la reproducci cel lular n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
LA REPRODUCCIÓ CEL·LULAR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

LA REPRODUCCIÓ CEL·LULAR - PowerPoint PPT Presentation


 • 193 Views
 • Uploaded on

LA REPRODUCCIÓ CEL·LULAR. 1r de batxillerat. Quan viuen les cèl.lules?. Depèn: Les de l’epitel.li inestinal són les que més es reprodueixen Els eritròcits , les neurones i les cèl.lules musculars no es reprodueixen També es van renovant els orgànuls: Lisosomes

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LA REPRODUCCIÓ CEL·LULAR' - adelie


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
la reproducci cel lular

LA REPRODUCCIÓ CEL·LULAR

1r de batxillerat

quan viuen les c l lules
Quan viuen les cèl.lules?
 • Depèn:
  • Les de l’epitel.li inestinal són les que més es reprodueixen
  • Els eritròcits , les neurones i les cèl.lules musculars no es reprodueixen
  • També es van renovant els orgànuls: Lisosomes
  • Les cèl.lules estan programades genèticament per morir: Apoptosi
quan es reprodueixen les c l lules
Quan es reprodueixen les cèl.lules?

RNP supera un límit inferior

Relació superfície/volum disminueix

Factors de creixement (hormona de creixement)

Agents mitòtics

Quan el control en la reproducció falla: CÀNCER

slide8

Fase G1 (11 hores).

- Final M a inici de la S.

- SíntesiRNAmiproteïnes.

- 1 sol diplososma (dos centríols).

- Punt de no- retorn o punt R.

- Fase Go: Diferenciaciócel.lular

slide9

Fase S (Sintesi, 8 hores).

-Duplicació DNA.

- Síntesi RNAm i proteïnes (histones).

slide10

Fase G2 (4Hores).

- Inici, quan s’acaba la síntesi de DNA.

- Acaba, quan es formen els cromosomes.

- Síntesi RNAm i proteïnes.

- Dos diplosomes.

divisi cel lular
Divisiócel.lular

Mitosi o cariocinesi + Citocinesi

Mitosi: 1(2n)--------2(2n)

Totes les cèl.lules del cos: mateix ADN, però durant el desenvolupament embrionari s’expressen de manera diferent donant lloc als diferents cèl.lules

v deos
Vídeos

Resum cicle cel.lular

Cicle cel.lular

Control molecular cicle cel.lular

mitosi
MITOSI
 • Vídeo resum mitosi
 • PROFASE
 • METAFASE
 • ANAFASE
 • TELOFASE
profase 15 minuts
Profase (15 minuts)

Els cromosomes es condensen (300 A) i la membrana nuclear desapareix.

 • Desapareix nuclèol
 • Centriols: Microtúbuls de l’àster
 • Es formen les fibres polars (Fus mitòtic)
 • Cinetocor: COM. Fibres cromosòmiques. Orienten els cromosomes al fus
 • Vegetals: No àster (Fus anastral)
metafase
Metafase

És una fase en la que es veuen tots els cromosomes, i estan situats en el pla equatorial.

anafase
Anafase
 • Separació de dues cromàtides germanes; cada una en un pol oposat
 • A causa de l’escurçament dels microtúbuls cinetocòrics i l’allargament del fus.
 • Final: Han arribat als pols i desapareix el cinetocor
telofase
Telofase
 • Construcció de l’envolcall nuclear (RE)
 • Els cromosomes es van desespiralitzant
 • Nuclèol
 • Els microtúbuls polars intervindran posteriorment en la citocinesi
citocinesis
Citocinesis

Fragmoplast: Vesícules procedents de l’ Aparell de golgi i microtúbuls

2 6 formes de reproducci cel lular
2.6- Formes de reproducciócel.lular

BIPARTICIÓ: Bacteris (no fan mitosi, no tnen cromosomes)

divisi m ltiple esquizog nia
Divisió múltiple: esquizogònia

Nota: En alguns organismes les espores es poden formar també per meiosis (meiospores), en aquest cas parlem de reproducció sexual)

Gemmació: Llevat

3 divisi generadora de c l lules amb la meitat de cromosomes
3- Divisió generadora de cèl.lules amb la meitat de cromosomes

3.1- Reproducció sexual

 • Asexual: descendents = pares (Ex. Mutació). Mitosi
 • Sexual: descendents diferents als progenitors. Meiosi

Cèl.lules reproductores sexuals:

 • Gàmetes : S’uneixen per donar lloca una cèl.lula amb capacitat de dividir-se. Plantes i animals
 • Meiospores:Produides per meiosi donen lloc a un organismes haploide que genera els seus gàmetes per mitosi. Ex: Fongs i algues
partenog nesi
Partenogènesi

Tipus de reproducció sexual, on es genera un individu a partir d’una gàmeta femenina sense fecundar. Ex: Abellots

La reproducció de les abelles

meiosi
Meiosi
 • 1(2n)---------4(n)
 • Interfase(G1, S, G2)
 • Divisió:
  • Primera divisió (reduccional)
  • Intercinesi (No síntesi ADN)
  • Segona divisió (Equacional)
cromosomes hom legs
Cromosomes homòlegs

Un cromosoma homòleg és cadascun del parell de cromosomes que té un organismeeucariota diploide, i que aparella entre si durant la meiosi.

meiosi1
MEIOSI

La meiosi consta de dues divisions successives de la cèl·lula amb una única replicació del DNA. El producte final són quatre cèl·Lules amb n cromosomes.

PROFASE I:

Hi té lloc els processos més importants i característics de la meiosi. L’embolcall nuclear es manté fins al final de la fase que es desintegrarà. Hi distingirem 5 etapes.

slide28

LEPTOTÈ: Marca el començament de la profase I, quan els cromosomes s'han condensat prou per fer-se visibles, tot i no distingir-se les dos cromàtides bessones que formen cada cromosoma, les quals es mantindran estretament unides fins a la fi de la profase. Es pot observar, per altra banda, que els extrems dels cromosomes es troben units a la làmina fibrosa de la membrana nuclear mitjançant una estructura anomenada placa d'unió.

slide29

ZIGOTÈ: S'hi inicia el procés d'aparellament dels cromosomes homòlegs, fenomen conegut pel nom de sinapsi. Això suposa un reconeixement entre els dos cromosomes homòlegs. Entre ambdós cromosomes es forma una estructura proteica amb forma de cremallera -complex sinaptonèmic- que fa que cada gen quede juxtaposat al seu gen homòleg del cromosoma aparellat. Això passa en tots els cromosomes , excepte en l'X i a l'Y que només s'aparellen parcialment mitjançant un fragment homòleg

slide30

PAQUITÈ:Una vegada es completa la sinapsi entre tots els cromosomes homòlegs i les cromàtides de tots dos cromosomes resten estretament unides (tètrades), es produeix l'entrecreuament  o crossing over entre cromàtides no germanes, és a dir, l'intercanvi de fragments de cromosomes que pertanyen a diferents cromosomes homòlegs. La conseqüència d'aquest intercanvi és la recombinació gènica, ja que a partir d'aquell moment, els cromosomes no són completament paterns o materns, sinó que cada cromàtida està constituïda per segments alternants paterns o materns.

slide31

DIPLOTÈ: els bivalents comencen la seva separació, tot i que es mantenen units pels punts on va tenir lloc el sobrecreuament; que ara rep el nom de quiasma. Poden quedar-ne un o dos depenent dels creuaments que hagin tingut lloc.

slide32

DIACINESI: les cromàtides apareixen molt condensades preparant-se per la metafase. La separació entre els bivalents encara continua i també podem observar quiasmes.

Al final de la profase, l’embolcall nuclear ha desaparegut, i es forma el fus acromàtic.

slide33

METAFASE I

Els bivalents es disposen sobre la placa equatorial, però ho fan de manera que els cinetocors que tenen cada homòleg s’orienten cap al mateix pol.

slide34

ANAFASE I: els cromosomes només presenten un centròmer per les dues cromàtides. Se separen cap a pols oposats, i això dóna lloc a una reducció cromosòmica. La distribució a l’atzar dels cromosomes és una de les fonts de variabilitat.

divisi ii de la meiosi
Divisió II de la meiosi.

http://www.youtube.com/watch?v=EsHfBINTWuE

http://blogs.tv3.cat/quequicom.php?itemid=30155 min 5.03

slide41

CICLE HAPLOIDE: en espècies que els individus són haploides. Només serà diploide el zigot.

La meiosi que experimenta aquest zigot és la

meiosi zigòtica, que genera 4 cèl·lules n.

Ex. Algunes algues i fongs.

slide42

CICLE DIPLOIDE: Es produeix en espècies que els individus són 2n. La meiosi té lloc per generar els gàmetes que són n: meiosi gamètica. Després de la meiosi s’origina un zigot 2n que per mitosi donrà lloc a l’adult.

Ex. Animals, alguns protozous, algunes algues i alguns fongs.

slide43

CICLE DIPLOHAPLOIDE: Es produeix en espècies que presenten individus 2n i n. Aquest fet rep el nom d’alternança de generacions. L’individu 2n genera meiòspores, rep el nom d’esporòfit. La meiosi rep el nom d’esporogènica. Les meiòspores donaran lloc als `gàmetes, que rebran el nom de gametòfits.

Ex. En plantes, moltes algues i algun fong.

avantatges reproducci sexual
Avantatges reproducció sexual

La variabilitat dels descendents és un avantatge per a l’espècie ja que provoca que davant canvis ambientals imprevisibles existeixen individus amb més possibilitats de sobreviure

desavantatges reproducci sexual
Desavantatges reproducció sexual

Si l’ambient és invarialbe, és millor generar individus idèntics als pares

Dificultat de trobar-se els gàmetes

causes de la variabilitat en la reproducci sexual
Causes de la variabilitat en la reproducció sexual

Recombinació a l’atzar de gens durant meiosi (Paquitè)

Combinacions a l’atzar dels cromosomes (Metafase I)

Influència de l´atzar en la fecundació

avantatges dels diploides
Avantatges dels diploides

Al tenir un parell d’al.lels (dues informacions per a cada caràcter), si un d’aquests fos defectuós l’individu podria sobreviure

4 funci de relaci
4-Funció de relació
 • Captació d’estímuls i elaboració de respostes encaminades a la supervivència

4.1- Estímuls

 • Llum, escalfor, so....
 • Estímuls químics interns: Hormones (plantes i animals), i neurotrnasmissors (animals).
 • Sistemes: SN i Sistema endocrí
4 2 receptors i transductors de de senyals
4.2- Receptors i transductors de desenyals
 • Elsreceptorscel.lulars de les hormones sónproteïnestransmembranosesque es troben en les cèl.lules diana
 • Un cop unida l’hormona al receptor s’allibera un missatgersecundarique actua sobre l’interior de la membrana citoplasmàtica i provoca una reacció en cadena (apertura de porus....)
 • Aquestesaccions provoquen respostesfisiològiquescom: contracció muscular, entrada de glucosa a les cèl.lules...
4 4 exemple adenilat ciclasa
4.4- Exemple: Adenilatciclasa

Respostes: apertura canals iònics, mitosis....

Segon missatger

4 5 respostes
4.5- Respostes

Tropisme: Orientació d’una cèlul.la respectel’estímul

Tactisme: Desplaçament d’una cèl.lula respecte l’estímul

Ex: Planta de menta

slide54

Enquistament: En condicions desfavorables

 • Moviments:
  • Ciclosi: Corrents citoplasmàtics
  • Ameboides: Amebes, leucòcits...Pseudòpodes
  • Vibràtils: Cilis i flagels (ATP). Protozous i espermatozoides, cèl.lules epitelials aparell respiratori i trompes fal.lopi.
  • Contractils: Músculs, protozous..
slide55
Webs

Web meiosi

Animació meiosi

Variabilitat genètica meiosi

Activitat meiosis