Sn
Download
1 / 76

- PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Sn je chemická značka: A: antimonu B: cínu C: olova Ktorá z uvedených značiek neodpovedá reálnemu prvku? A: Sn B: Se C: St D:Sr. Sn je chemická značka: A: antimonu B: cínu C: olova

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - adanne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Sn je chemická značka:

  A: antimonu B: cínu C: olova

 • Ktorá z uvedených značiek neodpovedá reálnemu prvku?

  A: Sn B: Se C: St D:Sr


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Sn je chemická značka:

  A: antimonuB: cínu C: olova

 • Ktorá z uvedených značiek neodpovedá reálnemu prvku?

  A: Sn B: SeC: St D:Sr


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Koľko neutrónov má atóm neutrónov. 2311Na?

 • Izotopy majú rovnaké číslo:

  A: protónové

  B: nukleónové

  C: protónové aj nukleónové


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Koľko neutrónov má atóm neutrónov. 2311Na?

  12 neutrónov

 • Izotopy majú rovnaké číslo:

  A: protónové

  B: nukleónové

  C: protónové aj nukleónové


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Ktoré tvrdenie je správne? Izotopy majú: neutrónov.

  A: rovnaké chemické aj fyzikálne vlastnosti

  B: rovnaké chemické vlastnosti, rôzne fyzikálne vlastnosti

  C: rovnaké fyzikálne vlastnosti, rôzne chemické vlastnosti

 • Izotopy majú:

  A: rovnaký počet protónov a neutrónov

  B: rovnaký súčet protónov a neutrónov

  C: rovnaký počet protónov, rôzny neutrónov

  D: rovnaký počet neutrónov, rôzny protónov


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Ktoré tvrdenie je správne? Izotopy majú: neutrónov.

  A: rovnaké chemické aj fyzikálne vlastnosti

  B: rovnaké chemické vlastnosti, rôzne fyzikálne vlastnosti

  C: rovnaké fyzikálne vlastnosti, rôzne chemické vlastnosti

 • Izotopy majú:

  A: rovnaký počet protónov a neutrónov

  B: rovnaký súčet protónov a neutrónov

  C: rovnaký počet protónov, rôzny neutrónov

  D: rovnaký počet neutrónov, rôzny protónov


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Ktorý z uvedených obalom 1sorbitalov nemôže existovať?

  A: 3p B: 1s  C: 2f D: 4d

 • Ktorá z uvedených elektrónových konfigurácií odpovedá atómu vápnika?

  A: [Ar] 3s2

  B: [Kr] 4s2

  C: [Ar] 4s2

  D: [Ar] 4s1


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Ktorý z uvedených obalom 1sorbitalov nemôže existovať?

  A: 3p B: 1s  C: 2f D: 4d

 • Ktorá z uvedených elektrónových konfigurácií odpovedá atómu vápnika?

  A: [Ar] 3s2

  B: [Kr] 4s2

  C: [Ar] 4s2

  D: [Ar] 4s1


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Napíšte vzorec železa.heptahydrátu síranu železnatého.

 • Napíšte vzorec kyseliny dihydrogendichrómovej.


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Napíšte vzorec železa.heptahydrátu síranu železnatého.

  FeSO4 . 7 H20

 • Napíšte vzorec kyseliny dihydrogendichrómovej.

  H2Cr207


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Napíšte vzorec železa.cínatého katiónu.

  Sn2+

 • Napíšte vzorec amónneho katiónu.

  NH4+


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Napíšte vzorec železa.hydridového iónu.

  H-

 • Napíšte vzorec jodidového iónu.

  I-


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Napíšte vzorec železa.hydrogensulfidového iónu.

  HS-

 • Mn04- anión je:

  manganistanový


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • HCO železa.3- anión je:

 • Z uvedených biogénnych prvkov je v ľudskom tele najmenej zastúpený:

  A: fosfor B: vodík C: sodík D dusík


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • HCO železa.3- anión je:

  hydrogenuhličitanový

 • Z uvedených biogénnych prvkov je v ľudskom tele najmenej zastúpený:

  A: fosfor B: vodík C: sodík D dusík


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Oxidačné číslo môže byť: železa.

  A: len kladné

  B: len záporné

  C: len kladné a záporné

  D: kladné, záporné, nulové

 • Aké oxidačné číslo má atóm chrómu v zlúčenine K2Cr2O7?


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Oxidačné číslo môže byť: železa.

  A: len kladné

  B: len záporné

  C: len kladné a záporné

  D: kladné, záporné, nulové

 • Aké oxidačné číslo má atóm chrómu v zlúčenine K2Cr2O7?

  VI


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Magnetické kvantové číslo železa.orbitalu vyjadruje jeho:

  A: veľkosť

  B: tvar

  C: celkovú energiu

  D: orientáciu

 • Ktoré kvantové číslo vyjadruje celkovú energiu orbitalu?


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Magnetické kvantové číslo železa.orbitalu vyjadruje jeho:

  A: veľkosť

  B: tvar

  C: celkovú energiu

  D: orientáciu

 • Ktoré kvantové číslo vyjadruje celkovú energiu orbitalu?

  hlavné kvantové číslo


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Súhlasíte s tvrdením, že všetky atómy valenčnej sfére?chalkogénov majú vo valenčnej sfére 6 elektrónov?

 • Súhlasíte s tvrdením, že atómy Ca, Rn, Be, Mg majú 2 valenčné elektróny?

 • Aké oxidačné číslo má vodík v molekule H2?


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Súhlasíte s tvrdením, že všetky atómy valenčnej sfére?chalkogénov majú vo valenčnej sfére 6 elektrónov?

  áno

 • Súhlasíte s tvrdením, že atómy Ca, Rn, Be, Mg majú 2 valenčné elektróny?

  nie

 • Aké oxidačné číslo má vodík v molekule H2?

  nula


ad