hygienick problematika ve koln m stravov n n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

- PowerPoint PPT Presentation


 • 222 Views
 • Uploaded on

Hygienická problematika ve školním stravování. MUDr. Vlasta Přádová MVDr. Michaela Pavelková. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na bělidle 7 702 00 Ostrava. Legislativa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - adolph


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hygienick problematika ve koln m stravov n
Hygienická problematika ve školním stravování

MUDr. Vlasta Přádová

MVDr. Michaela Pavelková

Krajská hygienická stanice

Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Na bělidle 7

702 00 Ostrava

legislativa
Legislativa
 • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, novelizace – z. č. 392/20005 Sb. , kterým se mění z.č. 258/2000 Sb.
 • Vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienickým požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
 • Vyhláška č. 108/2001 Sb., která byla novelizována vyhl. č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvích
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování
stavebn technick nedostatky
Stavebně technické nedostatky
 • odsávání nad tepelnými zdroji
 • neoddělené přípravny masa ( stavebně)
 • neoddělené umývárny přepravních obalů
 • nedostatečné vybavení přípraven umyvadly a dřezy
 • nevhodné dispoziční řešení kuchyně ( křížení provozu)
 • neoddělená hrubá přípravna zeleniny a brambor
 • neoddělené mytí provozního a stolního nádobí
 • nevhodná manipulace při porcování do jídlonosičů
 • výdejny – chybí umyvadlo, není k dispozici šatna pro pracovnice
 • výdejny
provozn nedostatky
Provozní nedostatky
 • dodatečně zamrazené potraviny
 • prošlé záruční lhůty
 • ukládání soukromých potravin do lednic
 • chybějící teploměry v chladících zařízení
 • křížení čistého a nečistého provozu ( neoznačené pracovní plochy, desky, nože)
 • nevhodná manipulace s teploměry na měření pokrmů
 • nevhodné používání jednorázových rukavic
 • nesprávná manipulace při porcování jídel do jídlonosičů
 • nedostatečná kapacita chladících zařízení ( saláty)
 • opuštění provozu v ochranném oděvu ( nákupy, škola)
 • nedostatečný pracovní oděv ( pokrývka hlavy)
 • neoznačené, popř. neuzavíratelné nádoby na zbytky jídla
 • likvidace odpadů ( drtiče odpadů)
provozn nedostatky1
Provozní nedostatky
 • nevyhovující teplota stravy při rozvozu jídla
 • neoznačené úklidové prostředky
 • používání surovin z vlastních zdrojů ( zahrádka)
 • nedostatečné proškolení pracovníků včetně záznamů o proškolení
energetick a nutri n hodnota stravy
Energetická a nutriční hodnota stravy
 • jídelníčky a pestrost stravy ( časopis Výživa a potraviny č. 1/2005)
 • spotřební koše, jídelníčky ( zásahy ze strany ředitelů škol)
 • denní doporučené dávky potravin
 • podávání porcí dle norem
 • pitný režim ( automaty – sortiment, umístění)
 • školní bufety ( sortiment)
 • osvěta ze strany pedagogických pracovníků
1 stavebn technick nedostatky
1. Stavebně technické nedostatky
 • chybí úklidové komory
 • na hygienických zařízeních není k dispozici teplá voda, odpadkové koše, mýdlo a chybí možnost osoušení rukou
 • nejsou k dispozici hygienické kabiny pro dívky
 • společná hygienická zařízení pro děti a personál školy
 • umístění školních družin v učebnách
 • nevhodné osvětlení
 • nevhodný sedací nábytek
 • není k dispozici umyvadlo s přítokem studené a teplé vody v prostorách praktického vyučování
2 provozn nedostatky
2. Provozní nedostatky
 • mikroklima, větrání
 • osvětlení ( používání žaluzií)
 • rozvrh hodin
ad