po etci hrvatske pismenosti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POČETCI HRVATSKE PISMENOSTI PowerPoint Presentation
Download Presentation
POČETCI HRVATSKE PISMENOSTI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

POČETCI HRVATSKE PISMENOSTI - PowerPoint PPT Presentation


 • 358 Views
 • Uploaded on

POČETCI HRVATSKE PISMENOSTI. GLAGOLJICA KAO IZVORNO HRVATSKO PISMO. HRVATSKA PISMENOST SREDNJEG VIJEKA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'POČETCI HRVATSKE PISMENOSTI' - ada


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
po etci hrvatske pismenosti

POČETCI HRVATSKE PISMENOSTI

GLAGOLJICA KAO IZVORNO HRVATSKO PISMO

hrvatska pismenost srednjeg vijeka
HRVATSKA PISMENOST SREDNJEG VIJEKA
 • Hrvati su u srednjem vijeku bili trojezičan i tropismen narod jer su najstariji hrvatski spomenici pismenosti pisani latinskim, staroslavenskim i starohrvatskim jezikom na latinici, glagoljici i bosančici (hrvatskoj ćirilici).
 • Početci hrvatske pismenosti vezani su i uz početke slavenske pismenosti.
iril i metod
ĆIRIL I METOD
 • Opismenjavanje Slavena započela su braća Ćiril i Metod u 9.stoljeću. Hrvati su prihvatili staroslavenski jezik slavenskih naroda djelovanjem Svete Braće i njihovih učenika. U taj su jezik unosili sastavnice hrvatskih
 • narodnih govora pa nastaje starohrvatski pisani jezik.
glagoljica
GLAGOLJICA
 • Glagoljica je pismo koje su Hrvati prihvatili od Ćirilovih i Metodovih učenika. Oblu su glagoljicu preoblikovali u uglatu, kao i ćirilicu. U 12.stoljeću u uporabi je hrvatska ćirilica ili bosančica.
 • Prvi spomenici hrvatske pismenosti su vjerski (misali, brevijari) i pravni tekstovi (ploče, listine, zakonici) – uklesani u kamen ili pisani rukom na koži.
staroslavenski jezik
STAROSLAVENSKI JEZIK
 • Staroslavenski jezik, danas češće nazivan
 • crkvenoslavenski ili općeslavenski književni jezik, Hrvati su prihvatili kao crkveni, obredni jezik. U crkvi su svećenici glagoljaši ubrzo počeli pisati svete knjige crkvenoslavenskim jezikom i glagoljicom.
 • U crkvenoslavenske tekstove ulazili su hrvatski glasovi, oblici i riječi pa su ti staroslavenski tekstovi postajali sve bliži tadašnjem narodnom hrvatskom govoru.
ba anska plo a
BAŠĆANSKA PLOČA
 • Bašćanska ploča je najstariji cjelovit hrvatski tekst, koji se po svojim stilskim i
 • sadržajnim osobinama može smatrati i početkom hrvatske književnosti. Kasnije ugrađena u pod crkvice svete Lucije kod Baške na Krku ta ploča sadrži darovnicu kralja Zvonimira uklesanu uglatom glagoljicom na prijelomu 11./12. stoljeće.
 • To je prvenstveno pravna isprava kao Zvonimirova darovnica te jezični dokument jer taj dragi kamen svjedoči o stupnju razvoja hrvatskoga jezika.
starohrvatski spomenici pismenosti
STAROHRVATSKI SPOMENICI PISMENOSTI
 • Najstariji spomenici hrvatskoga jezika s tek pokojim tragom staroslavenskog jezika su:
 • Plominski natpis, Krčki natpis i Valunska ploča koji potječu iz 11.stoljeća.
 • Valunska ploča, nađena na Cresu, svjedoči o hrvatskoj dvojezičnosti i dvopismenosti (hrvatski i latinski jezik, glagoljica i latinica).
 • Jezični spomenici iz 13.stoljeća, pretežito glagoljični i čakavski, pravne su naravi, primjerice Vinodolski zakon (1288.) i Istarski razvod.
 • Ročki abecedarij nastao je oko 1200. u Roču u Istri . Pisan je uglatom glagoljicom na poprečnoj gredi crveno naslikanog križa na zidu crkve. To je zidni natpis s glagoljičnim azbučnim nizom.
latinski latini ni spomenici
LATINSKI LATINIČNI SPOMENICI
 • Trpimirova darovnica iz 852.godine najstarija je sačuvana isprava jednog hrvatskog vladara pisana latinicom i latinskim jezikom, nađena u Rižinicama kod Klisa. Tom ispravom knez Trpimir potvrđuje da je sazidao i benediktinskom redu darovao samostan i crkvu.
 • Iz 888. godine potječe spomenik s uklesanim imenom kneza Branimira i godinom, nađen u Gornjem Muću kod Splita.
 • U Šopotu kod Benkovca nađen je Branimirov natpis. Tu se prvi put na spomeničkom latinskim natpisu spominje ime Hrvat.
 • Latinski je pisan i Držislavov natpis te Nadgrobna ploča kraljice Jelene.
 • Red i zakon sestara dominikanki u Zadru nastao je 1345. u
 • Zadru, zapisan rukopisnom latinicom kao dokument o primanju sestara u dominikansku zajednicu.
bosan ica
BOSANČICA
 • Povaljska listina nastala je 1184., sačuvana u prijepisu iz 1230. godine.
 • To je spomenik pisan rukopisnom hrvatskom ćirilicom (bosančicom). Po stilu i sadržaju pravni je dokument.
 • Tabla za dicu nastala je 1561. godine u Tibingenu u Njemačkoj. Tiskana je uglatom glagoljicom i hrvatskom ćirilicom, početnica.
otkri e tiskarskog stroja
OTKRIĆE TISKARSKOG STROJA
 • Kad je Johannes Gutenberg izumio tisak i u Mainzu 1455. objavio prvu tiskanu knjigu, latinsku Bibliju, ubrzo su se i hrvatske knjige tiskale tom novom tehnikom.
hrvatski prvotisak inkunabule
HRVATSKI PRVOTISAK - INKUNABULE
 • Već dvadeset osam godina nakon Gutenbergove Biblije pojavila se prva hrvatska tiskana knjiga. Bio je to Misal po zakonu rimskoga dvora z 1483. godine (glagoljični misal). Misali su misne knjige s molitvama i tekstovima koje svećenik čita.
 • U Hrvatskoj su rano proradile domaće tiskare.
tiskare
TISKARE
 • Brevijar po zakonu rimskoga dvora tiskan je u Lici, u kosinjskoj tiskari, gdje je tiskano više brevijara ili časoslova, molitvenih knjiga za svećenike i redovnice.
 • Tiskara u Senju tiskala je glagoljicom Misal Blaža Baromića, a dvije godine kasnije i njegovu Spovid općenu.
 • Kasnije je osnovana tiskara u Rijeci, koja je tiskala molitvene, misne, obredne i povijesne knjige. Potom su osnovane tiskare s latiničnim slovima u Zagrebu, Dubrovniku i drugim hrvatskim gradovima.
tronarje na hrvatska knji evnost
TRONARJEČNA HRVATSKA KNJIŽEVNOST
 • Već polovicom 14.stoljeća spjevana je najstarija hrvatska pjesma, Šibenska molitva ili Gospina pohvala. Zatim je uslijedio procvat hrvatske književnosti u 15. i 16.stoljeću u Splitu, Dubrovniku, zatim u Hvaru i u Zadru.
 • Pisci pišu književna djela čakavskim, štokavskim i kajkavskim narječjem.
akavska knji evnost
ČAKAVSKA KNJIŽEVNOST
 • Marko Marulić kao otac hrvatske književnosti napisao je prvi veliki hrvatski epski spjev “Juditu” 1501. godine (tiskana je 1521. u “versih harvacki” u Mlecima).
 • To je biblijska priča o Juditi, koja je ubivši
 • neprijateljskog vojskovođu Holoferna, oslobodila svoj židovski narod. Autor je i pjesme “Jur nijedna na svit vila”.
 • “Ribanje i ribarsko prigovaranje” napisao je Petar Hektorović s Hvara o grožđu, vinu i moru na prijelazu 15./16.stoljeće.
 • “Planine” kao prvi pastirski roman djelo je Petra Zoranića o povijesti jedne ljubavi (15./16.stoljeće).
tokavska knji evnost
ŠTOKAVSKA KNJIŽEVNOST
 • U Dubrovniku je cvala bogata štokavska književnost. Đore Držić autor je pjesme “Djevojka je podranila” iz 15. stoljeća.
 • Marin Držić napisao je komediju “Dundo Maroje” u 16. stoljeću, a Ivan Gundulić pastirsku igru

“Dubravka” u 17.stoljeću o dubrovačkoj slobodi.

 • Andrija Kačić-Miošić autor je djela “Razgovor ugodni naroda slovinskoga” (Bris, Dalmacija, 18.stoljeće).
 • Matija Antun Reljković u Slavoniji napisao je djelo “Satir”.
kajkavska knji evnost
KAJKAVSKA KNJIŽEVNOST
 • Juraj Habdelić napisao je “Zrcalo marijansko” i “Dictionar u 17. stoljeću, a Tituš Brezovački “Matijaš grabancijaš dijak” na prijelazu iz 18./19.stoljeće, kajkavsku komediju izvedenu u Hrvatskom narodnom kazalištu.