Virksomhedernes håndtering af globalisering
Download
1 / 11

- PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Virksomhedernes håndtering af globalisering. De interne betingelser og ressourcer udvikles, så de kan håndtere omskiftelige forhold og konkurrencemæssige udfordringer Organisationsændringer Læring, ansvar og vidensudvikling Kompetenceudvikling Innovationskapabiliteten

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - adamma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Virksomhedernes h ndtering af globalisering

Virksomhedernes håndtering af globalisering

 • De interne betingelser og ressourcer udvikles, så de kan håndtere omskiftelige forhold og konkurrencemæssige udfordringer

 • Organisationsændringer

 • Læring, ansvar og vidensudvikling

 • Kompetenceudvikling

 • Innovationskapabiliteten

 • Involvering og samarbejde i forandringsprocessen

 • Ændringer i arbejdet og snævre deadlines

 • Fleksibilitet i personaleanvendelsen

 • Beskæftigelsessikkerheden


Organisations ndringer
Organisationsændringer

 • Andelen af virksomheder som har gennemført vigtige organisationsændringer har udviklet sig betydeligt siden midthalvfemserne.

 • Blandtformål med organisationsændringenangivervirksomhedernehyppigst:

 • Effektiviteten I den daglige drift

 • Tilpasningsevne til omskiftelige omgivelser

 • Kvalitet og kundeservice

* Omfatter to svarmuligheder: ja, én + ja flere;

Spørgsmål: Har virksomheden gennemført organisationsændringer i perioden, som De anser for vigtige?

Kilde: Disko 1, Disko 2, Disko 4 og GOPA survey


L ring ansvar og vidensudvikling
Læring, ansvar og vidensudvikling

Mangevirksomheder lægger, i den måde arbejdet organiseres på, op til en medarbejderanvendelseder betoner selvstændigt ansvar, læring og vidensudvikling hos den enkelte medarbejder


Kompetenceudvikling
Kompetenceudvikling

For en voksende andel virksomheder har tværfaglig samarbejde og netværk afgørende eller stor betydning for den løbende udvikling af medarbejdernes færdigheder.

* Omfatter kun ”Stor betydning”; ingen afkrydsningsmulighed for ”Afgørende betydning”.

Spørgsmål: Hvor stor betydning har de følgende forhold for den løbende udvikling af medarbejdernes færdigheder?

Kilde: Disko 1, Disko 2, Disko 4 og GOPA survey


Virksomhedernes h ndtering af globalisering

Innovationskapabilitet: Den økonomiske kontekst og det interne samarbejdes betydning for udvikling af menneskelige og organisatoriske ressourcer


Medarbejderinddragelse og samarbejde i forandringsprocessen
Medarbejderinddragelse og samarbejde i forandringsprocessen

Hvornår I forandringsprocessen involveres medarbejderne

Hvilken betydning har samarbejdet ifølge ledelsen


Forandringer p arbejdspladserne i perioden 2009 2012
Forandringer på arbejdspladserne i perioden 2009 - 2012

Spørgsmål: Har nogen af de følgende forandringer fundet sted på din arbejdsplads i perioden

2009 – 2011:

a) Indførelse af nye eller væsentlig anderledes maskiner, teknikker eller IT systemer?

b) Omrokering af medarbejdere?

c) Indførelse af en ny eller en markant ændring af arbejdsmetoder?

d) Introduktion af nyt eller væsentlig ændret produkt eller serviceydelse?

*) Procent andelene summerer ikke til 100 %, da ”Nej” andelene ikke er medtaget i tabellen.


Arbejder med sn vre deadlines
Arbejder med snævre deadlines

Parallelt med ændringerne i arbejdet har store andele af

medarbejderne snævre deadlines og målsætninger det

er umuligt at nå.

Spørgsmål: Hvor ofte indebærer dit job aktuelt at du arbejder med snævre deadlines og hvordan var det i 2009?

* PDI (procentdifferens) er et simpelt mål for forskellen mellem to procentandele (her procentandelen i 2012 minus procentandelen i 2009).

**) P: Privat sektor

**) O: Offentlig sektor


Bliver kontaktet udenfor arbejdstiden
Bliver kontaktet udenfor arbejdstiden

At kontakte medarbejderne telefonisk udenfor arbejdstiden er meget udbredt, såvel i den private som den offentlige sektor

Spørgsmål: Hvor ofte bliver du telefonisk eller personligt kontaktet angående arbejdsrelaterede anliggender udenfor din sædvanlige arbejdstid?

*) P: Privat sektor

*) O: Offentlig sektor


Personaleanvendelse
Personaleanvendelse

Virksomhederne anvender ansættelse og afskedigelse (numerisk fleksibilitet) som en vigtig mulighed for at tilpasse de personale-mæssige ressourcer til behovet. Regulering af arbejdstiden

anvendes også af mange virksomheder.


Besk ftigelsessikkerhed
Beskæftigelsessikkerhed

Medarbejdernes vurdering af chance for at miste jobbet indenfor det kommende år fordelt efter stillingsgruppe

Medarbejdernes vurdering af chance for at få nyt job hvis nuværende job mistes fordelt efter stillingsgruppe