bearings bingo n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bearings Bingo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bearings Bingo

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

Bearings Bingo - PowerPoint PPT Presentation

adamdaniel
176 Views
Download Presentation

Bearings Bingo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bearings Bingo Aim: Full House Grid: 9 Grid Play: Calculate answer & cross it off

 2. Pick 9 of the numbers below

 3. Answer: 110o N 250o A B

 4. Answer: 100o N A 80o B

 5. Answer: 330o N 150o B A

 6. Answer: 200o N A 20o B

 7. Answer: 230o N 310o A B

 8. Answer: 210o N A 30o B

 9. Answer: 170o N A 100o B

 10. Answer: 215o N A 35o B

 11. Answer: 208o N 152o A B

 12. Answer: 130o N 230o A B

 13. Answer: 240o N 290o A B

 14. Answer: 225o N A 45o B

 15. Answer: 330o N 150o B A

 16. Answer: 235o N 125o A B

 17. Answer: 60o N B A 120o

 18. Answer: 334o N 154o B A