slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
I FINK U FREEKY PowerPoint Presentation
Download Presentation
I FINK U FREEKY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

I FINK U FREEKY - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

”Hvad skal man gøre? Hvordan skal man handle? Hvem skal man være? Det er de centrale spørgsmål for enhver, der lever i senmoderniteten – spørgsmål, som vi på et eller andet plan alle besvarer diskursivt eller gennem hverdagens sociale adfærd.” ( Giddens , 1996,).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'I FINK U FREEKY' - aderes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
”Hvad skal man gøre? Hvordan skal man handle? Hvem skal man være? Det er de centrale spørgsmål for enhver, der lever i senmoderniteten – spørgsmål, som vi på et eller andet plan alle besvarer diskursivt eller gennem hverdagens sociale adfærd.”

(Giddens, 1996,)

Formel og uformel læringeller Mediers betydning for identitetsdannelsen, som socialiseringsfaktor og for kulturel betydningsdannelse
dannelse kultur medier l ring
Dannelse? Kultur? Medier? Læring?
 • Fokus på dannelsesprocessen som en dynamisk, kontekstbetinget, livslang kollektiv og social proces
 • Skolens rolle at støtte barnet i
  • At blive subjekt for ansvarlige handlinger med indsigt i forskellige måder at leve på og forståelse for forskellige livsstiles forudsætninger og konsekvenser (TV på tavlen, 2007)
mediep dagogik
Mediepædagogik
 • Mediekultur og mediesocialisation: Hvorledes medier indgår i børns og unges hverdagsliv og hvilken betydning de har for deres identitetsdannelse og sociale fællesskaber
 • Medieundervisning; hvorledes arbejdet om og med medier udvikles og tilrettelægges som læreproces.
 • Undervisningsmedier; hvorledes digitale læremidler og digitale læringsplatforme udvikles og håndteres i pædagogisk praksis
identitetsdannelse
Identitetsdannelse

To teoretiske modpoler:

  • den psykodynamiske og
  • den socialkonstruktionistiske.
 • Identitet som en forholdsvis fast kerne mennesket selv udvikler i løbet af livet; noget biologisk og indre psykologisk
 • Identitet som noget samfundsmæssigt og socialt konstrueret
et narrativt perspektiv
Et narrativt perspektiv
 • Vores identitet er sammensat af de historier vi fortæller om os selv, vores liv, vores forhold til andre mennesker og vores forhold til os selv
 • Ziehe: medieanvendelsen i det kulturel frirum
 • Børns (og voksnes?)medieanvendelse er vævet tæt sammen med ovenstående perspektiv

Mac-brugere er vegetarer og pc-brugere spiser McDonalds-pomfritter!

hvor ligger jeres faglige fokus
Hvor ligger jeres faglige fokus?
 • Mediepædagogikken som overbegreb for:
 • Mediekultur og mediesocialisation; hvorledes medier indgår i børns og unges hverdagsliv, og hvilken betydning de har for deres identitetsdannelse og sociale fællesskaber.
 • Medieundervisning; hvorledes arbejdet om og med medier udvikles og tilrettelægges som læreproces.
 • Undervisningsmedier; hvorledes digitale læremidler og digitale læringsplatforme udvikles og håndteres i pædagogisk praksis.
mediekultur og mediesocialisation
Mediekultur og mediesocialisation
 • Kan skolen matche medieudviklingen og elevernes tilsvarende multimediale udvikling?
 • Hvordan styrker vi skolens læringsmiljø så vi kan gå fra at servicere 'industrisamfundets' brugere og i stedet rette fokus mod 'oplevelses- og videnssamfundets' brugere (tweenies, remixere)?
 • Mediekultur, skolekultur, medialisering og muligheder?
 • Hvordan kommer vi ”op ad stigen”?
 • Rum, roller og relationer

Samfunds- og kulturperspektiv

medieundervisning
Medieundervisning
 • Udvikling af 'kritisk literacy’
 • Vejledningsfunktioner i relation til mediepædagogik
 • Hvordan kan skolen være med til at støtte, at børn udvikler sig til kompetente og kritiske mediebrugere?
 • Medieplaner, hvordan og hvorfor?
 • Hvordan skabe fælles fodslag ift at udvikle elever til mere kompetente og kritiske brugere af medier?
 • Medieproduktion: spil, SNS, m.m. Skal/skal ikke?
 • Medier og læringsstile
 • Vejledning ift mediers mange muligheder?
 • Medier og informationskompetence?

Didaktik, vejledning og design

undervisningsmedier
Undervisningsmedier
 • I-Pads (tablets) i undervisningen
 • Faglig (multimodal) læsning på skærm
 • Kollaborative processer og ressourcer
 • Problemstillinger omkring IAW
 • Hvordan opbygge læringsmiljøet så det favner medialiseringen?
 • E-learning(learningondemand)

Læringsressourcer

kompetente eller s rbare elever
Kompetente eller sårbare elever?
 • Kløft mellem brugen af medier i fritiden og i skolen
 • Kompetente mediebrugere
 • Mangler analytiske færdigheder, tolkningskompetencer og evnen til at anlægge et kritisk perspektiv
panik eller god anderledeshed
Panik eller god anderledeshed?
 • Forskellige perspektiver på børns mediebrug
  • Medier indgår i komplekse samspil med andre sociale, psykologiske og kulturelle faktorer
  • Fra mediepanik til receptionsforskning
 • Vanskeligt at tale om effekt og identitetsdannelse i relation til det enkelte medie/program
 • Mediebrugen indgår i hverdagslivet, i identitetsformationen, i den uformelle erfaringsdannelse og i den formelle læring
produsers
Produsers
 • Begrebet skal forstås i relation til både at producere indhold til medierne og i relation til at bruge medierne
 • Kollaborativ og fortløbende konstruktion og forbedring af indhold
 • The right to be passive!
 • Axel Bruns (2008): Blogs, Wikipedia, Secondlife and Beyond
diskussion i studiegrupper
Diskussion i studiegrupper
 • Kvalificering af praksis?
 • Roller og funktioner?
 • Fra praksisviden til professionsviden
  • Teoretiske knager jeg kunne tænke mig!
  • Praktiske forløb der skal prøves af?
 • Legitimering af forandringstiltag?
 • Strategier og muligheder?