Dramatická literatúra
Download
1 / 10

Dramatická literatúra - PowerPoint PPT Presentation


  • 92 Views
  • Uploaded on

Dramatická literatúra. Definícia drámy Divadelná hra Kompozícia drámy Dramatické žánre Literárne pojmy dramatickej literatúry Kto sa podieľa na inscenovaní divadelnej hry Inscenačné formy. Definícia drámy. Dráma - grécky draó - konať

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dramatická literatúra' - adamma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Dramatická literatúra

Definícia drámy

Divadelná hra

Kompozícia drámy

Dramatické žánre

Literárne pojmy dramatickej literatúry

Kto sa podieľa na inscenovaní divadelnej hry

Inscenačné formy


Defin cia dr my
Definícia drámy

Dráma - grécky draó - konať

je základný literárny druh, kt. má dialogickú podobu, dej prebieha pred očami divákov, herci reprezentujú charakter divadelných postáv konaním i prehovorom (monológ, dialóg).

Vznikla v starovekomGréckuz náboženských osláv Dionýza, boha plodnosti a vína. Vyvinula sa z dialógu medzi hercom a zborom. Aischylos neskôr pridal 2. herca a Sofokles herca tretieho.


Divadeln hra
Divadelná hra

Naštudovanie divadelného diela do podoby divadelnej hry (inscenácie) sa nazýva inscenovanie. Na realizácii sa podieľajú: dramaturg, režisér, herci, výtvarník scény, hudobný skladateľ,zvukári, kostyméri, osvetľovači...,

Divadelná hra sa realizuje na špeciálne upravenom priestore – javisku.

Neoficiálne uvedenie divadelnej hry pre novinárov a pozvaných hostí – predpremiéra

Prvé uvedenie divadelnej hry – premiéra

Druhé uvedenie divadelnej hry – repríza

Posledné uvedenie divadelnej hry – derniéra


Kompoz cia dr my
Kompozícia drámy

Vonkajšia stavba drámy (súvis s javiskovou realizáciou)

1. dejstvá – časti hry oddelené spúšťaním opony, zväčša medzi dejstvami býva prestávka

2. scény – zmena dekorácií, osvetlenia i hercov na javisku

3. výstupy – zmena postáv

Vnútorná stavba drámy (dramatický dej)

1. úvod - expozícia

2. zauzlenie – kolízia

3. vyvrcholenie – kríza

4. obrat deja – peripetia

5. záver – katastrofa


Dramatick liter rne nre
Dramatické literárne žánre:

Tragédia – vznikla v antike, má vážny dej a končí sa tragicky, zväčša smrťou hl. hrdinu. Dej tvorí konflikt medzi výnimočným hrdinom a silami, ktoré sú mocnejšie ako on.

Tragický hrdina – nadpriemerný,

vznešený človek, ktorý za svoje

skutky musí zomrieť.

Najznámejší autor tragédií Sofokles.


Dramatick liter rne nre1
Dramatické literárne žánre:

Komédia – obraz komického vzťahu k svetu s cieľom vyvolať smiech. Smiech vyvolávajú nedostatky a slabosti človeka.

Komický hrdina – podpriemerný, má mnoho nedostatkov a preto pôsobí smiešne

Najznámejší autor komédií Aristofanes


Dramatick liter rne nre2

Činohra – vznikla v 19. storočí, má závažný dej, ale

končí sa zmierlivo. Často zobrazuje spoločenské

konflikty a problémy a zaoberá sa i psychikou

postáv.

Najznámejší autor bol Čechov

Dramatické literárne žánre:


Liter rne pojmy
Literárne pojmy:

Replika je odpoveď na predchádzajúcu odpoveď (prehovor, výpoveď) partnera v dialógu, rozprávaní, rozhovore.

Autorská poznámka je text v zátvorke pri menách konajúcich postáv, tvorí autorizovanú súčasť literárneho textu.

Postava dramatická je hercom stelesnená drama-tická osoba, ktorá tým nadobúda vyšší stupeň ob-jektívneho ľudského bytia.


Kto sa podieľa na inscenácii

divadelnej hry:

dramaturg - osoba, ktorá vyberá dielo na divadelnú realizáciu

herci osoby, ktoré stvárňujú postavy literárneho diela

režisér človek, ktorý podľa scenára pripraví spolu s hercami konkrétne dramatické dielo, je tvorcom kon-cepcie a stvárnenia divadelnej hry

scenárista je to autor, ktorý prozaický text spracuje do dialógov a monológov a zároveň napíše svoju predstavu, ako sa to má hrať


Inscena n formy
Inscenačné formy:

film dramatický žáner, ktorý v sebe spája obraz, slo-vo, hudbu a zvuk, môže byť celovečerný, krátky, hra-ný, animovaný, prírodopisný, dokumentárny...

rozhlasová hra je literárno - dramatický žáner využí-vajúci iba zvukové prostriedky, je to audiálne umenie (sluchové), bez možnosti využitia zrakového princípu, hlavným prvkom je zvuk a zvukové efekty

televízna hra dramatický žáner, technické audiovizu-

álne umenie, dôraz sa kladie na sluchové (audiálne) vnímanie textu, v porovnaní s filmom, je viac založe-ná na slove, vyznačuje sa malým časovým a priesto-rovým rozpätím, menší počet postáv, tematicky spra-cováva domáce, rodinné príbehy, spoločen. udalosti