1 / 19

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM AZ ELÖADÁS HALLGATÓIT !

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM AZ ELÖADÁS HALLGATÓIT !. Út a Minősített Tűzvédelmi Vállalkozás cím eléréséig. Országos Tűzvédelmi Konferencia 2013.10.21-22 Vecsés. A tűzvédelemmel kapcsolatos minden tevékenység : - tervezés - engedélyeztetés - kivitelezés

adie
Download Presentation

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM AZ ELÖADÁS HALLGATÓIT !

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SZERETETTELKÖSZÖNTÖM AZ ELÖADÁSHALLGATÓIT!

 2. Út a Minősített Tűzvédelmi Vállalkozás cím eléréséig. Országos Tűzvédelmi Konferencia 2013.10.21-22 Vecsés

 3. A tűzvédelemmel kapcsolatos minden tevékenység: - tervezés - engedélyeztetés - kivitelezés - ellenőrzés - karbantartás minden más tevékenységnél is nagyobb odafigyelést, precizitást tehát MINŐSÉGI munkát igényel, hiszen a hibás „produkció” emberéleteket veszélyeztethet, óriási károkat okozhat tűz esetén.

 4. Emiatt régóta felmerült a minőségi tűzvédelmi munka megkövetelése. Hatósági oldalról az un. Szakvizsgához kötött tevékenységek előírásain keresztül történik ennek gyakorlati szabályozása, amely már 1974-től a 4/1974 (VIII.1.) BM rendelettel indult, akkor 12 db tevékenységre . A jelenleg érvényes 45/2011(XII.7) BM rendelete szerint 14(16) -(új) foglalkozási ágra ír elő ilyen vizsgakövetelményt. E rendeleti szabályozás több szakaszába bekapcsolódott a TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség, kezdve a szabályozás kezdeményezésétől az egyes szakmákkal való bővítésén keresztül az egyes tagjainak által szervezett oktatás – vizsgáztatás folyamatáig.

 5. Az előzőek ellenére nem vagyunk/vagyok elégedett a jelenlegi helyzettel, mik is a problémák ? : - az oktatásnak, vizsgáztatásnak nincs gyakorlati része, az adott szakmák e fontos (talán legfontosabb) részét nem tanulják a vizsgázók. - az egyes tűzvédelmi megoldásokat a szakterületeken belül egyáltalán nem, vagy csak kis részben ismerik meg a vizsgázók. - sajnos az elméleti oktatás, de még a vizsgáztatás is sok esetben csak formai, ezen keresztül a vizsgázók ismeretanyaga kismértékben növekszik. - az, hogy a vizsgázóknak, vagy munkáltatójuknak rendelkezésére állnak-e a minőségi munkához szükséges eszközök- közte az ellenőrző eszközök, a rendelet nem követeli meg (ez alól kivétel a kézi tűzoltó készülék javítás)

 6. Az eredmény, hogy HIBÁSkivitelezések születnek: Például: Rossz Jó Nem esztétikus kézi festés megázott állapotában

 7. Rossz Jó Teljesen alkalmatlan „tűzgátló” lezárás nem azonosítható anyaggal és normál purhabbal.

 8. Rossz Jó Nem megfelelő rögzítéssel

 9. Van kiút ebből a helyzetből? Nem kell felfedező útra mennünk, nem kell feltalálnunk a „spanyol viaszt”. Ha szétnézünk Európában, a nyugati országokban évtizedes tapasztalattal működtetnek erre rendszert, de Csehországban sőt Romániában, Ukrajnában is létezik rendszer a minőségi tűzvédelmi munkavégzés elérésére. Természetesen vannak eltérések az egyes országok rendszerében, nekünk a megfelelő kombinációt kell kiválasztani ezek közül és ebben a folyamatban a TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség jelentős részt vállalhatna.

 10. Folyamatábrában: út a Minősített Tűzvédelmi Vállalkozás címig: Vállalkozás Dolgozó Tűzvédelmi Szakvizsga Tanfolyam (elmélet) Tűzvédelmi Szakvizsga Tűzvédelmi módszerek megismerése (elmélet, gyakorlat) Technikai eszközök biztosítása Kijelölt Szervezet a Minősített Tűzvédelmi Vállalkozás cím (MTV) auditálására (TSZVSZ?) Cég audit MTV megszervezése Minősített Tűzvédelmi Vállalkozás, cím kiadása

 11. E folyamat részletei: • Tűzvédelmi szakvizsga tanfolyam, - vizsga a már ismert módon (lehetőleg jobban, • hatékonyabban. • Tűzvédelmi módszerek megismerése: • Ezalatt egy-egy termék csoport gyártójának, forgalmazójának (lehetőleg • ingyenes) elméleti és gyakolati oktatása a jelentkezőknek, bizonyítvány • kiadása erről, ahol a megismert tűzvédelmi rendszereknek felsorolásra kerülnek. • Az egyes szakterületekhez az auditáló szervezet egy minimum tematikát • ad ki az oktatáshoz. • A vállalkozás eszköz biztosítása: • ahhoz a tevékenységhez,- kivitelezéshez, karbantartáshoz, ellenőrzéshez - • amelyhez a minősítést meg akarja szervezni a vállalkozás az auditáló szervezet • által összeállított minimum lista szerinti eszközöket biztosítania kell • (saját tulajdon, bérlet)

 12. - Kijelölt szervezet MTV- auditálásához: lehetőleg jogszabályi háttér alapján a BM OKF által kijelölt szervezet(-ek) amely(-ek) meghatározott tűzvédelmi szakterületekre (lista szerűen) szerezhetnek jogosultságot. A kijelölési kérelemhez a szervezetnek mellékelni kell az arra a területre vonatkozó minimális oktatási tematikát és a vállalkozások minimális eszközigényének listáját, valamint szakértői névjegyzékét amelyek az egyes szakterületek audit folyamatát végezni tudják. - Cég audit az MTV megszervezéséhez a kijelölt szervezet a cégtől bekéri: - dolgozóinak Tűzvédelmi Szakvizsga bizonyítványait - dolgozóinak az egyes tűzvédelmi technikákat ismertető tanfolyamok részvételi igazolásait. - az adott szakterület végzéséhez rendelkezésre álló eszközök listáját. Cég audit során a kijelölt szervezet helyszínén ellenőrizni a cég által megadott minden bizonyítvány, igazolás, valamint az eszközök meglétét a szakemberek tényleges felkészültségét. - A Minősített Tűzvédelmi Vállalkozás cím egy hivatalos bizonyítvány ,valamint egy sorszámmal ellátott embléma formájában kerül átadásra a vállalkozásnak, amely emblémát a vállalkozás a minősítés érvényessége ideje alatt minden reklámhordozóján, levélpapírján megjelentetheti.. E címet elnyerték listáját a BM OKF-en regisztrálni kellene, a hivatalos honlapon meg kellene jelentetni.

 13. ÉS MIRE IS LENNE JÓ EGY MINŐSÍTETT TŰZVÉDELMI VÁLLALKOZÓ DÍJ? Természetesen arra, hogy a vállalkozás kiváló minőségű tűzvédelmi munkát végezzen. De ki, mikor, hogyan értékeli ezt? Természetesen mindenekelőtt a tűzvédelmi hatóság képviselőinek kellene értékelnie, illetve a piacon a tűzvédelmi terület megrendelőinek jelent ez jelzést a megfelelő vállalkozás kiválasztásához az egyes tűzvédelmi feladatokhoz.

 14. De konkrétan hogyan is működik e folyamat más országokban?: Két lehetséges útja van e rendszer alkalmazásának: - rendeleti előírás alapján, általában a közép-kelet európai országokban - önkéntes (de igen széles alapokon nyugodva), általában a nyugat európai országokban. Mindkét út eredményét a kivitelezés folyamatában illetve az elvégzett kész munka ellenőrzésekor használják fel, de mi ennek a gyakorlata?

 15. Magyarországon ezen ellenőrzéseket a gyakorlatban a tűzvédelmi hatóság szakemberei végzik (elvileg építési tevékenységeknél a műszaki ellenőrök, építésfelügyelet szakemberei is jogosultak lennének erre, de ez csak nagyon-nagyon ritka esetben valósul meg). Ennek eredménye, hogy a tűzvédelmi hatóság szakemberére óriási munka és felelősség hárul, amelyet véleményem szerint lehetetlen jól végrehajtani (idő-, helyszíni lehetőség-, elegendő ismeret hiány miatt). Például egy új épület műszaki átadásánál lehetetlen mindent ellenőriznie.

 16. Ezzel szemben más európai országokban az építészeti tűzvédelem ellenőrzésének folyamata a következő: vagy Beruházó Tűzvédelmi Szakértők (Szakterületek szerint) Fővállalkozó vagy Tűzvédelmi kivitelező Folyamatos ellenőrzés nem Megfelelő –e igen Műszaki átadás Hatósági Szakemberek Minőségi munkáról jelentés Ellenőrzés (Random) nem Megfelelő –e igen Műszaki átvétel

 17. A tűzvédelmi szakértők a tűzoltóságok (katasztrófavédelem) központjában foglalkozási áganként: • egy kijelölési rend szerint- regisztrálva vannak, amelyek közül választhat megbízáskor a beruházó vagy a fővállalkozó. Ebben a folyamatban a tűzvédelmi hatóság szakemberére jóval kisebb munka és „csak” megosztott felelősség hárul. És miért lényeges e folyamatban a Minősített Tűzvédelmi Vállalkozói cím?! ● A szakértők munkájuk megkezdésekor elsőnek ezt kérik be a tűzvédelmi kivitelezőktől. ● Ha ez arra a munkanemre és tűzvédelmi technikára rendelkezésre áll,a szakértői ellenőrzés sokkal egyszerűbben, gördülékenyebben zajlik, mint e nélkül. ●Ez utóbbi esetben ( nincs minősítés) az eredményes átadás a tűzvédelmi vállalkozó részéről rendkívül nehéz, a kivitelezés minden mozzanatát ellenőriztetni kell.

 18. Az eljárás és a Minősített Tűzvédelmi Vállalkozás cím szerepe hasonló az ellenőrzési, karbantartási (közte többek között az aktív tűzvédelmi rendszerek és a tűzoltó készülékek ) munkák végzésénél is. A tűzoltó készülékek javításánál értelemszerűen az MTV cím odaítélésekor a javítóműhely dolgozóinak képzettsége és a műhely felszereltsége a lényeges szempont, melyeket a kijelölt szervezet az audit alkalmával ellenőriz.

 19. KÖSZÖNÖM A TÜRELMÜKET!

More Related