar.com/mr9/


  V i eetapni uzorak
  Višeetapni uzorak

  • Kako biste na osnovu datog niza slučajnih brojeva i tabele izabrali višeetapni uzorak stanovnika grada koja se sastoji iz opština navedenih u tabeli?

  • 6031 1428 2437 3044 3968 0594 5593

  Možemo da izaberemo na slučaj 2 opštine (sa verovatnoćama proporcionalnim njhovim veličinama) a zatim da sistematskim uzorkom uzorkujemo date 2 opštine.

  http://www.drvkumar.com/mr9/


  V i eetapni uzorak1
  Višeetapni uzorak

  • 6031 1428 2437 3044 3968 0594 5593

  • Izvlačimo četvorocifrene brojeve iz tablice

  • 6031, 1428, 2437

  Izabrali smo opštine A i D

  Sledeći korak bi bio uzorkovanje unutar opština

  http://www.drvkumar.com/mr9/


  Neslu ajan uzorak
  Neslučajan uzorak

  • Troškovi i problemi oko pravljenja uzoračkog okvira eliminisani po cenu validnosti rezultata

  • Rezultati mogu biti znatno pristrasni

  • Primena:

   • Eksloratorne faze istraživačkog procesa

   • Pre-testiranje upitnika

   • Ako se istraživanje obavlja na jako homogenoj populaciji

   • Kada istraživač nema znanje iz statistike

   • Kada je potrebno obaviti istraživanje na što jeftiniji i lakši način

  http://www.drvkumar.com/mr9/  Tipovi neslu ajnih uzoraka
  Tipovi neslučajnih uzoraka

  Uzorak na bazi vrednosnog suda

  • “ekspert” koristi svoj vrednosni sud prilikom biranja jedinica tako da budu što tipičniji predstavnici populacije

   Uzorak na bazi grudve snega

  • Jako korisni prilikom uzorkovanja malih specijalizovanih populacija (npr neurohirurzi)

  • Svaki ispitanik nakon što je anketiran se zamoli da dostavi kontakt od još nekog pripadnika relevantne populacije

   Prigodan uzorak

  • Koristi se za dobijanje informacija na što brži i jeftiniji način

   Kvotni uzorak

  • Pokušavamo da “mečujemo” uzorak sa populacijom po nekim relevantnim karakteristikama

  • Često su to neke demografske karakteristike


  Kvotni uzorak
  Kvotni uzorak

  • Npr interesuje nas stav studenata Ekof prema uvođenju novog računskog centra.

  • Poznato je da se stavovi studenata generalno razlikuju prema polu i prema godini studija

  • Cilj nam je da po što manjim troškovima i za što kraće vreme ispitamo stavove studenata tako da njihova struktura po polu i godini studija prati strukturu u populacijji

  http://www.drvkumar.com/mr9/


  Kvotni uzorak primer nepravilnog kvotnog uzorka
  Kvotni uzorak – primer nepravilnog kvotnog uzorka

  http://www.drvkumar.com/mr9/