Download
raml stan m r s besz mol el ad s n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Áramlástan mérés beszámoló előadás PowerPoint Presentation
Download Presentation
Áramlástan mérés beszámoló előadás

Áramlástan mérés beszámoló előadás

148 Views Download Presentation
Download Presentation

Áramlástan mérés beszámoló előadás

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Áramlástan mérés beszámoló előadás ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Zárt csatornában elhelyezett hengerre ható erő mérése A mérést végezték: Mérésvezető oktató: Dr. Suda Jenő Miklós 2010. 11. 29. Áramlástan laborgyakorlat mérési jegyzőkönyv beszámoló

 2. Laborgyakorlat jegyzőkönyv beszámoló 2. A mérés rövid ismertetése • A mérés célja: • Négyzet keresztmetszetű csatornába beépített hengerre ható F (Fx; Fy) meghatározása a henger felületén mért nyomáseloszlásból • Henger szimmetriatengelye merőleges az áramlásra • Henger ellenállás-tényezőjének mérése. • A mérési feladat ismertetése • Különböző átmérőjű hengerek közül egyet kiválasztottunk. (ø 25 mm) • Ennek a felületén mértük a nyomáseloszlást egy kisebb méretű szélcsatorna segítségével • 4 különböző helyzetben, 10o-onként, nyomáskülönbség megadásával

 3. Laborgyakorlat jegyzőkönyv beszámoló 3. A mérőberendezés ismertetése • Szélcsatorna: • Radiális ventilátor • Kifúvó keresztmetszet: 150 x 150 mm • Mérőcsatorna • Kiáramló maximális áramlási sebesség: 32 m/s

 4. Laborgyakorlat jegyzőkönyv beszámoló 4. A mérőberendezés ismertetése • Mérőcsatorna • 3 darabból építhető fel • Vizsgált henger elhelyezése, menetes orsó segítségével • Lokális statikus nyomás mérése hengeren lévő furat segítségével • Nyomásmérő használata

 5. Laborgyakorlat jegyzőkönyv beszámoló 5. Az alkalmazott összefüggések • Alapadatok leolvasása • Mérésre vonatkozó geometriai adatok meghatározása: (Amérőcső, Dhenger, hhenger, Ahenger, Δα) • Referencia nyomáskülönbség: • (Δpref,min ; Δpref,max)=(301,58 Pa; 302 Pa) • Szélcsatornából kilépő levegő sebességének maghatározása a referencia nyomáskülönbségből:

 6. Laborgyakorlat jegyzőkönyv beszámoló 6. Az alkalmazott összefüggések • Nyomástényezők a henger 3 különböző elhelyezkedési pontjában:

 7. Laborgyakorlat jegyzőkönyv beszámoló 7. Az alkalmazott összefüggések • Ellenálláserő: • Felhajtóerő: • Ellenállás-tényező: • Felhajtóerő-tényező:

 8. Laborgyakorlat jegyzőkönyv beszámoló 8. Az alkalmazott összefüggések • Hibaszámítás: • Abszolút hiba: • Relatív hiba:

 9. Laborgyakorlat jegyzőkönyv beszámoló 9. A vizsgált fizikai paraméter • Paraméterek: • Nyomástényező a 3 helyzetben 1. Helyzetben eltér: fal mellett elhelyezve

 10. Laborgyakorlat jegyzőkönyv beszámoló 10. A vizsgált fizikai paraméter • Paraméterek: • Ellenállás-tényező • Felhajtóerő-tényező • Relatív hiba

 11. Laborgyakorlat jegyzőkönyv beszámoló 11. A vizsgált fizikai paraméter • Paraméterek: • Ellenállás-tényező • Megfúvási szög • 1. Helyzetben eltér

 12. Laborgyakorlat jegyzőkönyv beszámoló 12. Tapasztalat • A mérésből megállapítható következtetések, összefoglalás: • A mérés megfelelt az elvárásoknak; • Depresszió kialakulása

 13. Laborgyakorlat jegyzőkönyv beszámoló 13. Tapasztalat • A mérésből megállapítható következtetések, összefoglalás: • :0o≠360o-nál mért nyomáskülönbségek nem egyenlőek • Nagyobb az ellenállás-tényező, ha a fal mellett helyezkedik el a henger • Mérési hibák

 14. Laborgyakorlat jegyzőkönyv beszámoló 14. Tapasztalat • A mérésből megállapítható következtetések, összefoglalás: • A mérés hasznos a terméktervezésben: • Ellenállás-tényező mérése: segítenek a formák kialakításában, elhelyezésében

 15. Laborgyakorlat jegyzőkönyv beszámoló 15. Köszönöm a figyelmet!