Předškolní věk
Download
1 / 28

Předškolní věk – motorický a kognitivní vývoj - PowerPoint PPT Presentation


 • 208 Views
 • Uploaded on

Předškolní věk – motorický a kognitivní vývoj. Předškolní období – věk hry. 3 roky až vstup do školy (6-7 let) c harakteristika : stabilizace vlastní pozice ve světě diferenciace vztahu ke světu fáze fantazijního zpracování informací intuitivní uvažování, neregulované logikou

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Předškolní věk – motorický a kognitivní vývoj' - adolfo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Předškolní věk – motorický a kognitivní vývoj


P ed koln obdob v k hry
Předškolní období – věk hry

 • 3 roky až vstup do školy (6-7 let)

  charakteristika:

  • stabilizace vlastní pozice ve světě

  • diferenciace vztahu ke světu

  • fáze fantazijního zpracování informací

  • intuitivní uvažování, neregulované logikou

  • dítě své představy přizpůsobuje svým možnostem poznání a svým potřebám


přetrvává egocentrismus – dítě ulpívá na svém pohledu, který pro ně představuje jistotu;

období iniciativy: dítě má potřebu věci zvládnout, vytvořit a potvrdit svoje kvality;

postupná diferenciace v sociální oblasti – přesah rodiny a rozvoj vztahů s vrstevníky;


T lesn v voj motorika
tělesný vývoj, motorika

 • stálé zdokonalování, zlepšená pohybová koordinace, větší hbitost a elegance pohybů;

 • zvládá chůzi po rovném i nerovném terénu; ze schodů i do schodů bez větších problémů;


Sob sta nost
soběstačnost

 • dítě samostatně jí,

 • samo se svléká a obléká,

 • obouvá, pokouší se zavázat si tkaničku,

 • na toaletě pouze malá pomoc,

 • umí si umýt ruce,

 • pod dohledem se může samo koupat;

 • rozlišování práce,

 • dítě pomáhá při drobných domácích pracích;


Jemn motorika
jemná motorika

 • rozvíjí se zručnost;

  hry

  • s pískem,

  • kostkami,

  • plastelínou,

  • keramickou hlínou;


Kognitivn v voj
kognitivní vývoj

myšlení je

názorné,

intuitivní,

prelogické


N zorn intuitivn prelogick my len
názorné, intuitivní, prelogické myšlení

 • málo flexibilní, nepřesné, nerespektující plně logiku, vázáno na činnost;

 • dítě uvažuje v celostních pojmech na základě vyzdvižení podstatných podobností;

 • v úsudcích dítě ještě vázáno na názor

  viz. skleničky s vodou či korálky;

 • upravuje si realitu tak, aby byla pro něj srozumitelná a přijatelná – intuitivní přístup;


Typick rysy my len
typické rysy myšlení

 • egocentrismus

 • fenomenismus

 • magičnost

 • absolutismus

 • příčinnost


 • egocentrismus – tendence zkreslovat na základě subjektivního pohledu (když si zakryji oči rukama, schovám se);

 • fenomenismus– svět je takový , jak vypadá, velryba je ryba;

 • magičnost – není velký rozdíl mezi skutečností a světem fantazie;


 • absolutismus – každé poznání má definitivní a jednoznačnou platnost, potřeba jistoty;

 • příčinnost – otázky „proč ?“, potřeba vědět souvislosti, proč to tak je; • nerozlišuje nadřazené třídy a dílčí složky podstatných znaků;

 • např. hnědých kuliček je víc než dřevěných;

 • rigidní uvažování – ulpívání na jednom pohledu a na jednom stavu

 • např. můj bratr nemá bratra,

 • ostříhané ovečky už nejsou ty ovečky;


 • předpoklad správnosti a platnosti – podstatných znaků; hledání jednoznačné příčiny, odmítání náhod, vysvětlení nemusí být logické, ale musí být subjektivně uspokojující;

 • nezávislé události mohou být spojeny – transdukce (prší, když jedem k babičce, vždy bude pršet při návštěvě u babičky);

 • pokud je realita nesrozumitelná, vysvětlí si ji po svém, smyslem je dosáhnout jistoty;


dítě podstatných znaků; ještě není schopno systematicky informace prozkoumávat; příčiny:

 • malý rozsah pozornosti (obtížné rozdělování pozornosti a její selektivní zaměření);

 • malá kapacita pracovní paměti;


Glob ln vn m n
globální vnímání podstatných znaků;

 • neschopnost systematického prohlížení jedné části po druhé;

 • postupem stále více vnímá z celku jednotlivé detaily;

 • velmi citlivé analyzátory, sluchové vnímání se zdokonaluje a zpřesňuje;

 • začíná přesněji vnímat prostor;


Prostor as
prostor, čas podstatných znaků;

 • egocentrická perspektiva vnímání prostoru, co je blízko je větší;

 • neodhaduje vzdálenosti;

 • chápe nahoře, dole, nechápe vlevo, vpravo;

 • rozšíření časové perspektivy (večer, zítra), vzdálenější budoucnost ztrácí význam;

 • čas měří událostmi a opakujícími se jevy;


Po et mno stv
počet, množství podstatných znaků;

 • rozliší nápadně odlišné množství (ne 3 od 4, ale od 7);

 • osvojuje si obecný pojem změny množství (spočítá 5 koláčů, ale v řadě s většími mezerami je jich víc);

 • porozumění pořadí a pochopení pojmů méně, více;

 • potřeba umět počítat a znát řadu čísel ke konci období;


Iv fantazie
živá fantazie podstatných znaků;

 • harmonizující význam, pro citovou a rozumovou rovnováhu;

 • animismus – věci jsou živé (ostříhaný plyšák);

 • antropomorfismus – připisuje lidské vlastnosti (sluníčko se směje);

 • arteficialismus– někdo svět udělal (napustil vodu do rybníka);


Konfabulace
konfabulace podstatných znaků;

 • mezery a nedostatky v paměti a rozumové nedostatky vyplňuje dítě svojí fantazií; nerozlišuje mezi snem a skutečností a o svých snech mluví jako o skutečných zážitcích (kolem 6.-7.roku zaniká);


řeč podstatných znaků;

 • důležitost verbálního vzoru;

 • zdokonalování, výslovnost 3. letého dítěte je hodně nedokonalá, mnohé hlásky nahrazuje jinými nebo je vyslovuje nepřesně,

 • postupně vymizí dětská fyziologická patlavost, pokroky ve větné stavbě;

 • objevují se agramatismy;

 • egocentrická řeč i jako prostředek myšlení;


 • růst poznatků o sobě a okolním světě podstatných znaků; , dítě zná své jméno, umí udat i své pohlaví, označuje hlavní barvy;

 • doznívá první období otázek charakteristické „co to je?“; dítě se začíná ptát na příčinu, původ, význam věcí „a proč?“;

 • počátek užívání řeči k regulaci svého chování; kolem 3 let hlasité slovní instrukce, od 4 – 5 let vnitřní řeč;


 • zájem o mluvenou řeč podstatných znaků; – povídky, říkanky, písničky; dítě rádo a hodně povídá – často je sám sobě jediným posluchačem; nedokonale zpívá písničky;


t podstatných znaků; říleté dítě při převyprávění příběhu opomíjí cíl jednání, úmysly hrdinů a jejich pocity, naopak do vyprávění zahrnují nepodstatné detaily, které se nevztahují k hlavnímu ději;

pětileté děti dokážou udržet základní osnovu příběhu, pokud je děj jednoduchý;


paměť podstatných znaků;

pozitivní stimulace – např. paměťové hry;

závisí na schopnosti zaměření pozornosti ;

neužívá paměťových strategií – jmenuje více hraček, když má instrukci, že si s nimi má hrát, než když je řečeno, že si je mají zapamatovat;


Epizodick pam
epizodická podstatných znaků; paměť

první trvalejší vzpomínky na prožité události se vytvářejí před 4. rokem, ale do 6 let bývají útržkovité a je jich málo;

nebývají přesné, jsou kombinací reality a konfabulace;

dítě je sugestibilní, jeho vzpomínky jsou snadno ovlivnitelné;


Epizodick pam1
epizodická paměť podstatných znaků;

dítě se učí vyprávět podle toho, jak zná vyprávění zážitků od rodičů;

kladení otázek je učí příběh strukturovat a řadit, co je důležité, co jen doplňující;

epizodická paměť nemá jen kognitivní hodnotu, ale i emoční a sociální význam;


Pou it zdroje
Použité zdroje podstatných znaků;

VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie, Portál, Praha 2000. ISBN 80-7178-308-0

LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D.: Vývojová psychologie, Grada, Praha 1998. ISBN 80-7169-195-X

osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno

Pokudneníuvedenojinak, jsoupoužitéobjektyvlastníoriginálnítvorbouautora.


ad