a tudom ny j v je avagy hol rontottuk el a sz m t st n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A TUDOMÁNY JÖVŐJE – avagy hol rontottuk el a számítást? – PowerPoint Presentation
Download Presentation
A TUDOMÁNY JÖVŐJE – avagy hol rontottuk el a számítást? –

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

A TUDOMÁNY JÖVŐJE – avagy hol rontottuk el a számítást? – - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

A TUDOMÁNY JÖVŐJE – avagy hol rontottuk el a számítást? –. 2009. március 7. Előadó: Tasi István. Áttekintés. A tudomány változékonysága Napjaink módszertana A jövő tudománya. Hagyományos tudásformák. A megismerő tevékenységek változatos típusai:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A TUDOMÁNY JÖVŐJE – avagy hol rontottuk el a számítást? –' - adena-william


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a tudom ny j v je avagy hol rontottuk el a sz m t st
A TUDOMÁNY JÖVŐJE – avagy hol rontottuk el a számítást? –

2009. március 7.

Előadó: Tasi István

ttekint s
Áttekintés
 • A tudomány változékonysága
 • Napjaink módszertana
 • A jövő tudománya
hagyom nyos tud sform k
Hagyományos tudásformák

A megismerő tevékenységek változatos típusai:

 • Maihoz hasonló tudásterületek
 • Szakmai tapasztalatok
 • Vallási tanítások
 • Technikai ismeretek
 • Rendszerezett tudás, gyakorlat

Módszerek:

 • Megfigyelés
 • Tanulás
 • Elmélkedés, meditáció…
a modern tudom ny sz let se
A modern tudomány születése
 • 17-18. század.
 • A felvilágosodás gyermeke, filozófiai gyökere az empirizmus.
 • Célja: az igazság keresése, a megismerés, a tudás alkalmazása az emberiség boldogulása érdekében.
a mai tudom nyfogalom
A mai tudományfogalom
 • Akadémikus tudomány.
 • Önálló kultúra, sajátos működéssel, hagyományokkal.
 • Elvárt alapelv a tudományos módszertan követése…
a tudom nyos megismer s m dja
A tudományos megismerés módja
 • Írott és íratlan szabályok formájában igyekeznek meghatározni.
 • Ám a tudományos módszertannak nincs egységes megfogalmazása.
 • Mibenlétéről az egyes tudományfilozófiai iskolák különbözőképpen vélekednek.
bizonytalan st tus ak pl
Bizonytalan státusúak pl.
 • egyes alternatív gyógyászati módszerek;
 • homeopátia;
 • akupunktúra;
 • rendhagyó nyelvelméletek;
 • grafológia;
 • ufó-kutatás;
 • parapszichológia.
a tudom nyoss g meghat roz s nak neh zs gei
A tudományosság meghatározásának nehézségei

„Számos megoldási javaslat született arra, hogy milyen ismertetőjegyek alapján különböztessük meg a tudományos megismerést a megismerés egyéb, rivális formáitól. Ezek a megoldási javaslatok többnyire tarthatatlannak bizonyultak… Nincsenek olyan egyértelmű sajátosságok, melyek egyértelműen elhatárolnák a tudományt minden egyébtől. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy ma már világossá vált: a tudomány körüli határok időben és kulturálisan változnak.”

(Kutrovátz – Láng –Zemplén: A határvidék felderítése. Replika, 2006.10)

k rvonalazatlan hat rok
Körvonalazatlan határok
 • Néhány általánosan elfogadott alapelv mellett sok a bizonytalanság a tudományosság mibenlétét illetően.
 • A tudósközösség szemléletmódja időről-időre jelentős változásokon esik át.
 • A tudományos közösség egy adott korban sem egységes a tudomány-elméleti kérdések megítélésében.
egy modern dogma
Egy modern „dogma”
 • A mai tudomány hátterében működő egyik előfeltevés, hogy minden jelenséget anyagi objektumok és erők kölcsönhatásával kell megmagyaráznunk.
 • Ezt hallgatólagosan sokan elfogadják, bár az elv igazsága nem bizonyított, csupán egy prekoncepció.
m dszertani materializmus
Módszertani materializmus

„Az a módszertani feltételezés, hogy a természetben megfigyelhető jelenségek legjobban természetes okokkal magyarázhatóak, a természetfelettire való mindenféle hivatkozás nélkül.”

(Robert T. Pennock, filozófus)

egy beismer vallom s
Egy beismerő vallomás

„Az anyagi okokhoz való előzetes ragaszkodásunk kényszerít rá, hogy olyan kutatási apparátust és fogalomrendszert hozzunk létre, amely materialista magyarázatot eredményez.”

(Richard Lewontin, genetikus)

el t letes s kock zatos hozz ll s
Előítéletes és kockázatos hozzáállás

A kutatás elején kijelentjük, hogy milyennek kell lennie a valóságnak, amelyet éppen elkezdtünk megismerni?!

h ny ujjad van
Hány ujjad van?

n > 0

X=2n+1

X=?

Megoldásként csak

páratlan szám fogadható el!

A hibás feltétel kizárja

a helyes megoldást!

tudom nyosnak lc zott vil gn zeti kijelent sek
Tudományosnak álcázott világnézeti kijelentések

„Az emberiségnek el kell fogadnia, hogy a tudomány megsemmisítette a kozmikus célban való hit indokoltságát.”

(Peter Atkins, kémiaprofesszor)

rvendj nk
Örvendjünk!

„A világ rendkívüli, csodás gazdagsága úgy jött létre, hogy kifejlődött a céltalan, általános romlás trágyadombjából.”

(Peter Atkins)

tov bbl p s
Továbblépés

„A tudományos problémák első megközelítéseként a módszertani naturalizmus

lehet értékes – akár a legjobb – stratégia… Ám ha világossá válik, hogy a kutatás ily módon történő korlátozása gátolja a természet megértését, akkor felül kell vizsgálni ezt a korlátozást.”

(Del Ratzsch, tudományfilozófus)

slide20

„Ha a természettudományjelenlegi módszereit bizonyos területeken valóban nem lehet alkalmazni,

akkor a természettudománynak e területekre való kiterjesztése… a valóság adott szegmensének eltorzításával és beszűkítésével jár, belegyömöszölésével egy alkalmatlan fogalmi ketrecbe.” (Del Ratzsch)

mely ter leteken jelent akad lyt a naturalista megk zel t s
Mely területeken jelent akadályt a naturalista megközelítés?
 • eredetkérdések
 • az univerzum kezdete
 • az anyag és a fizikai törvények megjelenése
 • parapszichológiai jelenségek
 • tudatkutatás
 • halálközeli élmények
 • előző életek igazolt emlékei
 • biokémiai és anatómiai struktúrák megjelenése
 • az élet mibenléte és eredete
a fajok eredete
A fajok eredete…

„Nagyon jól tudom, hogy alig van ennek a könyvnek egyetlen olyan pontja, amellyel kapcsolatban ne lehetne tényekre hivatkozni, amelyek látszólag homlokegyenest ellenkező következtetésekre vezetnek, mint amelyekre én jutottam.” (Charles Darwin: A fajok eredete)

hogyan ker ltek az l l nyek a f ldre
Hogyan kerültek az élőlények a Földre?

Tejút Kft.

Biológiai

hulladékok

eltávolítása

slide24

Ha sikerülne itt életet szintetizálnom, azzal bebizonyítanám, hogy az élet létrejöttéhez nem volt szükség intelligenciára!

william dembski matematikus
William Dembskimatematikus

Michael Behe

biológus

Jonathan

Wells

biológus

Phillip Johnson

jogász

Stephen C. Meyer

tudományfilozófus

intelligens tervez s
Intelligens tervezés
 • Természettudományos megfigyelések
 • Biológiai komplexitás és információ
 • A tervezettség a valószínűbb magyarázat
 • A következtetés útját kell követnünk, ha szokatlan eredményre is vezet.
 • A tervezettség jelei vizsgálhatóak, felismerhetőek.
 • Fogadtatás
nyitott gondolkod s tud sok
Nyitott gondolkodású tudósok

„Ez a napból, bolygókból és üstökösökből álló csodálatraméltó rendszer csak egy intelligens

és mindenható lény akaratából és hatalmából származhat.” (Isaac Newton, fizikus, matematikus, csillagász, filozófus)

nyitott gondolkod s tud sok1
Nyitott gondolkodású tudósok

„Miután évekig figyeltem a természeti folyamatokat, nem tudom

megkérdőjelezni egy magasabb intelligencia létét.”

Thomas Edison (elektrotechnikus, feltaláló)

nyitott gondolkod s tud sok2
Nyitott gondolkodású tudósok

„Az ember arra a meggyőződésre jut, hogy az univerzum törvényeiben egy értelem nyilvánul meg - egy elme, amely az emberénél jóval hatalmasabb,

és amellyel szemben szerény erőinket tekintve szegényesnek látszunk.” (Albert Einstein, elméleti fizikus)

paranorm lis kutat s
Paranormális kutatás
 • Pierre és Marie Curie
 • Nobel-díj a rádium felfedezéséért
 • Pszichokinetikus kutatások
a mai tud sok k zt t bb az ateista
A mai tudósok közt több az ateista
 • Az USA Tudományos Akadémiájának legnagyobb tudósai közül
 • 72,2% ateista
 • 7% hisz Istenben
 • 20,8% agnosztikus (kétkedő)

(Scientific American, 1999)

a naturalista k vetelm ny
A „naturalista” követelmény
 • előítéletes és félrevezető
 • kirekesztő
 • áltudományos
 • akadályozza a tudomány haladását, a valóság megismerését
 • az ateista agitáció eszközévé vált
 • veszélyes gyakorlati következményekkel jár
elker lhetetlen hat sai
Elkerülhetetlen hatásai
 • A materialista világkép erősödése
 • Az emberi lény lefokozása
 • Az erkölcsi mérce süllyedése
 • Anyagias életcélok, materialista életmód
 • Fokozódó mohóság, a fogyasztói kultúra fékevesztettsége
 • Környezetrombolás, „önemésztő” globális társadalom
vissza az alapokhoz
Vissza az alapokhoz

Amikor az összes hibás modern tudományos teóriát kijavítják, akkor az emberek boldogok lesznek.”

(A. C. Bhaktivédánta Swami Prabhupáda)

„A tudomány egy helytelen teórián alapul, az emberek pedig szenvednek emiatt.

az rtelem p rtj n
Az értelem pártján

„Minél inkább megismeri az ember az élővilágot működtető folyamatokat, rá kell jönnie, hogy a koncepció, a működés elvei, elrendezettsége, a törvények egységes szemléletet, egyetlen szándékot, egy mestert képviselnek”.

(Dudits Dénes, növénygenetikus)

rendszerv lt s a tudom nyban
Rendszerváltás a tudományban
 • Kirekesztő hozzáállás helyett ésszerű nyitottság
 • „Egypártrendszer” helyett „többpártrendszer”
 • Monolitikus tudomány helyett pluralista tudomány
sszegz s
Összegzés

Amikor a naturalista magyarázatok nem kielégítőek, akkor lehetővé kell tenni olyan alternatív magyarázatok felvetését a tudományban, amelyek az ismert fizikai létezőkön kívüli elemeket is tartalmaznak.

parajelens gek
Parajelenségek
 • telepátia;
 • akaratátvitel;
 • levitáció;
 • jövőérzékelés;
 • távérzékelés;
 • poltergeist-jelenség;
 • pszichokinézis;
 • érzékszerveken túli észlelés.