Rakúske informačné centrum pre vedeckú spoluprácu Austrian Science and Research Liaison Office - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rakúske informačné centrum pre vedeckú spoluprácu Austrian Science and Research Liaison Office PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rakúske informačné centrum pre vedeckú spoluprácu Austrian Science and Research Liaison Office

play fullscreen
1 / 11
Rakúske informačné centrum pre vedeckú spoluprácu Austrian Science and Research Liaison Office
136 Views
Download Presentation
addison-oneil
Download Presentation

Rakúske informačné centrum pre vedeckú spoluprácu Austrian Science and Research Liaison Office

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rakúske informačné centrum pre vedeckú spoluprácuAustrian Science and Research Liaison Office (ASO)

 2. Sieť ASO HU AT CZ SK BG SLO UA ASO Bratislava – koordinácia celoslovenských aktivít; všetky kraje okrem Prešova a Košíc BiH ASO Košice – Košický a Prešovský kraj

 3. Úlohy sústredenie informácií o súčasnom dianí v oblasti vedy a výskumu na Slovensku a v Rakúsku a ich šírenie, vyhľadávanie vhodných partnerov pre projektovú spoluprácu (pre bi- a multilaterálne projekty; priorita 6., resp. 7. RP), budovanie databázy kontaktov podpora spolupráce medzi vedecko-výskumnými organizáciami (najmä pri príprave projektov) – aj finančná.

 4. „Podpora trvalej spolupráce“ PRIORITA 1. – Projektová spolupráca v rámcových programoch, predovšetkým príprava na spoluprácu v 7. rámcovom programe PRIORITA 2. – Bi-/Multilaterálna projektová spolupráca v oblasti vedy a výskumu PRIORITA 3. – Projektová spolupráca s východnou a juhovýchodnou Európou PRIORITA 4: Multilaterálna výskumná spolupráca mladých výskumných pracovníkov

 5. WEB (www.saia.sk)

 6. Informácie o podpore výskumu a vývoja v Rakúsku Förderkompass(www.foerderkompass.at) – servis Spolkového ministerstva pre dopravu, inovácie a technológie

 7. Informácie o podpore výskumu a vývoja v Rakúsku Rakúska databáza mobilitných a výskumných grantov(www.grants.at)

 8. Informácie o podpore výskumu a vývoja v Rakúsku Rakúsky mobilitný portál (www.researchinaustria.info)

 9. Informácie o podpore výskumu a vývoja v Rakúsku Spolkové ministerstvo pre vzdelanie, vedu a kultúru (www.bmbwk.gv.at)

 10. Kontakty ASO Bratislava – Mgr. Michal Fedák Rakúske informačné centrum pre vedeckú spoluprácu SAIA, n. o. Námestie slobody 23 SK-81220 Bratislava 1 Tel.: 02/5441 1464 Fax: 02/5441 1429 E-mail:michal.fedak@saia.sk ASO Košice – Ing. Jozef Glova, PhD. Rakúske informačné centrum pre vedeckú spoluprácu SAIA Košice, n. o. Boženy Němcovej 32 SK-040 01 Košice Tel.: 055/632 5431 Fax: 055/799 4164 E-mail:jozef.glova@tuke.sk

 11. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujeme za pozornosť.