programma informatieavond kromhout n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Programma informatieavond Kromhout PowerPoint Presentation
Download Presentation
Programma informatieavond Kromhout

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Programma informatieavond Kromhout - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Programma informatieavond Kromhout. Woensdag 17 december 2008 19.30 – 21.30 uur Wantijpaviljoen, Wantijpark 1, Dordrecht 19.30 – 19.45 uur Inloop 19.45 – 19.50 uur Welkom door gespreksleider Stefan Rutte 19.50 – 20.00 uur Toelichting op de plannen door wethouder Ferdinand van den Oever

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Programma informatieavond Kromhout


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
programma informatieavond kromhout
Programma informatieavond Kromhout

Woensdag 17 december 2008

19.30 – 21.30 uur

Wantijpaviljoen, Wantijpark 1, Dordrecht

19.30 – 19.45 uur Inloop

19.45 – 19.50 uur Welkom door gespreksleider Stefan Rutte

19.50 – 20.00 uur Toelichting op de plannen door wethouder Ferdinand van den Oever

20.00 – 20.20 uur Uitleg varianten door projectleider B2 07 Projectontwikkeling VOF

20.15 – 20.30 uur Pauze en gelegenheid tot indienen van vragen bij gespreksleider

20.30 – 21.20 uur Vragen/interview door gespreksleider aan wethouder en projectleider

21.20 – 21.30 uur Conclusies

21.30 uur Afsluiting door gespreksleider

waarom een parkeergarage
Waarom een parkeergarage?
 • Parkeerdruk in de binnenstad hoog, neemt de komende jaren toe, o.a. door ontwikkeling Hofkwartier.
 • Aan oostzijde binnenstad behoefte aan circa 1000 parkeerplaatsen.
 • Verkeer wat uit oosten komt aan oostzijde binnenstad opvangen. Verkeersdruk op wegen rondom centrum hierdoor verminderen.
een stukje geschiedenis
Een stukje geschiedenis
 • 1998 motie gemeenteraad onderzoek naar parkeergarages in noordoostelijk deel binnenstad. Locatie Kromhout aangewezen als mogelijke locatie.
 • 2005 ontwikkeling parkeergarage Kromhout lijkt op korte termijn niet mogelijk. Inzetten op ontwikkeling parkeergarage Steegoversloot. Mocht ontwikkelaar locatie Kromhout aan kunnen kopen dan opnieuw besluiten tot verdere ontwikkeling parkeergarage.
 • 2008 ontwikkelaar koopt locatie Kromhout aan.
 • 2008 collegebesluit realisatie parkeergarages Steegoversloot en Kromhout.
wat is het beleid
Wat is het beleid?
 • Structuurvisie Dordrecht 2020
 • Verkeersplan Schil
 • Mobiliteitsplan
 • Bestemmingsplan Schil Oost 2008
wat wordt er gerealiseerd
Wat wordt er gerealiseerd?
 • Ontwikkelaar realiseert woningen/appartementen (inclusief benodigde parkeerplaatsen) en openbare parkeergarage.
 • Totaal 530 parkeerplaatsen (130 parkeerplaatsen t.b.v. woningen en 400 openbare parkeerplaatsen).
hoe is de parkeergarage bereikbaar
Hoe is de parkeergarage bereikbaar?
 • Aanrijdroute parkeergarage over de Noordendijk (Mobiliteitsplan en onderzoek Goudappel Coffeng).
 • Kromhout toegang tot parkeergarage, overige deel doodlopend (voorkomen sluipverkeer).
wat zijn de randvoorwaarden
Wat zijn de randvoorwaarden?
 • Vigerend bestemmingsplan Schil Oost (2008)
 • Voor realisatie ondergrondse parkeergarage herziening bestemmingsplan nodig
 • Ontwikkeling moet een hoog kwaliteitsniveau hebben, aansluiten op bestaande bebouwing
 • Behoud schoorsteen
 • Gemiddelde bebouwingshoogte van 13 meter
 • In- en uitgang parkeergarage voor voetgangers op kop van bouwblok aan Sint Jorisweg
wat is de rolverdeling
Wat is de rolverdeling?
 • Ontwikkeling locatie door ontwikkelaar
 • Gemeente toetst ontwikkeling aan beleid en bestemmingsplan
 • Gemeente naar verwachting eigenaar en exploitant garage
planning
Planning
 • 2009 opstellen ontwerp woningen en parkeergarage + starten benodigde procedures (inclusief inspraak)
 • 2010 verwachte start bouw
 • 2011 verwachte oplevering woningen en parkeergarage
 • Funderingsherstel wordt in planning project meegenomen