critically appraised topic prv 1 gen een nieuwe moleculaire merker voor polycythemia rubra vera l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Critically Appraised Topic : PRV-1 gen “Een nieuwe moleculaire merker voor Polycythemia Rubra Vera” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Critically Appraised Topic : PRV-1 gen “Een nieuwe moleculaire merker voor Polycythemia Rubra Vera”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Critically Appraised Topic : PRV-1 gen “Een nieuwe moleculaire merker voor Polycythemia Rubra Vera” - PowerPoint PPT Presentation


 • 485 Views
 • Uploaded on

Critically Appraised Topic : PRV-1 gen “Een nieuwe moleculaire merker voor Polycythemia Rubra Vera”. Danielle Van der beek Assistent klinisch biologie UZ-Leuven 14-12-2004. Inhoud. Polycythemia Rubra Vera Symptomen Diagnose

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Critically Appraised Topic : PRV-1 gen “Een nieuwe moleculaire merker voor Polycythemia Rubra Vera”


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
critically appraised topic prv 1 gen een nieuwe moleculaire merker voor polycythemia rubra vera

Critically Appraised Topic:PRV-1 gen “Een nieuwe moleculaire merker voor Polycythemia Rubra Vera”

Danielle Van der beek

Assistent klinisch biologie

UZ-Leuven

14-12-2004

inhoud
Inhoud
 • Polycythemia Rubra Vera
  • Symptomen
  • Diagnose
 • PRV-1 gen overexpressie: een nieuwe moleculaire marker voor Polycythemia Rubra Vera
  • PRV-1 gen en RQ-PCR
  • Critical Appraisel
   • Analytische performantiekarakteristieken
   • Diagnostische performantiekarakteristieken
   • Klinische impact
   • Organisatorische impact
   • Kostprijs
   • Decision making
polycythemia rubra vera
PolycythemiaRubra Vera
 • Myeloproliferatieve ziekte
  • Verworven mutatie van een hematopoëtische pluripotente stamcel
   • Afwijkingen in de drie mergreeksen
  • Klassiek onderscheidt men (FAB):
   • Polycythemia Rubra Vera
   • Essentiële trombocytose
   • Myelofibrose
   • Chronische myeloïde leukemie
symptomen
Symptomen
 • 6e – 7e levensdecade, Incidieus
 • Hyperviscositeit: hoofdpijn, duizeligheid, visusstoornissen, neusbloedingen, diffuse pijnen in de ledematen en abdomen
 • Tromboseneiging (perifeer + centraal)
 • Jeuk
 • Plethora
 • Splenomegalie
 • Bloedingen (GI)
diagnose 1
Diagnose (1)

Verhoogde rode bloedcel massa

 • Absolute of relatieve erytrocytosis?
 • HTC > 56% (♀) of 60% (♂): PV na uitsluiten secundaire oorzaken (PVSG)
 • Hb > 16,5 g/dL (♀) of 18,5 g/dL (♂): major criterium (WHO)

Heike L Pahl, Diagnostic approaches to polycythemia vera in 2004, Expert Rev. Mol. Diagn. 4(4), 2004

diagnose 2
Diagnose (2)

Primaire of secundaire polycytemie?

Carboxyhemoglobine gehalte?

UpToDate Online version 12.2 (2004)

diagnose 3
Diagnose (3)
 • EPO dosage
  • Relatief eenvoudig - CHU Sart TilmanLuik
  • Laag erytropoëtine gehalte: primaire erytrocytosis
  • Hoog erytropoëtine gehalte: secundaire erytrocytosis
 • Beenmergkweek:
  • Autonoom in vitro laten groeien van endogene erytroïde koloniën (EEK’s)
  • Omslachtig, arbeidsintensief, moeilijk te standaardiseren, niet kosten-effectief
 • Morfologisch onderzoek van het beenmerg:
  • Weinig zinvol, enkel in DD. andere myeloproliferatieve ziekten
  • Geen criterium voor diagnosestelling van PV
diagnose 4
Diagnose (4)
 • Histologisch onderzoek van beenmergbiopt:
  • Kan diagnose van PV bevestigen
  • ↑ aantal grote megakaryocyten in clusters,

proliferatie van de 3 mergreeksen met

vooral proliferatie van de erytropoïese

hyperplasie van gedilateerde sinussen

 • Cytogenetische afwijkingen:
  • Slechts in 10 – 20% afwijkend
  • Bewijs klonale aandoening
diagnose 5
Diagnose (5)

Gemodifieerde PVSG-criteria volgens Berlin (2000)

WHO. Tumors of the Hematopoietic and lymphoid tissues. IARC Press, Lyon, France (2001)

diagnose nieuwe testen 6
Diagnose – nieuwe testen (6)
 • Verminderde expressie van de TPO receptor

(c-Mpl) in plaatjes en megakaryocyten[Moliterno et al]

  • Proliferatie van plaatjes in PV is onafhankelijk van TPO, cfr. RBC – epo
 • Mbv. ELISA platelet-rich plasma (PRP) serotonine levels meten in pt met myeloproferatieve aandoeningen: lagere levels in patiënten met PV, ET en myeloïde metaplasie in vergelijking met secundaire polycytemie en controle patiënten
 • Overexpressie van PRV-1 mRNA
prv 1 gen
PRV-1 gen?
 • PRV-1 mRNA overexpressie in de granulocyten van perifeer bloed bij PV i.t.t. SE, CML, AML

In fysiologische toestand expressie in het beenmerg

perifeer bloed, geen beenmerg!

 • PRV-1 proteïne levels verschillen niet tussen PV en gezonde personen geen flowcytometrie, geen ELISA
 • PRV-1 gen
  • Behoort tot de uPAR/Ly6/CD39 receptoren
  • Chromosoom 19 band region q13.12-2
  • Overexpressie mogelijks door aberrante transcriptie, geen structurele wijziging van het gen
  • Rol in de pathofysiologie van PV?
principe real time pcr
Principe real-time PCR
 • Oligo dT primer bindt mRNA
 • RT maakt 1e streng cDNA aan
 • RT heeft endo H aktiviteit
 • Dubbelstrengs cDNA
principe real time pcr16
Principe real-time PCR
 • Denaturatie = splitsen van ds cDNA (95°)
 • Annealing = binden van de primers (60°)
 • Extension = vormen van een complementaire cDNA-streng mbv Taq-polymerase (60°)

R

Q

Real-time PCR: fluorofoor gelabelde probe!

slide17

R

Q

 • Probe bestaat uit 5’ reporter label en een 3’ quencher label
 • Probe wordt afgebroken door de 5’ nuclease aktiviteit van het Taq- polymerase => fluorescentie ↑
 • Ontstaan van 2 nieuwe identieke ds cDNA ketens
 • Opnieuw denaturatie, annealing,
slide18

R

R

Q

Q

R

R

Q

Q

 • extension, denaturatie, annealing, …
 • Exponentiële vermenigvuldiging van de gewenste DNA-sequentie
slide19

Afbraak van de probe => R komt vrij => toename in fluorescentie, uitgedrukt in CT-waarde

 • De CT-waarde (cycle treshold) is die cyclus waarbij een bepaalde drempelwaarde voor fluorescentie overschreden wordt
 • Kwantitatieve bepaling: aan de hand van een IJKLIJN met standaard DNA en CT-waarden
standaardcurve 1
Standaardcurve (1)
 • Met behulp van een plasmide:
  • 4018 Kbp lang
  • Bevat fragmenten van het PRV-1 gen en het house-keeping gen GAPDH (Dr. M.R. Veldwijk, German Cancer Research Center, Heidelberg)
  • Plasmide transformatie naar E. coli DH5α, dan amplificatie
  • Plasmideconcentratie meten in het lysaat
  • Lineariseren van het plasmide
  • Dn concentratie geknipt plasmide meten
  • M.b.v. MW : aantal kopieën plasmiden berekenen
 • GUS (ß-glucuronidase): commerciële kit
standaardcurve 2
Standaardcurve (2)
 • Seriële standaardreeks:
  • 103 kopieën/5µL
  • 104 kopieën/5µL
  • 105 kopieën/5µL
 • Na uitvoeren PCR: aantal kopieën t.o.v. CT-waarde
  • Standaardcurve voor GUS
  • Standaardcurve voor PRV-1
 • Elk staal (in triple):
  • Aantal kopieën PRV-1
  • Aantal kopieën GUS

=> Ratio kopieën PRV-1/GUS

clinical bottom line
Clinical bottom line
 • Kwantitatieve analyse van PRV-1 mRNA expressie met behulp van ‘real-time polymerase chain reaction’ is nuttig bij de diagnose van Polycythemia Rubra Vera of ziekte van Vacquez.
 • De nieuwe parameter kan gebruikt worden bij patiënten met erytrocytosis, gestegen hematocriet en/of gestegen hemoglobine voor de differentiële diagnose tussen primaire en secundaire erytrocytosis.
1 analytische performantiekarakteristieken
1. Analytische performantiekarakteristieken
 • Pre-analytische variabelen
  • Perifeer bloed, EDTA-staal
  • Flebotomie, hydroxyurea en interferon-α hebben een invloed op PRV-1 overexpressie
  • Bij pt met erytrocytosis moet een infectieus probleem uitgesloten worden alvorens PRV-1 expressie te gebruiken bij de diagnosestelling
  • Staalstabiliteit: RNA extractie / aanmaken van cDNA gebeurt best binnen de 24u
slide25
2. Analytische parameters
 • intra-assay variatie:
  • Elk staal wordt in triple uitgevoerd
  • Het gemiddelde van het aantal cDNA kopieën, corresponderend bij de respectievelijke CT waarden, wordt gebruikt voor de PRV-1/GUS ratio
  • Gemiddelde intra-CV (%CT) (n = 23): 0,83%
   • 1,27% voor PRV-1
   • 0,39% voor GUS
slide26
inter-assay variatie:
  • Bij elke run wordt er een standaardcurve gemaakt m.b.v. een plasmide
  • Voor 5 runs: CV’s van de CT’s voor 1000, 10000 en 100000 kopieën/5µL
slide27
Accuraatheid (bias):afhankelijk van accuraatheid van de standaarden. Het opstellen, synthetiseren, zuiveren en kalibraties van DNA standaarden is van belang
 • Vergelijking met EPO dosage (n = 16):
  • Sensitiviteit PRV-1 100%, specificiteit PRV-1 100%
  • Groot aantal stalen met normaal EPO gehalte!
  • Prijs EPO: 17 € Prijs PRV-1 expressie: +/- 105 €
slide28
Lineariteit: correlatiecoëfficiënt

Binnen de range van 1 tot 1.106: lineair verband tussen log cDNA en de CT waarden.

 • Referentie range:
  • ≥ 130: PV bevestigen! (TO DO)
  • < 130: geen PV
 • Analytische range:

Rekening gehouden met de amplificatie limiet (betrouwbaar vanaf 50 kopieën), is het analytische bereik 20 tot 40 CT’s.

 • Turn around time (TAT):max. 1x/maand en min. 1x/2 maanden
slide29
Inschatting van het aantal te verwachten aanvragen
  • a.d.h.v. EPO dosage:
   • 51 aanvragen in 2003
   • 48 aanvragen in 2004 (jan-okt)
  • 52 aanvragen verkregen, waarvan 9 uit de periferie (17%)
 • Kwaliteitscontrole: doel = de reproduceerbaarheid van de PCR bevestigen.
  • IQC:

Het plasmide met zijn verdunningen is een controle op de verschillende stappen van de PCR

Bij elke PCR moet de efficiëntie hetzelfde zijn E=10(-1/slope)-1

  • EQC: (nabije?) toekomst
2 diagnostische performantiekarakteristieken
2.Diagnostische performantiekarakteristieken

M. Bossuyt, “Towards complete and accurate reporting of studies of diagnostic accuracy: The STARD initiative.” Clin. Chemistry 2003;49:1,1-6

slide33

PV

Niet-PV

slide34

Diagnostisch aspect:

  • nut bij diagnose PV (DD. prim/sec erytrocytosis)
  • Evt. EPO dosage en/of EEK’s vervangen
  • Cytologie levert geen meerwaarde op in de diagnostiek van PV (tenzij DD. myeloproliferatieve ziekte)
  • Botboorbiopsies: richtinggevend
  • cytogenetica: minderheid +
 • Behandeling:
  • interferon: down-regulatie van PRV-1 expressie
  • PRV-1 expressie: merker voor klinische respons?
 • Health outcome: juiste diagnosestelling! In de literatuur (nog) geen evidentie dat PRV-1 gen bepaling de outcome verbetert
 • Prognose en follow-up: /

3. Klinische impact

slide35
4. Organisatorische impact
 • Impact in het ziekenhuis:
  • Beenmergcytologie is geen criterium. Morfologisch onderzoek vergt +/- 1 uur werk voor MLT/GSO-ASO/supervisor
  • Beenmergkweek is tijdrovend en kostelijk. Momenteel wordt het enkel uitgevoerd bij twijfel over de diagnose (http://intranet/patientenzorg/procedures.protocols.html)
  • Er is geen verkorting hospitalisatieduur (meestal ambulante setting)
 • Is PRV-1 geïncorporeerd in klinische richtlijnen of guidelines?

H. L. Pahl “Diagnostic approaches to polycythemia vera in 2004” Expert Rev. Mol.Diagn., 2004;4(4)

  • ‘European Leukemia Network’ zal binnen enkele maanden guidelines publiceren voor de standaardisatie van het RQ-PCR assay
  • Voorstel PVSG criteria verder aan te passen
slide36

Diagnose PV:

A1 + A2 + A3 of A4

A1 + A2 + twee B’s

H. L. Pahl “Diagnostic approaches to polycythemia vera in 2004” Expert Rev. Mol.Diagn., 2004;4(4)

slide37
5. Kostprijs: binnen en buiten het labo
 • Actuale kost

Rekening houdend met de reagenskost, distributiekosten, primaire en secundaire activiteiten:

105 € per patiëntenstaal in batch van 10 stalen

 • Terugbetaling

CMD’s ontvangen een ‘enveloppe’, geen RIZIV tussenkomst

 • Voordeel elders in het ziekenhuis
   • PRV-1 kan EPO dosage vervangen
   • PRV-1 expressie + EPO dosage kan beenmergkweek vervangen (moeilijke standaardisatie, arbeidsintensief, niet kosten-effectief)
   • RBC-massa bepaling is niet steeds nodig (volgens clinici routinematig aangevraagd)

– HTC > 56% (♀), HTC > 60% (♂) => PV (PVSG)

– Hb > 16,5 g/dL (♀), Hb > 18,5 g/dL (♂) : major criteria volgens WHO

slide38
6. Decision making
 • Impact van PRV-1 op het klinisch beslissing proces
  • VOORSTEL DIAGNOSEREGEL:
   • Klinische vermoeden van PV Uitsluiten ET !
   • HTC > 52 % (♂), HTC > 48 % (♀) (uptodate)
   • HTC > 50% (♂), HTC > 48% (♀) (http://intranet/patientenzorg/procedures.protocols.html)
  • Beenmergmorfologie is een overbodig onderzoek
  • RBC massa bepaling is niet steeds nodig
 • Past de test binnen het eigen labo profiel?
  • De test staat volledig op punt. De PCR is gelijkaardig aan andere real-time PCR’s: minimum aan opleiding MLT
  • Lage frequentie test: uitvoeren indien er tijd is
  • Stalen opsturen naar ander labo: verlies kwaliteit (cfr. Stabiliteit!)
 • Besluit: flowchart
slide39

Vermoeden PV

WHO

Trombocytosis (> 400 x 109/l)

WBC (> 12 x 109/l)

Splenomegalie (klinisch/echo)

Gestegen hematocriet / hemoglobine

STAP 1

DD Absolute of relatieve erytrocytose?

STAP 2

PVSG

WHO *

HTC > 56% vrouw

HTC > 60% man

Hb > 16,5 g/dl vrouw

Hb > 18,5 g/dl man

Relatieve erytrocytose: diurectica, dehydratatie, vochtsequestratie

Ja: stap 3

Neen: RBC-massa bepalen

STAP 3

Absolute erytrocytose: secundaire of primaire erytrocytose?

 • zuurstofsaturatie: gedaald
 • carboxyhemoglobinegehalte verhoogd: rookstop 3-4m
 • PRV-1 expressie
 • botbiopsie
 • cytogenetica
 • (EPO)
 • (beenmergkweek)

*Dit criterium is minder streng aangezien 18,5 g/dl en 16,5g/dl ongeveer overeenkomt met een hematocriet van 54 en 48

slide40

TO DO / ACTIONS

 • Reëvalutie cut-off
 • Opstellen van een werkvoorschrift indien de test in de routine komt
 • Aanvragers uit periferie verwittigen voor staalstabiliteit
slide41

Dank u voor uw aandacht!

Speciale dank aan:

Dr. N. Boeckx

Dr. J. Frans

Frans Houtmeyers

Prof. F. Van Stapel