malta repubblika ta malta n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MALTA Repubblika ta‘ Malta PowerPoint Presentation
Download Presentation
MALTA Repubblika ta‘ Malta

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

MALTA Repubblika ta‘ Malta - PowerPoint PPT Presentation

acacia
202 Views
Download Presentation

MALTA Repubblika ta‘ Malta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. MALTARepubblika ta‘ Malta

  2. MEHRBA!(Vítáme vás !) Maltské souostroví leží ve strategické poloze ve Středozemním moři 95 km jižně od Sicílie a 290 km východně od Tunisu.

  3. MALTA V PŘEHLEDU oficiální název: Maltská republika hlavní město: Valletta rozloha: 316 km² počet obyvatel: 398 534 hustota zalidnění: 1267 obyv./ km²(8. na světě) úřední jazyk: maltština, angličtina měna: maltská lira (1 lira = 100 centů) nár. složení: Malťané 95,7%, Britové 2,1%, ostatní 2,2% náboženství:římskokatolické 93,4%, anglikánské 1%

  4. OSTROVY • 3 obydlené: Malta (245,7 km²) Gozo (67,1 km²) Comino (2,8 km²) • 3 neobydlené skalní útesy: Cominotto Filfla Island St. Paul´s Island

  5. HISTORIE • antické Řecko- Malta =„pupek Středozemního moře“ • strategická poloha- mezi Sicílií a Tuniskem • vláda Féničanů, Kartáginců, Římanů, Arabů a Španělů 1565 = turecké obléhání následující léta: -námořní pevnost -ochrana námořní cesty do Indie 1530- 1798 = koloniální období (johanité = „maltézští rytíři“) 1798- 1800 = Francouzi 1800- 1964 = Britové, strategický bod 2. SV- pevnost Spojenců - bombardována německým a italským letectvem 1964 = samostatnost v rámci Společenství 1974 = republika

  6. POLITICKÝ SYSTÉM • parlamentní republika (jednokomorový parlament) • prezident Edward Fenech Adami • předseda Lawrence Gonzi • člen Britského společenství národů 2004= vstup do EU

  7. GEOGRAFIE • nejvyšší bod: Ta´Dmerjek (253 m) • křovinatý povrch, vápencové podloží • J a Z pobřeží= strmé skalní útesy s jeskyněmi urbanizace: 90,5% podnebí: suchá léta, mírné zimy

  8. MĚSTA • aglomerace Valletty- poloostrov ve tvaru prstu • historická pevnost (UNESCO)

  9. Mdina- bývalé hlavní město, historické centrum, „tiché město“ Victoria- hlavní město ostrova Gozo Marsaxlokk- rybářský přístav, velký počet tradičních člunů luzzu

  10. HOSPODÁŘSTVÍ A PRŮMYSL • žádné přírodní zdroje • nedostatek pitné a spodní vody (nemají řeky) => zařízení na odsolování mořské vody zemědělství - rostlinná výroba (Gozo) a rybolov průmyslová výroba - velká část vývoz - stavba a oprava lodí - elektronika, strojírenské výrobky a textil elektrická energie - elektrárny spalující mazut služby - turistický ruch (přes milion turistů ročně)