slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Behandling/ rehabilitering PowerPoint Presentation
Download Presentation
Behandling/ rehabilitering

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 4

Behandling/ rehabilitering - PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on

Symtom från halsryggen. Smärt- och rehabcentrum. Primärvård. Multidisciplinär bedömning. Remiss. Patienter med: Degenerativa tillstånd i halsryggen med eller utan armsmärta Ospecifik nackbesvär Whiplashtrauma Begynnande generalisering av smärta. Rehabprogram. Icke invasiv behandling.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Behandling/ rehabilitering' - ralph-alvarez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Symtom från halsryggen

Smärt- och

rehabcentrum

Primärvård

Multidisciplinär bedömning

Remiss

Patienter med:

Degenerativa tillstånd i halsryggen

med eller utan armsmärta

Ospecifik nackbesvär

Whiplashtrauma

Begynnande generalisering av smärta

Rehabprogram

Icke invasiv

behandling

Invasiv

behandling –

anestesiologisk

eller

Bedömning

Återkoppling/remiss

Avslut

Remiss (med MR)

Behandling/

rehabilitering

Diskussionsforum

Remiss med MR

Remiss

Neurokirurgiska kliniken

Patienter med:

Malignitet, infektion, osteoporos,

rheuma, deformitet.

Misstanke om myelopati pga degenerativa

tillstånd i halsryggen.

Degenerativa tillstånd i halsryggen

med andra specifika symtom.

Bedömning

Avslut

Ej operation

Operation

Återkoppling

Avslut

Remiss

Patienter med:

ryggmärgspåverkan

omfattande rotpåverkan

Rehabiliteringsmedicinska kliniken

Rehabprogram

Bedömning

slide2

Remiss till Smärt- och rehabcentrum vid symtom från halsryggen

 • Whiplashtrauma
 • Begynnande generalisering
 • Degenerativa tillstånd i halsryggen / Ospecifika nackbesvär
 • Nacksmärta med eller utan armvärk.
 • När konservativ behandling med medicin och sjukgymnastik inte har givit önskat resultat efter 3-6 månader. Bild 1
slide3

Remiss till Neurokirurgiska kliniken vid symtom från halsryggen

 • Malignitet, infektion, osteoporos, rheuma, deformitet
 • Vid misstanke om myelopati pga degenerativa tillstånd i halsryggen
 • Patienter med gångproblem, spinal ataxi, motoriska och sensoriska störningar där neurologiskt status är patologiskt med reflexpåverkan, pos babinski samt fotklonus. MRT visar ryggmärgspåverkan i halsryggen.
 • Degenerativa tillstånd i halsryggen med andra specifika symtom
 • Nacksmärta med armvärk, där dominerande problemet är smärtutstrålning i armen. När konservativ behandling med medicin och sjukgymnastik inte har givit önskat resultat efter 3-6 månader bör patienten utredas med MRT för att ställa diagnos. Om slätrtg/MRT-fynden stämmer överens med patientens neurologi bör remiss till NK skickas. Neurologi i form av svaghet, bortfallen reflex, sensibilitetsstörning förstärker remissindikation till NK. Besvären skall vara isolerade till halsryggen. Sjukdomar i axel/skuldra samt perifera nerver skall om möjligt ha uteslutits.
 • Bild 1
hantering p v rdcentral av patient med halsryggbesv r med eller utan utstr lande sm rta
Hantering på vårdcentral av patient med halsryggbesvär med eller utan utstrålande smärta.
 • Patienten kan själv söka direkt till läkare eller sjukgymnast. Det stora flertalet patienter hanteras av läkare/sjukgymnast med undersökning, bedömning, uppföljning och behandling och viss rehabilitering. Behandling baseras på rådande evidens och innefattar tidig aktiv rehabilitering Sjukgymnast som har patient i behov av läkarkonsultation hänvisar i normalfallet till vårdcentral. Behandling/bedömning av sjukgymnast skall i normalfallet göras innan remiss enligt nedan blir aktuellt.
 • Den normala utredningen förutom noggrann klinisk undersökning innefattar ibland lab undersökningar som SR, CRP och slätröntgen halsrygg (för att se om ex kotkompressioner, malignitet, inflammatoriska processer).
 • Vid tecken på nervkompression i halsryggen utan myelopati kan patienten följas i primärvård 3-6 månader om tillståndet avklingar och är hanterbart. Detta gäller för de flesta patienterna.
 • Vid kvarstående eller förvärrade besvär, fa. med smärta, vid begynnande generaliserad smärta, vid misstanke om myelopati, där behov finns av bedömning av smärthantering/behandling skrivs remiss till SMÄRT OCH REHABCENTRUM, US som har nära samarbete med neurokirurgen och kan komplettera utredningen med bl.a. MR halsrygg om detta bedöms som nödvändigt.
 • Telefonkonsultation i utvalda fall göras direkt med neurokirurgen, US. I de fall remiss dit blir aktuellt skriver primärvården samtidigt remiss till MR halsrygg med svarskopia till NK. NK åtar sig att bedöma MR halsrygg och meddela patienten den samlade bedömningen vid läkarbesök. I de fall NK väljer att inte träffa patenten skickas bedömning till remitterande läkare som får meddela patienten och ta ställning till fortsatt åtgärder.
 • I de fall besvären bedöms som arbetsrelaterade remitteras patienten vanligtvis till företagshälsovård.
 • I de fall patienten har etablerad kontakt med sjukhusspecialist för tillstånd som bedöms ha samband med halsryggbesvären så remitteras patienten vanligtvis dit för fortsatt handläggning. (Exempelvis patienter med cancersjukdomar och reumatiska sjukdomar).