stavba s t nn a vn i
Download
Skip this Video
Download Presentation
Stavba sítí NN a VN I

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Stavba sítí NN a VN I - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Stavba sítí NN a VN I. Střední odborná škola Otrokovice. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. František Kocián

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stavba sítí NN a VN I' - aden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stavba s t nn a vn i

Stavba sítí NN a VN I

Střední odborná škola Otrokovice

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. František Kocián

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

www.zlinskedumy.cz

slide3
Stavba sítí NN a VN I

Náplň výuky

Názvosloví pro elektrický rozvod

Základní pojmy pro vedení

Stavba vedení NN a VN

Materiál pro stavbu sítí NN a VN

n zvoslov pro elektrick rozvod
Energetická soustava – soubor výroben energie (elektrické, tepelné, jaderné) se zaměřením pro rozvod a spotřebu.

Elektrizační soustava – část energetické soustavy obsahující zařízení pro výrobu, rozvod a spotřebu elektrické energie.

Přenosová soustava (síť) – část elektrizační soustavy, tvořící přenosovou cestu pro napájení velkých stanic nebo uzlů zpravidla vyššího napětí.

Rozvodná (distribuční) soustava (síť) – část elektrizační soustavy, která slouží k dodávce elektrické energie odběratelům.

Přípojky – elektrická vedení, která odbočují od zařízení pro veřejný rozvod energie směrem k odběrateli a slouží nebo jsou určeny k připojení odběrných elektrických zařízení.

Názvosloví pro elektrický rozvod

z kladn pojmy pro veden
Venkovní silové vedení – zařízení pro přenos elektrické energie (stožáry, základy, uzemnění střešníky, konzoly, vodiče s příslušenstvím.

Pole – část venkovního vedení mezi dvěma sousedními podpěrami.

Rozpětí pole – vodorovná vzdálenost dvou závěsných bodů vodiče.

Průhyb vodiče – vodorovná vzdálenost mezi spojnicí dvou závěsných bodů vodiče a prohnutým vodičem.

Námraza – všechny druhy námrazové vrstvy, např. jíní, jinovatka, ledovka apod.

Námrazek – hmotnost námrazové vrstvy vodiče.

Křižovatka – prosto, ve kterém je vedení nad křižovaným objektem nebo pod ním.

Souběh – sblížení dvou nebo více vedení, při kterém mohou vzájemným působením vzniknout nebezpečné nebo rušivé stavy na vedeních.

Podpěra – všeobecný název konstrukce nesoucí vodiče elektrického vedení, např. stožár, střešník, konzola, roubík, hák.

Základní pojmy pro vedení

z kladn pojmy pro veden1
Svazkové vodiče – soustava dvou nebo více vodivých lan v jedné fázi.

Podle počtu vedení na jedné podpěře – vedení jednoduchá, dvojitá, vícenásobná.

Podle velikosti napětí – dělíme elektrická vedení v souladu s normovanými hladinami napětí na:

Základní pojmy pro vedení

Obr. 1: Rozdělení napětí dle ČSN

stavba veden nn a vn
Obecné zásady pro návrh sítí

Sítě a NN jsou zásadně navrhovány jako co nejjednodušší a nejpřehlednější s minimem redundantních propojení.

Tato zásada je uplatňována s cílem:

1) přehlednosti pro řízení provozu a lokalizaci poruch,

2) úspory investičních nákladů.

Obecným trendem při výstavbě a obnově sítí vysokého napětí ve městech a pozemcích přilehlých k zastavěným oblastem je příklon ke kabelovým sítím.

Tento trend je podporován s ohledem na:

1) zvýšení spolehlivosti provozu sítí, tj, snížení poruchových i plánovaných přerušení dodávky.

2) respektovaní ustanovení stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek o řešení sítí v zastavěném území.

3) snížení provozních nákladů – zde je nutné zvažovat vždy varianty tak, aby byly zvýšené investiční náklady na kabelové sítě vyváženy odpovídající úsporou provozních nákladů.

Stavba vedení NN a VN

materi l pro stavbu s t nn a vn
Vodiče – požadavky kladené na vodiče jsou velmi rozmanité až protichůdné. Kromě dobré elektrické vodivosti je třeba přihlížet také k jejich mechanické pevnosti. Měli by být dostatečně odolné proti chemickým i povětrnostním vlivům.
 • Proudové zatížení vodičů – závisí na velkém množství různých činitelů, které lze zahrnout do čtyř skupin:
 • provozní podmínky – doba provozu
 • konstrukční provedení vodiče (materiál jádra, pláště, obalu, izolace, tvar
 • vodiče, složení jádra)
 • způsob uložení
 • druh a teplota prostředí
 • Dodržení předepsaného úbytku napětí – dle všeobecné zásady nemá být v místě spotřebiče při normální provozním trvalém zatížení větší než 5 % jmenovitého napětí sítě

Materiál pro stavbu sítí NN a VN

materi l pro stavbu s t nn a vn1
Vodiče

Mechanická pevnost vodičů – při určování průřezu vodiče je třeba přihlížet i k jeho mechanické pevnosti, aby se při obvyklých způsobech montáže a uložení při daných provozních poměrech a při dynamickém působení vodič neporušil

Hospodárnost zvoleného průřezu vodiče – vodiče se mají dimenzovat podle hospodárné velikosti proudu, aby nebyla překročena dovolená zatižitelnost vodiče, jeho mechanická pevnost, úbytek napětí nebo dynamická i tepelná odolnost vodičů proti zkratu. Nejčastěji se používají tzv. ElFe lana.

Materiál vodičů − měď Cu, hliník Al, slitiny hliníku, − ocel, − pro speciální účely: bronz, slitiny Cu, Sn, atd.

Lana prostá – Al, Cu, Fe, bronz

Lana kombinovaná – AlFe X (poměr průřezu Al:Fe), CuFe, KZL (kombinované zemnici lano)

Závěsné kabely – Fe, Cu, Al,

Materiál pro stavbu sítí NN a VN

materi l pro stavbu s t nn a vn2
Vodiče

Materiál pro stavbu sítí NN a VN

Obr. 2: AlFe lano

Obr. 3: Závěsný kabel

materi l pro stavbu s t nn a vn3
Spojování vodičů

–spoj se nesmí oteplit procházejícím proudem, musí odpovídat 90 % zaručené pevnosti vodiče

− kroucením, vazy, spojkami, svorkami

Materiál pro stavbu sítí NN a VN

Vrubová

Koncový vaz s vrubovou

spojkou

Kroucená

Nýtová šroubová

Nalisovaná

Čelisťová stupňová

Obr. 4: Typy svorek

materi l pro stavbu s t nn a vn4
Izolátory a příslušenství

Izolátory se vyrábějí většinou z porcelánu, který bývá složen z kaolínu (40 až 60 %), křemene (20 až 30 %), a živce (20 až 30 %). Používají se též izolátory ze skla a někdy i ze speciálních pryskyřic. Izolátory musí odolávat elektrickému i mechanickému namáhání, chemickým i povětrnostním vlivům i značným změnám teplot.

Materiál pro stavbu sítí NN a VN

Závěsný mlhový

Závěsný mlhový

Závěsný talířový

Obr. 5: Izolátory

materi l pro stavbu s t nn a vn5
Izolátory a příslušenství

Mezi příslušenství je možné zahrnout součásti, jejichž pomocí se izolátory upevňují na konzolách, sestavují řetězce nebo se jejich prostřednictvím upevňují vodiče k izolátoru.

Materiál pro stavbu sítí NN a VN

a) Ocelový roubík

b, c) Pánvička s okem

d) Rozpěrka pro dvojitý řetězec

d) Roubíková podpěra

e) Závěsný tyčový

Obr. 6: Izolátory VN

Obr. 7: Příslušenství

materi l pro stavbu s t nn a vn6
Stožáry
 • Pro venkovní vedení se používají stožáry dřevěné, ocelové, betonové či železobetonové. Značný podíl na konstrukci podpěrných bodů mají klimatické podmínky. Nutnost použití příslušného druhu stožáru závisí na místních podmínkách, kterými vedení bude procházet a na projektované trase.
 • Dřevěné stožáry se musí montovat na betonové patky.
 • Betonové stožáry se vyrábějí z přepjatého betonu. Mají armaturu z ocelových prutů a drátů. Bývají nejčastěji kuželové, uvnitř duté.

Materiál pro stavbu sítí NN a VN

Obr. 8: Ocelový sloup

materi l pro stavbu s t nn a vn7
Stožáry

Materiál pro stavbu sítí NN a VN

Obr. 10: dřevěné sloupy

Obr. 9: Dřevené sloupy

materi l pro stavbu s t nn a vn8
Stožáry

Materiál pro stavbu sítí NN a VN

Obr. 11: Betonové patky

Obr. 12: Betonový sloup

kontroln ot zky
Kontrolní otázky:
 • Elektrizační soustava je?
 • část energetické soustavy obsahující zařízení pro výrobu, rozvod a spotřebu elektrické energie
 • Soubor výroben elektrické energie
 • Napájení uzlů VN spotřebičů
 • AlFe lano?
 • Ocelohliníkové lano udává poměr Al : Fe
 • Měděné lano
 • Ocelové lano
 • Musí mít dřevěné stožáry betonovou patku)?
 • Ano
 • Ne
 • Záleží na podloží, kde stojí
kontroln ot zky e en
Kontrolní otázky – řešení
 • Elektrizační soustava je?
 • část energetické soustavy obsahující zařízení pro výrobu, rozvod a spotřebu elektrické energie
 • Soubor výroben elektrické energie
 • Napájení uzlů VN spotřebičů
 • AlFe lano?
 • Ocelohliníkové lano udává poměr Al : Fe
 • Měděné lano
 • Ocelové lano
 • Musí mít dřevěné stožáry betonovou patku)?
 • Ano
 • Ne
 • Záleží na podloží, kde stojí
seznam obr zk
Seznam obrázků:

Obr. 1: KOSTKA, Ing.tomáš. Elektrotechnika I [online]. [vid. 26.6.2013]. Dostupný na WWW: http://www.outech-havirov.cz/skola/files/knihovna_eltech/eti/prenos_ee.pdf

Obr. 2: KOSTKA, Ing.tomáš. Elektrotechnika I [online]. [vid. 26.6.2013]. Dostupný na WWW: http://www.outech-havirov.cz/skola/files/knihovna_eltech/eti/prenos_ee.pdf

Obr. 3: KOSTKA, Ing.tomáš. Elektrotechnika I [online]. [vid. 26.6.2013]. Dostupný na WWW: http://www.outech-havirov.cz/skola/files/knihovna_eltech/eti/prenos_ee.pdf

Obr. 4: BANZET, I., HONYS, V., Rozvod elektrické energie II, Praha 1985, SNTL

Obr. 5: BANZET, I., HONYS, V., Rozvod elektrické energie II, Praha 1985, SNTL

Obr. 6: BANZET, I., HONYS, V., Rozvod elektrické energie II, Praha 1985, SNTL

Obr. 7: BANZET, I., HONYS, V., Rozvod elektrické energie II, Praha 1985, SNTL

seznam obr zk1
Seznam obrázků:

Obr. 8: KOSTKA, Ing.tomáš. Elektrotechnika I [online]. [vid. 26.6.2013]. Dostupný na WWW: http://www.outech-havirov.cz/skola/files/knihovna_eltech/eti/prenos_ee.pdf

Obr. 9: BANZET, I., HONYS, V., Rozvod elektrické energie II, Praha 1985, SNTL

Obr. 10: BANZET, I., HONYS, V., Rozvod elektrické energie II, Praha 1985, SNTL

Obr. 11: BANZET, I., HONYS, V., Rozvod elektrické energie II, Praha 1985, SNTL

seznam pou it literatury
Seznam použité literatury:

[1] BANZET, I., HONYS, V., Rozvod elektrické energie II, Praha 1985, SNTL

[2] KOSTKA, Ing.tomáš. Elektrotechnika I [online]. [cit. 26.6.2013]. Dostupný na WWW:

http://www.outech-havirov.cz/skola/files/knihovna_eltech/eti/prenos_ee.pdf

[3] VEPŘEK, Tomáš. NÁVRH REKONSTRUKCE DISTRIBUČNÍ SÍTĚ [online]. [cit. 26.6.2013].

Dostupný na WWW:

http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=37451

ad