Download
presentatie tso team tussen schoolse opvang n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Presentatie TSO-team (Tussen schoolse Opvang) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Presentatie TSO-team (Tussen schoolse Opvang)

Presentatie TSO-team (Tussen schoolse Opvang)

127 Views Download Presentation
Download Presentation

Presentatie TSO-team (Tussen schoolse Opvang)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PresentatieTSO-team(Tussen schoolse Opvang) CBS De Wingerd 2014

 2. Wie zijn wij ? Leiding Wilma & Edith Team Overblijfkrachten LLTT11TT

 3. Dagindeling TSO ‘Vanaf 08.20 uur zit er een overblijfkracht voor het innemen van broodtrommels met drinken en wordt de presentielijst opgemaakt.

 4. Om 11.15 uur brengen 2 overblijfkrachten het eten & drinken naar de Buiten Schoolse Opvang en wordt het in diverse lokalen klaargezet. Ook worden de luizencapes opgehangen.

 5. Om 12.00 uur wordt op school eerst de presentielijst gecontroleerd met de aanwezige kinderen. Als dit klopt vertrekken ze naar de BSO.

 6. Na het eten gaan de kinderen buitenspelen. De kleine kinderen op het plein achter de BSO en de groten gaan terug naar het schoolplein.

 7. Regels voor ouders bij het overblijven: - Inschrijfformulier - Regels voor ouders: volledige naam en groep vermelden op eten & drinken - Ruimte maken voor de stoet overblijvers op weg naar de BSO buiten bij de school - Medicijn protocol - Foto protocol

 8. Financiën: Aankoop kaarten: 10x overblijven = € 15,00 20x overblijven = € 30,00 Eventueel contant = € 2,00 per keer (met kaart = € 1,50 per keer) 1x per maand krijgt men een mail over de stand van zaken (bij wijziging mailadres dit graag doorgeven) Overblijfkrachten krijgen een wettelijk vastgestelde vrijwilligersvergoeding en moeten een Verklaring Omtrent Gedrag aanleveren.

 9. Scholing: Elk schooljaar krijgen de overblijfkrachten een cursus Bedrijfs Hulp Verlening aangeboden, deze wordt verzorgd door Precision Ridderkerk 1 à 2 keer per jaar wordt er via de PCPO Barendrecht een cursus aan de overblijfkrachten aangeboden. Dit is elke keer een ander thema.

 10. Verantwoording van de leiding TSO: -Vergadering met de directie van CBS De Wingerd elke 3 maanden of eerder indien nodig. - Vergadering met TSO-medewerkers elke 3 maanden of eerder indien nodig. - Vergadering met het PCPO (Protestants Christelijk Primair Onderwijs) 2x per jaar.

 11. U kunt de regels nalezen op de website van de school onder: Voor ouders › Overblijven. Een leuke reportage van het overblijven kunt u vinden onder: Nieuws › Algemeen › Archieven › Juni 2013 › “Zo is overblijven goed geregeld”. Vragen ??