slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Integratiedecreet kwaliteitsbewaking PowerPoint Presentation
Download Presentation
Integratiedecreet kwaliteitsbewaking

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Integratiedecreet kwaliteitsbewaking - PowerPoint PPT Presentation


 • 205 Views
 • Uploaded on

Integratiedecreet kwaliteitsbewaking. Infosessie voor gemeenten en SVK’s 26/04/2013. Programma:. Waarom een integratieoefening? Hoe zijn we tewerk gegaan? Hoever staat het beslissingsproces?. Programma:. Wijzigingen art. 5 VWC Wijzigingen conformiteitsattest

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Integratiedecreet kwaliteitsbewaking' - ace


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Integratiedecreet kwaliteitsbewaking

Infosessie voor gemeenten en SVK’s26/04/2013

programma
Programma:
 • Waarom een integratieoefening?
 • Hoe zijn we tewerk gegaan?
 • Hoever staat het beslissingsproces?
programma1
Programma:
 • Wijzigingen art. 5 VWC
 • Wijzigingen conformiteitsattest
 • Wijzigingen administratieve procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring (O/O)
 • Wijziging administratieve procedure tot overbewoondverklaring
 • De herhuisvestingsplicht
 • Vragen
waarom een integratieoefening
Waarom een integratieoefening?

Nu 3 decreten:

 • Vlaamse Wooncode (15 juli 1997)

+ BVR (6 oktober 1998)

 • Kamerdecreet (4 februari 1997)

+ BVR (3 oktober 2003)

 • Heffingsdecreet (22 december 1995)

+ BVR (2 april 1996)

waarom een integratieoefening1
Waarom een integratieoefening?
 • 2 decreten en BVR’smet woningkwaliteitsvereisten en -instrumentarium
 • Weinig transparant
 • Beperkte “wetmatige coherentie”
 • Probleem als “kwalificatie” wijzigt (woning vs kamer)
hoe zijn we tewerk gegaan
Hoe zijn we tewerk gegaan?
 • Niveau van normering vaststellen
  • VWC = hoofdlijnen
  • Kamerdecreet = concrete normering

Beslissing beleid:

  • Integratiedecreet = hoofdlijnen
  • VR verzorgt concrete invulling (met behoud bestaand beschermingsniveau)
hoe zijn we tewerk gegaan1
Hoe zijn we tewerk gegaan?
 • Koepelbegrip zoeken
  • Kamer = bijzonder type woning (nl. niet-zelfstandige woning)
  • Woning = koepelbegrip
  • Omzendbrief!
  • Integratiedecreet:
   • vermeldt kamers als bijzonder type woning
   • VR moet specifieke normen vaststellen voor kamers
hoe zijn we tewerk gegaan2
Hoe zijn we tewerk gegaan?
 • Decreten screenen op:
  • Parallelle bepalingen
  • Specifieke bepalingen VWC / kamerdecreet
hoe zijn we tewerk gegaan3
Hoe zijn we tewerk gegaan?
 • Keuze maken i.v.m. specifieke bepalingen:
  • Richthuurprijzen
  • Mogelijkheid aanvullende gemeentelijke normen
  • CA versterken
  • Bevoegdheid verzegeling
  • Ruimere toegangsbevoegdheid
hoe zijn we tewerk gegaan4
Hoe zijn we tewerk gegaan?
 • Bepalingen zelfstandige woningen en kamers op elkaar afstemmen:
 • Normen
 • Procedures
 • Aanvullende bevoegdheden lokale besturen
 • Sanctiemechanismen
hoe zijn we tewerk gegaan5
Hoe zijn we tewerk gegaan?
 • Bestaand instrumentarium en samenhang versterken:
 • Tussen C-attest en procedure O/O
 • Bij kwalificatiewijzigingen woning – kamer
hoe zijn we tewerk gegaan6
Hoe zijn we tewerk gegaan?
 • Slagkracht gemeenten verhogen:
 • Mogelijkheid verplichten C-attest voor woningen en kamers
 • Adviesvereiste herbekeken
 • Snelherstel
 • Ontvoogding
hoe zijn we tewerk gegaan7
Hoe zijn we tewerk gegaan?
 • Kleinere verbeteringen aanbrengen:
 • Logischer opbouw
 • Verfijnen bestaande definities
 • Procedure C-attest
 • Procedure O/O
 • Huiszoekingsbevoegdheid
 • Verzegeling
hoever staat het beslissingsproces
Hoever staat het beslissingsproces?

Wat is er al gebeurd?

 • Principiële goedkeuring voorontwerp VR
 • Advies Vlaamse Woonraad
 • Bijsturing voorontwerp n.a.v. advies VWR
 • Advies RvS
 • Bijsturing voorontwerp n.a.v. advies RvS
 • 2de principiële goedkeuring voorontwerp VR
hoever staat het beslissingsproces1
Hoever staat het beslissingsproces?

Wat is er al gebeurd?

 • Aangenomen in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
 • Aangenomen in plenaire vergadering Vlaams Parlement
 • Bekrachtigd en afgekondigd door VR op 29 maart 2013
hoever staat het beslissingsproces2
Hoever staat het beslissingsproces?

Wat moet er nog gebeuren?

 • Publicatie in BS
 • Inwerkingtreding (10 dagen na publicatie)
 • “Integratiebesluit”
art 5 vwc
Art. 5 VWC

De basisnormen:

 • Respect voor de persoonlijke levenssfeer toegevoegd
 • Aanwezigheid van drinkbaar water toegevoegd
 • Van toepassing op kamers  standstill beginsel
art 5 vwc1
Art. 5 VWC

“Rekening houden met”:

 • Specifieke woonvormen
 • Situatie van woonwagenbewoners
 • Ook roerende woonwagens
 • Andere kwetsbare bewonersgroepen
 • VR stelt specifieke normen vast
 • C-attest niet automatisch van toepassing (VR beslist), admin. en strafrechtelijke procedures wel
art 5 vwc2
Art. 5 VWC

Beperkte afwijkingsmogelijkheid voor:

 • Noodwoningen
 • Tijdelijke huisvesting van sociale huurders
 • VR kan hiervoor tijdelijke afwijking van bepaalde normen uit TV voorzien
art 5 vwc3
Art. 5 VWC

Basisnormen niet van toepassing op verblijfsvormen:

 • erkend door bevoegde overheid o.b.v. vastgelegde erkenningsvoorwaarden (vb: RVT’s, internaten)
 • waarbij de vrijheid van vestiging beperkt is (vb: asiecentra, gevangenissen)
 • Tenzij VR anders beslist
art 5 vwc4
Art. 5 VWC

Richthuurprijzen

 • Ter beschikking stellen van webtoepassing
 • Met oog op inschatten markthuurprijzen

 www.huurschatter.be

(niet voor kamers)

(alleen voor woningen ts 400 en 1000 euro)

art 5 vwc5
Art. 5 VWC
 • Aanvullende gemeentelijke normen voor kamers behouden
 • Mogelijkheid om verhuurvergunning te koppelen aan aanvullende normen kamers behouden
c attest
C-attest
 • Voor zelfstandige woningen, kamers en studentenkamers
 • Verplicht stellen kan voor alle woningen (via gemeentelijk reglement)!
 • Bevoegdheid afgifte verschuift van CBS naar burgemeester
c attest1
C-attest
 • Afgifte door GA (Wonen-Vlaanderen) uitgebreid:
  • Nu al in kader van huursubsidie
  • Nieuw:
   • n.a.v. onderzoek i.f.vSVK-werking
   • na weigering door burgemeester

 impliciete inwilliging valt volledig weg!

 • PV van uitvoering = C-attest
c attest2
C-attest
 • Aantal bewoners speelt geen rol meer bij vaststellen bezettingsnorm
  • Geen link meer met overbewoning
  • Zuiver objectgebonden beoordeling
  • Geen subjectgebonden beoordeling
 • Verval C-attest bij onbewoonbaarheidsbesluit NGW
 • Verval na 10 jaar of korter (door Gemeenteraad of VR vast te stellen)
c attest en procedure o o
C-attest en procedure O/O

Opheffen besluit O/O pas na afgifte C-attest

 • C-attest niet alleen door verhuurder aan te vragen
 • Besluit O/O vervalt automatisch na afgifte C-attest
 • Steeds C-attest voor nieuwe kwalificatie vereist + aantal woningen moet vergund zijn!
conformiteitsonderzoek in functie van c attest en procedure o o
Conformiteitsonderzoek (in functie van C-attest en procedure O/O)

Delegatie aan intergemeentelijk samenwerkingsproject wordt mogelijk

administratieve procedure o o
Administratieve procedure O/O

Stap

Wie?

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Wo-Vl

Wo-Vl

Gemeente

Gemeente

Burgemeester

Belanghebbende

Minister

 • Start procedure
 • onderzoek ontvankelijkheid (+ ev. vooronderzoek)
 • Verzoek conformiteitsonderzoek
 • Conformiteitsonderzoek
 • Advies aan burgemeester
 • Betrokkenen informeren
 • Betrokkenen horen (+ ev.hercontrole)
 • Besluit

max 3 maanden (ordetermijn)

 • Beroep
 • Beslissing beroep
administratieve procedure o o1
Administratieve procedure O/O

Advies - meer slagkracht voor gemeenten:

 • Voorbijgaan aan adviesvereiste
  • Voor alle gemeenten
  • Als advies langer dan 75 dagen op zich laat wachten
 • Ontvoogding
  • Enkel voor de formeel ontvoogde gemeenten
  • Geen advies GA meer nodig
  • VR bepaalt de voorwaarden
administratieve procedure o o2
Administratieve procedure O/O

Besluit O/O:

 • Toch nemen na andere vaststellingen bij hercontrole gemeente
  • Geen nieuw advies GA nodig
 • Snelherstel versoepeld:
  • Geen advies GA nodig
  • Conformiteit na zeer snel herstel geen voorwaarde meer voor opleggen snelherstel
  • Controle snelherstel door gemeente, eventueel gevolgd door eigen initiatief
administratieve procedure o o3
Administratieve procedure O/O

Beroepsprocedure verder verfijnd:

 • Alle tijdig ingesteld beroepen worden samengevoegd
 • Indiener kan aangeven dat hij mondeling gehoord wil worden
  • Beroepstermijn wordt dan 4 maanden ipv 3
 • Geen beslissing binnen termijn?
  • Impliciete afwijzing beroep ipv impliciete inwilliging
administratieve procedure tot overbewoondverklaring
Administratieve procedure tot overbewoondverklaring
 • Kleine aanpassing herhuisvestingsplicht burgemeester:
  • “overbewoning ongedaan maken”
  • ipv “overtallige bewoners herhuisvesten”
 • Beroepsprocedure gewijzigd
  • Parallel aan wijziging procedure O/O
 • Ontvoogding mogelijk
  • Parallel aan mogelijkheid procedure O/O
de herhuisvestingsplicht
De herhuisvestingsplicht

Afzonderlijk nieuw hoofdstuk IVbis:

 • Huidige bepalingen herhuisvesting overgenomen, maar cascaderegeling wordt verlaten
 • Recupereren herhuisvestingskosten
  • Enkel bij ongeschikt- en onbewoonbaarheid
  • Geen besluit O/O vereist
  • Niet op eigenaar-bewoner
 • VR kan herhuisvestingsprojecten aanmoedigen
tot slot bijsturing rookmeldersverplichtingen
Tot slot… bijsturing rookmeldersverplichtingen

Reparaties aan rookmeldersdecreet via integratiedecreet:

 • Verantwoordelijkheid verhuurder – huurder
 • Branddetectiecentrale (onder voorbehoud – voorstel van amendement)
inwerkingtreding
Inwerkingtreding?
 • 10 dagen na publicatie BS
  • IWT integratiedecreet
  • Opheffing Kamerdecreet
 • Begrippen en normen Kamerdecreet blijven in afwachting van integratiebesluit
 • Bestaande verordeningen gemeenten geldig tot 31/12/2014