yarat c drama n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Yaratıcı Drama

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Yaratıcı Drama - PowerPoint PPT Presentation


 • 319 Views
 • Uploaded on

Yaratıcı Drama. Yaratıcı drama, rol oynama ve doğaçlama gibi tiyatro tekniklerinden yararlanılarak bir olay ya da düşüncenin oyunsu süreçlerle canlandırılması ve anlamlandırılmasıdır. Yaratıcı dramayla ilgili bilinmesi gereken terimler şunlardır:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Yaratıcı Drama' - ace


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Yaratıcı drama, rol oynama ve doğaçlama gibi tiyatro tekniklerinden yararlanılarak bir olay ya da düşüncenin oyunsu süreçlerle canlandırılması ve anlamlandırılmasıdır

slide3

Yaratıcı dramayla ilgili bilinmesi gereken terimler şunlardır:

 • Rol oynama, bir başkasının yerini alarak yapılan canlandırmadır. Bireyler rol yapma ile bir başkasının kimliğine bürünerek onun nasıl düşündüğünü, hissettiğini ve davrandığını yaşama fırsatı elde ederler. Rol oynamanın problem çözme ve insan davranışlarını değerlendirme becerileri üzerinde olumlu etkileri vardır.
 • Doğaçlama, belli bir metne bağlı olmaksızın aniden gelişen rol oynama anlamına gelmektedir.
 • Pandomim, duygu ve düşünceleri söz kullanmadan aktarma sanatıdır.
 • Dramatizasyon, bir konu ya da durumun metne dayalı olarak canlandırılması, yansıtılmasıdır.
slide4

Yaratıcı drama bilişsel, duyuşsal ve devinişsel özellikleri kazandırmada kullanılabilecek bir öğretim yöntemi olarak kabul edilmektedir. Yaratıcı drama yöntemi tüm yaşlardaki öğrenenler için uygundur.

slide5

Yaratıcı dramanın;

 • İletişim kurma becerilerini geliştirme,
 • Empati kurma becerilerini geliştirme,
 • Kendiyle ilgili farkındalığı artırma,
 • Dış dünyayla ilgili farkındalığı artırma,
 • Hayal gücünü kullanma,
 • Gözlem yapma becerisini geliştirme,
 • Dinleme becerisini geliştirme gibi faydaları bulunmaktadır.
slide6

Aynı kökleri paylaşmalarına karşın yaratıcı drama ve tiyatro aynı değildir. Tiyatroda temel amaç bir gösteri ortaya koymak iken yaratıcı dramada amaç bireylerin yaşantılarını zenginleştirmeleridir.

slide7

Yaratıcı drama sürecinin aşamaları şunlardır:

 • Isınma ve hazırlık: Yaratıcı drama sürecinde ilk olarak ısınma çalışmalarına yer verilir. Bu çalışmalar bireylerin bir grup oluşturmasına yardım eder. Isınma çalışmaları tanışmayla başlar. Güven kazanma, uyum sağlama, duyuları kullanma, gözlem yapmaya yönelik etkinliklerle devam eder. Isınma çalışmaları sırasında oyunlar oynanabilir. Bu oyunlar sözcük dağarcığını ya da dikkati geliştirmeye yönelik olabileceği gibi taklit etmeye ve yarışmaya dayalı oyunlar da olabilir.
slide8

Canlandırma: Bu aşamada verilen durumlar rol oynama ve doğaçlama ile canlandırılır. Canlandırmalar bireysel ya da grupla yapılabilmektedir. Sonraki aşamada yapılacak olan değerlendirme daha çok bu aşamanın bireylerde bıraktığı izlere göre yapılır.

slide9

Değerlendirme ve tartışma: Bu aşamada önceki süreçlerle ilgili yaşananlar paylaşılır ve tartışılır. Canlandırma sırasında düşünülüp hissedilenler dile getirilir. Yaratıcı dramanın değerlendirme aşaması sonuç değil, süreç odaklıdır. Bu aşama “neler hissettiniz, nerede güçlük çektiniz, nerede haz duydunuz?” gibi sorularla yönlendirilebilir.

slide10

Yaratıcı drama farklı adlarla anılabilmektedir. İngiltere’de daha çok “drama”, Almanya’da “oyun ve tiyatro pedagojisi”, Kanada’da “eğitsel drama” olarak adlandırılmaktadır. “Yaratıcı drama” terimi daha çok Amerika’da tercih edilmektedir. Bu terimler amaç ve kapsam açısından birbirlerinden farklı değildir. Ancak ülkemizde “yaratıcı drama” teriminin önündeki “yaratıcı” sıfatı kasıtlı olarak eklenmiştir. Bununla katılımcıların kendi özgün görüşlerini, önceden yazılmış bir metne bağlı kalmaksızın ortaya koymalarına vurgu yapılmak istenmiştir.

slide11

Yaratıcı dramanın belirgin özellikleri şunlardır:

 • Yaratıcı drama bir grup etkinliğidir
 • Yaratıcı drama katılımcıların deneyimlerine dayanır
 • Yaratıcı drama canlandırma odaklıdır, yani kurguya, kendilindenliğe, doğaçlamaya ve rol yapmaya dayanır.
slide12

Yaratıcı drama sonuç değil, süreç odaklıdır.

 • Yaratıcı drama çalışmaları, yaratıcı drama sürecini bilen bir lider ya da öğretmenin yönlendirmesiyle gerçekleşir.
 • Eğitim ve tiyatro, yaratıcı dramanın doğrudan yararlandığı iki temel alandır.
slide13

Yaratıcı drama tiyatro yapmak değildir, ancak tiyatrodan sürekli beslenir.

 • Yaratıcı dramada oyunların genel özelliklerinden (kurallar içinde özgürlük, mış gibi yapma, yarışma, çatışma, eğlence) yararlanılır.
 • Yaratıcı dramada katılımcıların oyunculuk becerisine sahip olmaları gerekmez.
slide14

Yaratıcı drama yalnızca ısınma oyunlarından oluşmaz, içinde mutlaka canlandırma süreçleri olmalıdır.

 • Psikodramanın aksine yaratıcı drama tedavi etme amaçlı değildir.
slide15

Yaratıcı drama uygulaması

 • Isınma ve hazırlık aşaması
  • Yürüme (normal, neşeli yürüme, sinirli yürüme, sıcak kumlar üstünde yürüme, çok dar elbise içinde yürüme, yüksek topuklu ayakkabıyla yürüme, yorgun ihtiyar gibi yürüme, altını ıslatmış çocuk gibi yürüme)
  • Sayı sayma (1-2-3, 1-kelime-3, 1-hareket-3, 1-kelime-hareket)
 • Canlandırma aşaması
  • Doğaçlama: Öğrenci disiplin kurulu toplantısındasınız. Sınavda kopya çekmekle suçlanan bir öğrenciyi sorgulamakta ve öğretmeni dinlemektesiniz.
  • Bilinç koridoru: Öğretmenliği seven ve Türkçe öğretmenliği bölümünü tercih etmek isteyen bir gencin kendi içinde yaşadığı çelişkilerin canlandırılması.
  • Dedikodu halkası: Atanamayan bir öğretmenle ilgili akrabaları ve arkadaş çevresinin yaptığı dedikodular.
  • Pantomim: Arkadaşlarınızla doğa yürüyüşüne çıkıyorsunuz. Araçtan inip 1-2 kilometre yürüyorsunuz. Yanınızda ateş yakıp getirdiğiniz patatesleri közlemeye başlıyorsunuz. Bu sırada bir arkadaşınız ormandan mantar toplayı getiriyor. Sizin uyarmanıza karşın mantarları pişirip yiyor ve zehirleniyor. Ona ilkyardım uygulayıp hastaneye yetiştirmeye çalışıyorsunuz.
 • Değerlendirme ve tartışma aşaması: Her bir canlandırmadan sonra katılanların ve izleyicilerin konuşturulması, yaratıcı dramanın eğitimde nasıl kullanılabileceğinin tartışılması
slide16

Kaynaklar

 • Adıgüzel, H. Ö. (2006). Yaratıcı Drama Kavramı, Bileşenleri ve Aşamaları. Yaratıcı Drama Dergisi, 1 (1).
 • Dalbudak, Z. (2006). Anaokulu Öğretmenlerinin Drama Etkinliklerini Kullanmaları Üzerine Bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Demirel, Ö. (2004). Öğretme Sanatı. PegemA Yayıncılık, Ankara.
 • Oruç, S. (2004). Eğitim Fakültelerinde İlköğretimde Drama Dersini Veren Öğretim Elemanlarının Karşılaştıkları Güçlükler ve Çözüm Önerileri. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Yorulmaz, A. (2011). Öğretmen Adayları için KPSS Eğitim Bilimleri. Zambak Yayınları, İstanbul.