5 registrering af daglige transaktioner n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
5. Registrering af daglige transaktioner

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

5. Registrering af daglige transaktioner - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

5. Registrering af daglige transaktioner. Momssystemet. Definition Merværdiafgift (moms) er en afgift til staten. Udgør for tiden 25%. Alt salg af varer eller tjenesteydelser. Registrering Alle som driver selvstændig økonomisk virksomhed med en årlig omsætning på over 50.000 kr.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '5. Registrering af daglige transaktioner' - admon


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5 registrering af daglige transaktioner
5. Registrering af daglige transaktioner

Momssystemet

 • Definition
  • Merværdiafgift (moms) er en afgift til staten.
  • Udgør for tiden 25%.
  • Alt salg af varer eller tjenesteydelser.
 • Registrering
  • Alle som driver selvstændig økonomisk virksomhed med en årlig omsætning på over 50.000 kr.
  • Undtagelser
   • Rejsebureauer, undervisning, persontransport, forsikring, sport, udlåns/indlånsvirksomhed, ejendomsudlejning.
5 registrering af daglige transaktioner1
5. Registrering af daglige transaktioner

Momssystemet

 • Købsmoms
  • Betales til leverandøren ved køb af varer eller tjenesteydelser. Virksomheden har beløbet til gode hos Told og Skat.
  • Kontoen har en debetsaldo, da købsmoms er et aktiv.
 • Salgsmoms
  • Opkræves hos kunden ved salg af varer eller tjenesteydelser. Virksomheden skylder beløbet til Told og Skat.
  • Kontoen har en kreditsaldo, da salgsmoms er et passiv.
 • Momsafregning

Salgsmoms (opkrævet moms)

- Købsmoms (betalt moms)

= Momsafregning (momsgæld)

5 registrering af daglige transaktioner2
5. Registrering af daglige transaktioner

Momssystemet

Jørgen Vangkilde har på sin ejendom en kilde, hvorfra der sælges kildevand til et lokalt bryggeri til kr. 3 pr. liter ekskl. moms.

Beregn Jørgen Vangkildes salgsmoms for 1 liter kildevand.

Supermarkedet sælger 1 liter kildevand til forbrugeren til kr. 6 ekskl. moms.

Beregn supermarkedets købs- og salgsmoms.

Bryggeriet tapper kildevandet på flasker og sælger det til supermarkedet til 5 kr. pr. liter ekskl. moms.

Beregn bryggeriets købs- og salgsmoms.

Hvem betaler reelt momsen?

3,00

0,75

3,75

0,75

3,00

0,75

3,75

5,00

1,25

6,25

0,50

5,00

1,25

6,25

6,00

1,50

7,50

0,25

6,00

1,50

7,50

Momsbeløbet bliver reelt betalt af forbrugeren, idet denne jo ikke får momsen refunderet af Told- og Skattestyrelsen. Moms er en forbrugsafgift.

5 registrering af daglige transaktioner3
5. Registrering af daglige transaktioner

Vareregnskab - Varesalg

 • 1100: Varesalg
  • Kontoen har en kreditsaldo, da varesalg er et indtægt.
 • 12210: Varedebitorer
  • Kontoen har en debetsaldo, da varedebitorer er et aktiv.
 • Eksempel:

Kopi af kreditnota til kursuscentret Skarrildhus:

Dekort på grund af ridse i leveret TV-apparat

+ moms

Kopi af faktura til kursuscentret Skarrildhus (konto 122101):

10 stk. TV-apparater, model TRONIC

+ moms

Frit leveret, pr. 30 dage.

Indbetalingsbilag fra SparBank A/S:

Overført til kassekreditten fra kursuscenter

Skarrildhus

Kopi af kreditnota til kursuscentret Skarrildhus:

Returneret 2 stk. TV-apparater, model TRONIC

+ moms

kr. 12.000

kr. 3.000

kr. 15.000

kr. 800

kr. 200

kr. 1.000

kr. 60.000

kr. 15.000

kr. 75.000

kr. 59.000

1100: Varesalg

122101: Skarrildhus

14210: Kassekredit

14262: Salgsmoms

60.000

75.000

59.000

15.000

12.000

15.000

3.000

800

1.000

200

59.000

5 registrering af daglige transaktioner4
5. Registrering af daglige transaktioner

Vareregnskab - Varekøb

 • 12110: Varelager
  • Kontoen har en debetsaldo, da varelageret er et aktiv.
 • 14220: Varekreditorer
  • Kontoen har en kreditsaldo, da varekreditorer er et passiv.
 • Eksempel:

Faktura fra importfirmaet A/S VICON (konto 142202):

8 stk. digitale kameraer, model SHARP

+ moms

Ab fabrik, pr. 3 mdr. netto.

Kreditnota fra importfirmaet A/S VICON:

Dekort på grund af ridse i leveret videokamera

+ moms

Udbetalingsbilag fra SparBank A/S:

Overført fra kassekreditten til A/S VICON

Kreditnota fra importfirmaet A/S VICON:

Returvarer:

2 stk. digitale kameraer, model SHARP

+ moms

kr. 400

kr. 100

kr. 500

kr. 16.000

kr. 4.000

kr. 20.000

kr. 14.500

kr. 4.000

kr. 1.000

kr. 5.000

12110: Varelager

14210: Kassekredit

142202: A/S VICON

14261: Købsmoms

16.000

14.500

20.000

4.000

4.000

5.000

1.000

500

400

100

14.500

5 registrering af daglige transaktioner5
5. Registrering af daglige transaktioner

Vareregnskab - Vareforbrug

 • 2100: Vareforbrug
  • Kostprisen for solgte varer.
  • Kontoen har en debetsaldo, da vareforbrug er enomkostning.
 • Opgørelse af vareforbrug
  • Direkte metode
   • Ved hvert salg opgøres vareforbruget (kostprisen for de solgte varer).
  • Indirekte metode
   • Vareforbruget opgøres periodisk på baggrund af en optælling af varelageret.
5 registrering af daglige transaktioner6
5. Registrering af daglige transaktioner

Vareregnskab - Vareforbrug

Eksempel (direkte metode)

Købsfaktura fra AUDINA ApS (konto 142201):

5 stk. cd-afspillere, model TresBien

+ moms

Franko, pr. 30 dage netto

Salgsfaktura til Feriecenter Strandbo (konto 122103):

2 stk. cd-afspillere, model TresBien

+ moms

Frit leveret, pr. løbende måned.

Internt bilag:

Kostpris for solgte varer:

2 stk. cd-afspillere, model TresBien

kr. 5.000

kr. 1.250

kr. 6.250

kr. 4.400

kr. 1.100

kr. 5.500

kr. 2.000

1100: Varesalg

2100: Vareforbrug

12110: Varelager

4.400

2.000

5.000

2.000

122103: Feriecenter

Strandbo

142201: AUDINA ApS

14261: Købsmoms

14262: Salgsmoms

5.500

6.250

1.250

1.100

5 registrering af daglige transaktioner7
5. Registrering af daglige transaktioner

Vareregnskab - Vareforbrug

I en del mindre forretninger er det uoverkommeligt at registrere vareforbruget

ved hvert enkelt salg. Derfor opgøres vareforbruget periodisk gennem en fysisk

optælling af varelageret.

Eksempel (indirekte metode)

Frugtkarl i Randers

Internt bilag:

Saldo ifølge varelagerkonto

 • Optalt varelager

Vareforbrug for 1. kvartal

268.000

117.000

151.000

2100: Vareforbrug

12110: Varelager

151.000

(268.000)

151.000

5 registrering af daglige transaktioner8
5. Registrering af daglige transaktioner

Vareregnskab - Vareforbrug

 • Nettoomsætning
  • Varesalget til salgspriser
 • Vareforbrug
  • Varesalget til kostpriser
 • Bruttofortjeneste
  • Nettoomsætning - Vareforbrug
5 registrering af daglige transaktioner9
5. Registrering af daglige transaktioner
 • Andre eksterne omkostninger
  • Kontiene haralle en debetsaldo, da der er tale om omkostninger.
 • 14290: Andre kreditorer
  • Kontoen har en kreditsaldo, da andre kreditorer er et passiv.
 • Moms af andre eksterne omkostninger
  • De fleste omkostninger er belagt med moms, der kan medregnes i virksomhedens købsmoms.
   • Annoncer, revisionshonorar, kontorartikler mv.
    • Omkostningsbeløbet uden moms bogføres på omkostninger.
    • Momsbeløbet bogføres på købsmoms.
  • Nogle omkostninger er belagt med moms, der ikke kan medregnes i virksomhedens købsmoms.
   • Driftsudgifter vedrørende personbiler og repræsentationsudgifter mv.
    • Det samlede beløb inkl. moms bogføres på omkostninger.
  • Visse omkostninger er der ingen moms på.
   • Frimærker, aviser og forsikringer.
    • Beløbet bogføres på omkostninger.
5 registrering af daglige transaktioner10
5. Registrering af daglige transaktioner

Andre eksterne omkostninger

 • Salgsfremmende omkostninger
  • Virksomhedens udgifter til salgsannoncer, dekoration, salgsbrochurer, reklamefilm o.l.

Eksempel

Faktura fra BOGTRYKKERGÅRDEN ApS (konto 142901):

Trykning af 10.000 stk. salgsbrochurer

+ moms

Pr. 30 dage, ab lager.

Kreditnota fra BOGTRYKKERGÅRDEN ApS:

Dekort på grund af farvefejl på leverede

salgsbrochurer

+ moms

kr. 15.000

kr. 3.750

Kr. 18.750

kr. 2.000

kr. 500

Kr. 2.500

142901: BOGTRYKKER-

GÅRDEN ApS

3100: Salgsfremmende omk.

14261: Købsmoms

15.000

3.750

18.750

2.000

500

2.500

5 registrering af daglige transaktioner11
5. Registrering af daglige transaktioner

Andre eksterne omkostninger

 • Lokaleomkostninger
  • Virksomhedens udgifter til husleje, belysning, rengøring, vedligeholdelse af lokaler o.l.

Eksempel

Kreditnota fra A/S DESINAS:

Returnerede rengøringsartikler

+ moms

Faktura fra A/S DESINAS (konto 142902):

Diverse rengøringsartikler

+ moms

Frit leveret, pr. 2. mdr.

kr. 600

kr. 150

kr. 750

kr. 5.000

kr. 1.250

kr. 6.250

3200: Lokaleomkostninger

14261: Købsmoms

142902: A/S DESINAS

5.000

1.250

6.250

600

150

750

5 registrering af daglige transaktioner12
5. Registrering af daglige transaktioner

Andre eksterne omkostninger

 • Kassedifferencer
  • Kontoen har en som regel en debetsaldo, da der er tale om en omkostning. Der mangler i de fleste tilfælde penge i kassen. Hvis der er for meget i kassen, er der tale om en indtægt og dermed en kreditsaldo.

Eksempel

Internt bilag:

Bogført kassebeholdning

Optalt kassebeholdning

Kassedifference (for lidt i kassen)

Internt bilag:

Bogført kassebeholdning

Optalt kassebeholdning

Kassedifference (for meget i kassen)

kr. 950

kr. 965

kr. 15

kr. 1.250

kr. 1.220

kr. 30

3300: Kassedifferencer

12310: Kasse

30

30

15

15

5 registrering af daglige transaktioner13
5. Registrering af daglige transaktioner
 • Bilers driftsomkostninger
  • Brændstof, forsikringspræmier, grøn ejerafgift, reparationer o.l.

Andre eksterne omkostninger

Eksempel

Faktura fra mekaniker Jens Kardan (konto 142903):

Reparation af personbil TU 42 357

+ moms

Betaling: pr. 30 dage.

Momsen kan ikke medregnes i købsmomsen.

Kvitteret regning fra DM-Benzin:

Benzin til varebil SV 34 754

Af beløbet udgør moms kr. 50,

Beløbet er betalt ved check på kassekreditten

Girobetaling til Centralregisteret for

Motorkøretøjer:

Gireret grøn ejerafgift for varebil SV 34 754

Girobetaling til forsikringsselskabet TRYGHED:

Gireret præmie for bilforsikring for

personbil TU 42 357

kr. 2.500

kr. 625

kr. 3.125

kr. 250

kr. 4.300

kr. 1.450

142903: Mekaniker

Jens Kardan

3400: Bilers drifts-

omkostninger

12330: Giro

14210: Kassekredit

14261: Købsmoms

200

1.450

250

50

3.125

3.125

4.300

1.450

4.300

5 registrering af daglige transaktioner14
5. Registrering af daglige transaktioner

Andre eksterne omkostninger

 • Øvrige omkostninger
  • Indpakningsmaterialer, forsikringspræmier vedrørende varelager og inventar, revisorhonorar, kontorartikler, porto , telefon, internet, kontingenter o.l.

Eksempel

Faktura fra HØJTRYK A/S (konto 142904):

Trykning af 25.000 stk. fakturablanketter

+ moms

Frit leveret, pr. 30 dage.

Kvitteret regning fra Elite Købmanden:

Kaffe til personalet

Beløbet er betalt kontant fra kassen.

Beløbet er inklusive moms på kr. 60.

Momsen kan ikke medregnes i købsmomsen.

Kvitteret regning fra SuperKiosken:

Frimærker

Beløbet er betalt kontant fra kassen.

Kreditnota fra HØJTRYK A/S:

Dekort på grund af manglende logo

på fakturablanketter

+ moms

Kr. 450

Kr. 300

kr. 12.500

kr. 3.125

kr. 15.625

kr. 2.500

kr. 625

kr. 3.125

3900: Øvrige omkostninger

12310: Kasse

14261: Købsmoms

142904: HØJTRYK A/S

450

450

3.125

15.625

625

300

3.125

300

12.500

2.500

5 registrering af daglige transaktioner15
5. Registrering af daglige transaktioner

Regnskab med personaleomkostninger

 • Konto 4100: Lønafregning og 4200: ATP-bidrag
  • Kontiene har begge en debetsaldo, idet der er tale om en omkostning for virksomheden
 • Konto 14230: Skyldigt ATP-bidrag, Konto 14240: Skyldigt AM-bidrag og konto 14250: Skyldig A-skat
  • Kontiene har alle en kreditsaldo, idet der er tale om passiver
5 registrering af daglige transaktioner16
5. Registrering af daglige transaktioner

Regnskab med renter m.v.

 • Renteindtægter
  • Giro- og bankkonti samt forfaldne debitorsaldi.
 • Renteomkostninger
  • Kassekredit og langfristede lån samt forfaldne kreditorsaldi.

Eksempel

Kontoudtog fra BG-Bank:

Tilskrevet renter på girokonto

Kontoudtog fra SparBank A/S:

Renter af kassekredit for april kvartal 20x7

Provision af kassekredit for april kvartal 20x7

kr. 450

kr. 6.400

kr. 1.000

kr. 7.400

14210: Kassekredit

6100: Renteindtægter

7100: Renteomkostninger

12330: Giro

450

7.400

450

7.400

5 registrering af daglige transaktioner17
5. Registrering af daglige transaktioner

Regnskab med biler og inventar

 • 11120: Biler og 11130: Inventar
  • Kontiene har en debetsaldo, da biler og inventar er aktiver.
 • Moms af biler
  • Vare- og lastvogne, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt
   • Moms af køb medregnes i købsmomsen.
  • Personvogne
   • Moms af køb kan ikke medregnes i købsmomsen.
   • Moms af køb indregnes i anskaffelsesprisen og bogføres på konto 11120: Biler.
 • Moms af inventar
  • Moms af inventarkøb medregnes i købsmomsen.
5 registrering af daglige transaktioner18
5. Registrering af daglige transaktioner

Regnskab med biler og inventar

Eksempel

Faktura fra A/S KONTORUDSTYR (konto 142905):

Kasseterminal

+ moms

Frit leveret, pr. 30 dage.

Faktura fra A/S BILFORUM:

Leveret varebil, model TRANSIT inkl. registreringsafgift

+ moms

Fakturaen er betalt ved overførsel fra kassekreditten.

Kreditnota fra A/S KONTORUDSTYR:

Dekort på grund af ridse i leveret kasseterminal

+ moms

kr. 20.000

kr. 5.000

kr. 25.000

kr. 1.000

kr. 250

kr. 1.250

kr. 150.000

kr. 12.000

kr. 162.000

11120: Biler

11130: Inventar

14210: Kassekredit

150.000

20.000

162.000

1.000

142905: A/S KONTORUDSTYR

14261: Købsmoms

25.000

12.000

1.250

5.000

250

5 registrering af daglige transaktioner19
5. Registrering af daglige transaktioner

Regnskab med egenkapital

 • 13110: Egenkapital
  • Kontoen har en kreditsaldo, da egenkapitalen er et passiv.
 • 13111: Privatforbrug
  • Kontoen har en debetsaldo, da privatforbruget formindsker egenkapitalen.
 • Moms af privatforbrug
  • Køb af varer mv. til indehaverens private brug
   • Momsbeløbet kan ikke medregnes til virksomhedens købsmoms.
   • Hele beløbet inkl. moms bogføres på konto 13111: Privatforbrug.
  • Indehaveren udtager varer fra virksomhedens varelager
   • Tidligere fratrukket moms skal tilbageføres.
   • Beløbet medregnes i virksomhedens salgsmoms.
5 registrering af daglige transaktioner20
5. Registrering af daglige transaktioner

Regnskab med egenkapital

Eksempel

Regning fra HVIDEVARELAND A/S (142906):

1 stk. kombineret køl og frys til indehavers

private brug for

+moms

Frit leveret, pr. 30 dage.

Kreditnota fra HVIDEVARELAND A/S (142906:

Dekort på grund af farvefejl på leveret køl og frys

+ moms

Internt bilag:

Indehaveren hæver kontant til privatforbrug

Beløbet er taget i kassen.

Internt bilag:

Fra varelageret har indehaveren fået

udleveret en DVD-afspiller til privatforbrug for

+ moms

Internt bilag:

Kapitalindskud fra virksomhedens indehaver

Beløbet er indsat på virksomhedens kassekredit.

kr. 2.500

kr. 500

kr. 125

kr. 625

kr. 150.000

kr. 4.800

kr. 1.200

kr. 6.000

kr. 3.000

kr. 750

kr. 3.750

13111: Privatforbrug

12110: Varelager

12310: Kasse

13110: Kapitalkonto

3.000

2.500

150.000

2.500

3.750

6.000

625

142906:

HVIDEVARELAND A/S

14210: Kassekredit

14262: Salgsmoms

150.000

750

6.000

625

5 registrering af daglige transaktioner21
5. Registrering af daglige transaktioner

Regnskab med langfristede lån

 • Konto 14110: Langfristet lån
  • Et langfristet lån er en finansieringskilde for virksomheden.
  • Kontoen har en kreditsaldo, da et langfristet lån er et passiv.
 • Eksempel:

Pengeoverførsel til HandelsFinans:

Renter af langfristet lån for 1. halvår 20x7

Afdrag på langfristet lån pr. 1. juli 20x7

Beløbet er overført fra kassekreditten til

HandelsFinans.

Pengeoverførsel fra HandelsFinans:

Overført til kassekreditten

Beløbet dækker et bevilget langfristet lån.

Lånet afvikles over 10 år med halvårlige afdrag.

Lånet forrentes med 5% p.a.

kr. 5.000

kr. 10.000

kr. 15.000

kr. 200.000

7100: Renteomkostninger

14110: Langfristet lån

14210: Kassekredit

5.000

200.000

200.000

10.000

15.000

5 registrering af daglige transaktioner22
5. Registrering af daglige transaktioner

Momsafregning

 • Afregning af moms sker periodevis til Told- og Skat
  • Afregningsperiodens længde afhænger af virksomhedens størrelse
   • Årlig omsætning under 1.000.000 kr.
    • Halvårlig afregning
   • Årlig omsætning mellem 1.000.000 og 15.000.000 kr.
    • Kvartalsvis afregning
   • Årlig omsætning over 15.000.000 kr.
    • Månedsvis afregning
 • Afslutning af momsregnskab
  • Ved momsperiodens slutning overføres saldiene på konto 14261: Købsmoms og 14262: Salgsmoms til konto 14260: Momsafregning.