slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Саураб Синха Ахлах эдийн засагч, НҮБХХ Монгол Улс 2012 он 2 дугаар сар 16 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Саураб Синха Ахлах эдийн засагч, НҮБХХ Монгол Улс 2012 он 2 дугаар сар 16

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Саураб Синха Ахлах эдийн засагч, НҮБХХ Монгол Улс 2012 он 2 дугаар сар 16 - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН ИНДЕКСИЙН ( ХХИ ) ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ. Саураб Синха Ахлах эдийн засагч, НҮБХХ Монгол Улс 2012 он 2 дугаар сар 16. ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ . Хүний Хөгжлийн Индексээрээ Монгол Улс хаана явна вэ ? Байгаль орчны тогтвортой байдлын үзүүлэлтүүдээрээ Монгол Улс ямар хэмжээнд байгаа вэ ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Саураб Синха Ахлах эдийн засагч, НҮБХХ Монгол Улс 2012 он 2 дугаар сар 16


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН ИНДЕКСИЙН (ХХИ) ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ

Саураб Синха

Ахлах эдийн засагч, НҮБХХ

Монгол Улс

2012 он 2 дугаар сар 16

slide2
ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ
 • Хүний Хөгжлийн Индексээрээ Монгол Улс хаана явна вэ?
 • Байгаль орчны тогтвортой байдлын үзүүлэлтүүдээрээ Монгол Улс ямар хэмжээнд байгаа вэ?
slide3
МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Монгол Улсын Хүний хөгжлийн индекс (ХХИ)

 • ХХИ=0.653 ( 2011 онд)
 • Монгол Улс ньДундаж ХХИ-тэй орон – 187 орноос 110-д

Дараагийн хуудсанд Монгол Улсын ХХИ-ийн цаашдын хандлага болон 1990 оноос өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд ХХИ-ийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд хэрхэн өөрчлөгдсөнийг харуулах болно

1990 2011
Монгол улсын Хүний Хөгжлийн төлөв байдал Монгол Улсын ХХИ-ын хандлага (1990-2011)
slide5
Монгол улсын Хүний Хөгжлийн Индекс (ХХИ)

ХХИ эрэмбэ ХХИ Нийт Улс орон

2011 110 0.653 187

2010 100 0.647 169

Эрэмбэ унасан шалтгаанууд :

2011 онд анх удаа ХХИ-ийн тооцоонд шинээр 18 шинэ улс нэмэгдсэн.

Эдгээр улсуудын 12 нь ХХИ- ээрээ Монгол Улсаас дээгүүр байна

Тиймээс, хэрвээ эдгээр улсуудыг оруулалгүйгээр 2011 оны үнэлгээг 2010 оны үнэлгээтэй харьцуулж үзвэл →

Монгол Улс 98-д орно. Өөрөөр хэлвэл 2011 онд Монгол Улсын ХХИ сайжирсан

slide6
3. ХХИ-ийг тооцоход сүүлийн үед гарсан өөрчлөлтүүд

Тэгш бус байдал- 2010 онд зөвхөн Хүний хөгжлийн индексийг ерөнхийд нь тооцолгүй нийгмийн бүх хэсгийн хөгжлийг үнэлэхэд шаардагдах тэгш бус байдлыг тооцсон ХХИ-ийг тооцож эхэлэсэн.

Энэхүү ХХИ нь хүн амын тэгш бус байдлыг тооцоолдог.

2011 онд:

Монгол Улсын ХХИ → 0.653

Монгол Улсын тэгш бус байдлыг тооцсон ХХИ → 0.563

(тэгш бус байдлаас үүдэн ХХИ 14%-иар буурч байна)

Тиймээс, хөгжил дэвшилд бүх хүмүүсийг хамруулахын тулд аль болох олон хүмүүсийг үйл ажиллагаандаа хамруулж байх хэрэгтэй.

slide7
Тэгш биш байдлаас үүдэн ХХИ-д гарсан бууралт, 2011 он
slide8
ХХИ – ИНДЕКСҮҮД
 • Жендерийн тэгш байдлын индекс (Жендерийн хөгжлийн индекс)

Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, эрх мэдэл болон хөдөлмөрийн зах зээл зэрэг бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн хоорондынтэгш бус байдал ямар хэмжээнд байгааг илэрхийлэх нэгдмэл индекс.

2011 оны ЖТБИ – 0.410

Эрэмбэ – 146 улсаас 70-д

 • Олон хэмжүүрт ядуурлын индекс

Нийгмийн олон хүчин зүйлээс шалтгаалан ядуу байгаа хүн амын хувийг ядуурлын хурцадмал байдлаар нь тооцох

2011 оны байдлаар олон хүчин зүйлээс шалтгаалан ядуу байгаа хүн ам –15.8%

slide9
Рио +20

Монгол Улсын байгаль орчны тогтвортой байдлын зарим үзүүлэлтүүдийг харвал:

 • CO2нүүрстөрөгчийн давхар исэл
 • Хүлэмжийн хийн ялгарал
 • Хотын бохирдол
1998 2008
Нэг хүнд ногдох Монгол Улсын нүүрсхүчлийн хий (1998-2008)
slide12
Монгол Улсын хотын агаарын бохирдол* (2008)

Монгол Улс111

Дундаж хүний хөгжилтэй улс орнууд 61

Дэлхийн дундаж 52

_______________________

* In micrograms per cubic metre Эх үүсвэр: 2011 оны Хүний хөгжлийн тайлан, UNDP 2011

 • Монгол Улс Уругвай, Судан, Ирак, Бангладеш, Мали зэрэг орнуудын дараа буюу дэлхийд агаарын бохирдлоороо 6-д ордог.