1 / 71

Welkom Automotive 2020 5 juni 2012

Welkom Automotive 2020 5 juni 2012. Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 1. Clem Dickmann - Markt - Aumacon. Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 2. Automotive landschap anno 2012. Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 3. 40 jaar autoverkoop. Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 4.

adelle
Download Presentation

Welkom Automotive 2020 5 juni 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Welkom Automotive 2020 5 juni 2012 Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 1

 2. Clem Dickmann - Markt - Aumacon Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 2

 3. Automotive landschap anno 2012 Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 3

 4. 40 jaar autoverkoop Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 4

 5. Aftermarketomzet • - 2,9% • - 10,2% • - 9,1% • - 8% • - 1% Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 5

 6. Niets aan de hand! Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 6

 7. Zomaar een dag in de autobranche Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 7

 8. Dealercongres 2012 Eric Tak: alle seinen op rood 27-03-2012 13:12 Alle indicatoren in het dealerlandschap staan momenteel op rood. Dat zei Eric Tak, voorzitter van Bovag Autodealers, vandaag in zijn jaarrede tijdens het Bovag Dealercongres. Het gemiddelde dealerrendement is in 2011 gezakt naar 0,78% en zal dit jaar verder zakken naar tussen de 0 en 0,5%, aldus Tak. Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 8

 9. Marktomstandigheden ‘gunstig’ + Veroudering en hoge kwaliteit van het wagenpark + Relatief hoge onderhoudsconsumptie Nederland Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 9

 10. Marktomstandigheden ‘(on)gunstig’ + Veroudering en hoge kwaliteit van het wagenpark + Relatief hoge onderhoudsconsumptie Nederland +/- Complexiteit +/- Verlenging garantietermijnen +/- Liberalisering technische kennis +/- Hoge prijs imago merkdealer Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 10

 11. Perceptie - imago - vooroordelen Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 11

 12. Marktomstandigheden ‘ongunstig’ Neergaande conjunctuur Verschraling modelmix Stagnatie wagenparkgroei Teruglopende automobiliteit Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 12

 13. Ontwikkeling wagenpark Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 13

 14. Autostroom 2012 Stagnatie wagenparkontwikkeling Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 14

 15. Afnemendautogebruik Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 15

 16. Marktomstandigheden ‘ongunstig’ Neergaande conjunctuur Verschraling modelmix Stagnatie wagenparkgroei Teruglopende automobiliteit Lage servicebehoefte EV Hoge werkplaats- en showroomdichtheid Verlenging service (en APK)-intervallen Veranderend consumentgedrag Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 16

 17. Werkplaatsdichtheid (bron: Wolk) Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 17

 18. APK Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 18

 19. Nieuwe klant Ouder, meer vrouwen en singles Meer (online) koopervaring Minder merk/winkeltrouw Re-actieve onderhoudsattitude Erosie rolattribuutfunctie van de auto Moeilijk segmenteerbaar (= onvindbaar) - Oriënteert & koopt online (= prijsgevoelig) > 80% slecht nieuws Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 19

 20. Oplossing 1 Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 20

 21. Risico Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 21

 22. Oplossing 2 Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 22

 23. Dealerholding Top 50: % van nieuw verkoop Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 23

 24. Doelgroep (wie sleutelt aan wat?) Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 24

 25. Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 25

 26. Garageformules naast merkformules Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 26

 27. Garageformules: oud Parts & equipment Retailmarketing (ab mobile, quick rs) Ex-dealers (cosis, vetos) Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 27

 28. Garageformules: nieuw Parts & equipment Retailmarketing (abm, qrs) Ex-dealers (cosis, vetos) Leasemaatschappijen (athlon) Dealerholdings (service only, autorob) Autofabrikanten (motrio, eurorepar) Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 28

 29. Garageformules EU(bron: Wolk) Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 29

 30. Garageformules NL(bron: AUMACON Top-30) Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 30

 31. Garageformules Inkoopvoordeel Marketingcommunicatie Kennis/training/kwaliteitsbeheer Samenwerking/groepsgevoel Omzetgroei (zakelijke markt) Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 31

 32. Garageformules Inkoopvoordeel Marketingcommunicatie Kennis/training/kwaliteitsbeheer Samenwerking/groepsgevoel Omzetgroei (zakelijke markt) Kosten Vrijheidbeperking Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 32

 33. Garageformules, to come… Parts & equipment Retailmarketing (abm, qrs) laagdrempeligen (requal, starga) Ex-dealers (cosis, vetos) Leasemaatschappijen (athlon) Dealerholdings (service only, autorob) dealerholdings: franchisegever voor universelen Autofabrikanten (motrio, eurorepar) Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 33

 34. Automotive landschap anno 2020 Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 34

 35. Van 2012 naar 2020? Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 35

 36. Voorstelrondje… Aftersales in 2020 Automotive 2020 5 juni 2012 Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 36

 37. Ruben Vogel - Parts - Berner Produkten Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 37

 38. Niels ter Brake - Retail - Amega Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 38

 39. Gerard Berns - Finance - Koenen en Co Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 39

 40. Pauze Automotive 2020 5 juni 2012 Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 40

 41. Aftersales in 2020 Volgens Ruben Vogel Visies en stellingen Automotive 2020 5 juni 2012 Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 41

 42. Ontwikkeling Automotive markt Verandering inkoop landschap Meer rendement uit inkoop Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 42

 43. Ontwikkeling Automotive markt 4 –> 18 jaar Fabrikant 0 -> 3 jaar Importeur auto’s & onderdelen Importeur onderdelen Automaterialen grossier Dealer sales Dealer sales & after-sales Dealer after-sales Universeel Universele garage (formules) Schade (formules) Berijder Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 43

 44. Verandering inkoop landschap 4 –> 18 jaar Fabrikant 0 -> 3 jaar Invloed leasemaatschappij en fleetowners Importeur auto’s & onderdelen Importeur onderdelen Inkoop advies & dienstverlening Groei aantal grossiers automaterialen Inkoop volume universele formules Automaterialen grossier Dealer sales Invloed importeur op (niet - niet strategische) inkopen Interesse importeur levering onderdelen naar universeel Interesse universeel levering onderdelen naar dealer Universele garage (formules) Dealer after-sales Krimpende afzet markt Nieuwe buitenlandse automaterialen grossiers Dealer- verenigingen Inkoop bureau’s Politiek Internet Schade (formules) Berijder Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 44

 45. Actief met inkoop & logistiek als onderdeel van uw rendementsverbetering • Projectmatige aanpak • Commitment vanuit uw organisatie • Complementaire leveranciers • Inkoopbundeling • Ondersteuning van uw strategie vanuit uw leverancier Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 45

 46. Actief met inkoop & logistiek als onderdeel van uw rendementsverbetering • Projectmatige aanpak • Commitment vanuit uw organisatie • Complementaire leveranciers • Inkoopbundeling • Ondersteuning van uw strategie vanuit uw leverancier • Efficiënte werkplaatsplanning voor optimale inkoop en reductie voorraad • Minder contactmomenten, inspanningen en goederenbewegingen • Vermijdbare kosten, kosten en doorbelasten • Managementinformatie • Bespreek uw financiële positie Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 46

 47. Ruben Vogel - Stellingen In 2020 heeft een autobedrijf geen magazijn meer In 2020 zal het autobedrijf de inkoop van onderdelen geheel overlaten aan de partner/keten/franchise Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 47

 48. Aftersales in 2020 Volgens Niels ter Brake Visies en stellingen Automotive 2020 5 juni 2012 Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 48

 49. Aftersales Schaalgrootte is noodzakelijk om te overleven… Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 49

 50. Auto’s blijven rijden Er gaat wel iets veranderen… Automotive 2020 - 5 juni 2012 - pagina 50

More Related