ipard program mjera 101 i 103 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
IPARD PROGRAM MJERA 101 I 103

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

IPARD PROGRAM MJERA 101 I 103 - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

IPARD PROGRAM MJERA 101 I 103. Ravnateljstvo za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi – IPARD Agencija Odjel za odobrenje projekata. SADRŽAJ. SAPARD i IPARD – glavne razlike Kako pripremiti prijavu za natječaj Potrebna dokumentacija Pitanja i odgovori. SAPARD vs IPARD.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'IPARD PROGRAM MJERA 101 I 103' - adonai


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ipard program mjera 101 i 103

IPARD PROGRAM MJERA 101 I 103

Ravnateljstvo za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi – IPARD Agencija

Odjel za odobrenje projekata

sadr aj
SADRŽAJ
 • SAPARD i IPARD – glavne razlike
 • Kako pripremiti prijavu za natječaj
 • Potrebna dokumentacija
 • Pitanja i odgovori
sapard vs ipard
SAPARD vs IPARD

Mjera 101 “Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva”

 • Ograničenje broja životinja u sektoru mljekarstva, govedarstva, svinjogojstva, peradarstva i proizvodnje kokošjih jaja
   • maksimalni broj - ulaganja samo u kapacitete za zbrinjavanje gnojiva
   • minimalan broj - na završetku ulaganja
 • Izgradnja i opremanje plastenika → 500-2000 m2
 • Navodnjavanje na otvorenom nije prihvatljivo
 • Isključene su ULO hladnjače
 • Sektor voća i povrća i žitarica i uljarica → vlastita proizvodnja
sapard vs ipard1
SAPARD vs IPARD

Mjera 103 “Unapređenje prerade i trženja poljoprivrednih i ribljih proizvoda”

 • Korisnici su samo mikro, mala i srednja poduzeća u svim sektorima
 • “Sektor maslinovog ulja” i “Sektor vinarstva”
 • U sektoru mlijeka, mesa i riba prihvatljiva su samo ulaganja u objekte koji NE zadovoljavaju EU standarde, a posjeduju Rješenje o privremenom odobrenju za rad
 • U sektoru mlijeka i mesa postoje ograničenja kapaciteta te nije moguće ulagati u izgradnju novih objekata

- Rješenje o uklanjanju građevine izdano od MZOPUG

I-OOP-2

sapard vs ipard2
SAPARD vs IPARD
 • Sustav “tko prvi dobiva” zamjenjuje se “sustavom rangiranja”
 • Mogu se prijaviti početnici
 • Pravo na dopunu dokumentacije (7 dana)
   • dokumenti vezani uz ponude – nema dopune
 • Pravo na obrazloženje i/ili ispravak obrazaca (7 dana)
 • Svi dokumenti - u originalu ili kopiji ovjerenoj od javnog bilježnika
 • Dokumenti trebaju biti složeni prema redoslijedu navedenom u prijavnom obrascu te numerirani
kako krenuti
KAKO KRENUTI?

Ideja

Priprema

dokumentacije

za ishođenje dozvola

Prikupljanje

ponuda

Izrada

poslovnog

plana

Ostali

dokumenti

Prijavni

obrazac

provjera

prihvatljivosti

ulaganja

Tehnička specifikacija

I-OOP-7

Ponude

Potvrde o porijeklu

Dokazi vlasništva

I-OOP-8

I-OOP-15.1/15.2

I-OOP-4.1/

I-OOP-4.2/

I-OOP-5

I-OOP-1/

I-OOP-2

Glavni projekt

Građevinska

Potvrda MZOPUG

Rješenje Uprave za

veterinarstvo...

Pravilnik

Vodič

www.mps.hr

Upit

(telefon, mail)

proces prikupljanja ponuda
PROCES PRIKUPLJANJA PONUDA

1. faza:

Poziv na natječaj I-OOP-7 obrazac

+ troškovnik bez cijena

/ tehnička specifikacija

(u troškovniku ne smije biti

nepredviđenih radova)

I-OOP-7

PONUDITELJI

Preporuka:

poslati i u elektronskom

obliku (excel tablica)

 • 2. faza:
 • Selekcija ponuditelja
 • ponude moraju biti međusobno usporedive – izrađene prema jedinstvenoj

tehničkoj specifikaciji

 • roba, radovi i usluge moraju biti porijeklom iz prihvatljivih zemalja
 • roba mora biti nova
 • I-OOP-7 obrazac mora biti ovjeren od strane ponuditelja
proces prikupljanja ponuda1
PROCES PRIKUPLJANJA PONUDA

3. faza:

Izdvojiti tri ponude, koje zadovoljavaju uvjete (za ulaganje iznad 10.000€)

Uz svaku ponudu bit će potrebno priložiti:

 • Potvrdu o podrijetlu robe, radova i usluga:

- Izjava o podrijetlu izdana od proizvođača/izvođača radova ili

- Deklaracija izdana i ovjerena od proizvođača ili

- Certifikat o podrijetlu

 • Potvrdu u vlasništvu tvrtke ponuditelja robe, radova i usluga:

- Izvadak iz obrtnog registra (za obrte)

- Izvadak iz sudskog registra (d.o.o., d.d.)

- Izvod prvih 10 dioničara iz registra SKDD (d.d.)

- Drugi dokument kao dokaz vlasništva tvrtke inozemnog ponuditelja

Potvrda o vlasništvu ne smije biti starija od 6 mjeseci na dan podnošenja prijave.

Mogu se dostaviti dokumenti su kopirani, skenirani, zaprimljeni faxom ili e-mailom.

Sve ponude za sva ulaganja potrebno je dostaviti i na CD-u.

Ponude - hrvatski ili engleski jezik.

proces prikupljanja ponuda2
PROCES PRIKUPLJANJA PONUDA

4. faza:

Odabir najpovoljnije ponude

Popunjavanje obrasca I-OOP-8 (Tablica za usporedbu ponuda)

- obrazac je potrebno ispuniti i u slučaju postojanja samo jedne ponude

- obrazac je potrebno ispuniti i za opće troškove

- ponuda samo u € - tečaj EK u mjesecu u kojem se podnosi prijava

- tečaj mora biti jednak u svim I-OOP-8 obrascima

5. faza:

Popunjavanje obrasca I-OOP-15.1/15.2 (Lista izdataka)

- pročitati pojašnjenja na kraju tablice (drugi sheet)

- upisivati stavku po stavku (excel tablica)

- odvojiti prihvatljive i neprihvatljive izdatke (ako ih ponuda sadrži)

- prilikom unosa provjeriti sve izračune odabrane ponude

ispravak je moguć samo jednom

Obrazac I-OOP-15.1/15.2 treba dostaviti i na CD-u.

I-OOP-8

I-OOP-15.1

I-OOP-15.2

POJAŠNJENJA

za to je to tako komplicirano
Zašto je to tako komplicirano?

Svrha prikupljanja tri ponude

 • Osiguranje da će za ulaganja biti plaćena tržišna cijena
 • Osiguranje implementacije načela “zdravog financijskog upravljanja”

(nema prava na dopunu)

Ponude moraju biti u skladu s tržišnim cijenama:

 • Ukoliko se utvrdi da ponuda nije u skladu s tržišnim cijenama, a ne postoji opravdano obrazloženje, Ravnateljstvo će umanjiti iznos prihvatljivog ulaganja.
 • Ukoliko se utvrdi da su cijene bile namjerno uvećane, odnosno da su podaci o podnositelju i/ili ponuđačima bili neistiniti ili pogrešni, Ravnateljstvo će takvu prijavu odbiti.
poslovni plan
POSLOVNI PLAN

Mjera 101

 • I-OOP-4.1 obrazac

- za ulaganja do 27.000€ - jednostavniji obrazac

 • I-OOP-4.2 obrazac

- za ulaganja iznad 27.000€

Mjera 103

 • I-OOP-5 obrazac

I-OOP-4.1

I-OOP-4.2

I-OOP-5

poslovni plan1
POSLOVNI PLAN
 • Čitati pojašnjenja i postupati prema pojašnjenjima
 • Poslovni plan izrađuje se za projekt (prihvatljivo + neprihvatljivo ulaganje)

npr. ako je predmet prijave za IPARD izgradnja farme za krave u poslovni plan treba uključiti i nabavu krava

 • Poslovni plan izrađuje se samo za projekt ako ga je moguće odvojiti od trenutnog poslovanja poduzeća, odnosno ako je poduzeće tek osnovano
 • Poslovni plan izrađuje se samo za cijelo poduzeće, ukoliko projekt nije moguće odvojiti od sadašnjeg poslovanja ili on sam po sebi ne donosi nikakve financijske koristi
 • Sve tablice moraju biti usklađene

npr. proizvodnja → prodaja → prihodi

poslovni plan2
POSLOVNI PLAN

Pokazatelji koji će se koristiti za procjenu ekonomske održivosti

projekta su sljedeći:

 • interna stopa rentabilnosti mora biti veća od realne kamatne stope dobivenog kredita te veća od 5%,
 • neto sadašnja vrijednost jednaka ili veća od 0 uz korištenje diskontne stope ne manje od realne kamatne stope dobivenog kredita,
 • Razdoblje povrata - ne dulje od vijeka trajanja projekta

Procjena poduzeća u reprezentativnoj godini bit će temeljena na:

 • pokazatelju tekuće likvidnosti - ne smije biti manji od 0,9
 • odnosu prihoda i rashoda - ne smije biti manji od 1
 • omjeru obveza i kapitala - ne smije biti veći od 4
ostali dokumenti
OSTALI DOKUMENTI

Identifikacijski dokumenti:

 • Za trgovačka društva i poljoprivredne zadruge
  • Izvadak iz sudskog registra (30 dana)
 • Za obrtnike
  • Izvadak iz obrtnog registra (30 dana)
 • Za sve podnositelje
  • Kopija osobne iskaznice podnositelja (nositelja OPG-a, obrtnika, vlasnika ili direktora trgovačkog društva)
  • Punomoć ovjerena od javnog bilježnika (30 dana)
ostali dokumenti1
OSTALI DOKUMENTI

Dokumenti o financijskom stanju podnositelja

 • Za sve podnositelje:
  • BON-2/SOL-2/podaci o solventnosti (15 dana)

od svih banaka

žiroračun podnositelja ne smije biti blokiran više od 30 dana ili 20 dana kontinuirano unutar posljednjih 6 mjeseci

 • Za trgovačka društva i poljoprivredne zadruge
  • Potvrda trgovačkog suda da podnositelj nije u stečaju, stečajnoj nagodbi ili likvidaciji (30 dana)
 • Za trgovačka društva i poljoprivredne zadruge te obveznike poreza na dobit (fizičke osobe i obrti)
  • Bilanca na dan 31.12. prethodne financijske godine
  • Račun dobiti i gubitka za prethodnu financijsku godinu
  • BON 1 obrazac
ostali dokumenti2
OSTALI DOKUMENTI

Svi podnositelji:

 • Potvrda Porezne uprave da je podnositelj u sustavu PDV-a (30 dana)
 • Potvrda Porezne uprave da podnositelj nema poreznih dugovanja (30 dana)
 • Građevinska dozvola ili važeći dokument izdan od Ureda državne uprave u županiji prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji i važećem Pravilniku
 • Dijelovi Glavnog projekta (arhitektonski projekt, troškovnik, tehnološki projekt)
 • Procjena troškova gradnje
 • Izvadak iz zemljišne knjige kao dokaz prava vlasništva podnositelja ili prava na gradnju (3 mjeseca)
 • Potvrda MZOPUG o usklađenosti poljoprivrednog gospodarstva s odgovarajućim minimalnim nacionalnim standardima i usklađenosti ulaganja s EU standardima
 • Potvrda Državnog inspektorata o ispunjavanju nacionalnih propisa iz područja sigurnosti i zaštite zdravlja na radu
ostali dokumenti 101
OSTALI DOKUMENTI - 101

Dokaz profesionalne osposobljenosti

- Fizičke osobe (OPG) i obrti

 • Dvije godine upisan u Upisnih poljoprivrednih gospodarstava ili
 • Svjedodžba poljoprivredne srednje škole ili
 • Diploma agronomskog, veterinarskog ili prehrambenog fakulteta ili
 • Ugovor o radu na neodređeno vrijeme (5 godina)

- Trgovačka društva i poljoprivredne zadruge

 • Svjedodžba poljoprivredne srednje škole ili
 • Diploma agronomskog, veterinarskog ili prehrambenog fakulteta te
 • Ugovor o radu na neodređeno vrijeme za zaposlenika na nivou top managementa ili
 • Ugovor o radu na neodređeno vrijeme za zaposlenika na nivou top managementa u trajanju od 5 godina
ostali dokumenti 1011
OSTALI DOKUMENTI - 101

Ovisno o sektoru i vrsti ulaganja:

 • Rješenje o odobrenju objekta uz priloženi zapisnik Uprave za veterinarsku inspekciju

(poljoprivredno gospodarstvo mora biti usklađeno s minimalnim nacionalnim standardima vezanim uz zdravlje i dobrobit životinja)

 • Mišljenje Uprave za veterinarstvo o usklađenosti dokumentacije/ ulaganja s EU standardima

(odnosi se na ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju)

 • Potvrda Uprave poljoprivredne inspekcije

(poljoprivredno gospodarstvo mora biti usklađeno s minimalnim nacionalnim standardima vezanim uz zdravlje biljaka)

 • Rješenje o upisu u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
 • Ugovor o najmu/koncesiji/plodouživanju/zakupu važeći najmanje 8 godina
ostali dokumenti 103
OSTALI DOKUMENTI - 103

Ovisno o sektoru i vrsti ulaganja:

 • Rješenje o upisu u Upisnik proizvođača izdano od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi

(poduzeće mora biti usklađeno s minimalnim nacionalnim standardima vezanim uz javno zdravstvo)

 • HACCP certifikat (ako postoji)
 • Mišljenje Uprave za veterinarstvo o usklađenosti dokumentacije/ ulaganja s EU standardima

(odnosi se na ulaganja u izgradnju u sektoru riba i izgradnju centra za sakupljanje nusproizvoda životinjskog podrijetla)

 • Rješenje Uprave za veterinarstvo o privremenom odobrenju za rad s priloženim Planom za unaprjeđenje objekata (ovjerenim od UV)
 • Rješenje o uklanjanju građevine izdano od MZOPUG
 • Izvadak iz Upisnika proizvođača grožđa, vina i voćnih vina izdanog od Ureda državne uprave u županiji
prijava na natje aj
PRIJAVA NA NATJEČAJ

PODNOSITELJ

Prijavni obrazac

I-OOP-1

Propisana dokumentacija

Prijava na

natječaj

RAVNATELJSTVO

Odluka o

dodjeli

sredstava

Provjera:

- pravovremenosti

- kompletnosti

- prihvatljivosti

Kontrola

na terenu

Rang

lista

IPARD

Ugovor

PRIJAVA JE PRIHVATLJIVA

POZITIVNO

Poziv na dopunu

Poziv na obrazloženje/ispravak

izmjena projekta
IZMJENA PROJEKTA
 • U slučaju potrebe za izmjenom projekta korisnik je obvezan zatražiti odobrenje promjena - Zahtjev za odobrenje promjena + obrazloženje i popratna dokumentacija
 • Razlozi za odobravanje promjena mogu biti:

- viša sila, prestanak proizvodnje određene robe koja je trebala biti ugrađena, nemogućnost dobavljača da pruži usluge, nabavi robu ili izvede radove, promjene nastale kao posljedica potrebe za usklađivanjem sa zakonodavstvom, situacija koja se nije mogla predvidjeti u trenutku ugovaranja i uvođenje nove tehnologije koja može poboljšati učinkovitost projekta.

 • Promjene u projektu će se odobriti samo ako se projekt ne može provesti bez zatražene promjene ili ako zatražena promjena ima utjecaj na poboljšanje projekta.
 • Ulaganje u izgradnju/rekonstrukciju - ne kasnije od 90 dana prije isteka roka za predaju Zahtjeva za isplatu
 • Ulaganje u opremu – ne kasnije od 60 dana prije isteka roka za predaju Zahtjeva za isplatu.
 • Promjene se mogu provesti samo nakon izdavanja Pisma odobrenja od strane IPARD Agencije, koje će se naknadno potvrditi Aneksom IPARD Ugovora.
ima li trud smisla
IMA LI TRUD SMISLA?

Mjera 101

 • 900.000€ maksimalni iznos prihvatljivog ulaganja
 • 2.000.000€ maksimalni iznos prihvatljivog ulaganja - sektor proizvodnje kokošjih jaja, ako se ulaganje odnosi na udovoljavanje standardima Zajednice u:

a) skladištenju gnojiva/rukovanju, i

b) uzgojnim sustavima koji poštuju uvjete određene u Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama („Narodne novine“ br. 136/05; 101/07)

 • Iznos potpore od 50 do 75%

Mjera 103

 • 3.000.000€ maksimalni iznos prihvatljivog ulaganja
 • 500.000€ maksimalni iznos prihvatljivog ulaganja – sektor maslinovog ulja
 • Iznos potpore od 50%

Maksimalno pet ulaganja po korisniku unutar vremenskog okvira IPARD-a.

Prijava za sljedeće ulaganje može se podnijeti tek nakon izvršenog konačnog

plaćanja prethodnog.

kontakti
KONTAKTI

MPRRR

Ravnateljstvo za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi

Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb

Tel: (01) 6002-700 (centrala)

Fax: (01) 6002-851

Tel: (01) 6002-742, (01) 6002-744

(Odjel za informiranje)

E-mail:info@dmssa.hr