Limita posloupnosti (Orientační test ) - PowerPoint PPT Presentation

abrial
limita posloupnosti orienta n test n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Limita posloupnosti (Orientační test ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Limita posloupnosti (Orientační test )

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
Limita posloupnosti (Orientační test )
130 Views
Download Presentation

Limita posloupnosti (Orientační test )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VY_32_INOVACE_22-25 Limita posloupnosti(Orientační test ) • Test obsahuje pět úloh. • U každé úlohy je aspoň jedna odpověď správná. • Na každou úlohu máte maximálně 30 sekund. Autor testu: RNDr. Ivana Janů

 2. Každá posloupnost (A) má vždy limitu. (B) má nejvýš jednu limitu. (C) má právě jednu limitu. (D) má aspoň jednu limitu. (E) nemá limitu.

 3. Aritmetická posloupnost s nenulovou diferencí d (A) je vždy konvergentní. (B) je vždy divergentní. (C) je konvergentní, je-li d> 0. (D) je konvergentní, je-li d< 0. (E) je konvergentní pouze tehdy, je-li d= 1.

 4. Který z uvedených výroků je pravdivý? (A) Každá konvergentní posloupnost je omezená. (B) Každá omezená posloupnost je konvergentní. (C) Je-li klesající posloupnost omezená shora, je konvergentní. (D) Je-li klesající posloupnost omezená zdola, je konvergentní. (E) Je-li rostoucí posloupnost omezená shora, je konvergentní.

 5. Je geometrická posloupnost an = qn , v níž je q = 2, –2, ½ , – ½ , konvergentní? (A) Ano, pouze pro q= 2. (B) Ano, pouze pro q= –2. (C) Ano, pouze pro q= ½. (D) Ano, pouze pro q= – ½. (E) Ano, je-li q = ½ nebo q= – ½.

 6. Konstantní posloupnost an = c (A) je vždy konvergentní. (B) je vždy divergentní. (C) je konvergentní pouze tehdy, je-li c= 0. (D) je konvergentní pouze tehdy, je-li c= 1. (E) je konvergentní pouze tehdy, je-li c> 0. Konec testu

 7. Správné odpovědi orientačního testu

 8. Každá posloupnost (A) má vždy limitu. (B) má nejvýš jednu limitu. (C) má právě jednu limitu. (D) má aspoň jednu limitu. (E) nemá limitu.

 9. Aritmetická posloupnost s nenulovou diferencí d (A) je vždy konvergentní. (B) je vždy divergentní. (C) je konvergentní, je-li d> 0. (D) je konvergentní, je-li d< 0. (E) je konvergentní pouze tehdy, je-li d= 1.

 10. Který z uvedených výroků je pravdivý? (A) Každá konvergentní posloupnost je omezená. (B) Každá omezená posloupnost je konvergentní. (C) Je-li klesající posloupnost omezená shora, je konvergentní. (D) Je-li klesající posloupnost omezená zdola, je konvergentní. (E) Je-li rostoucí posloupnost omezená shora, je konvergentní.

 11. Je geometrická posloupnost an = qn , v níž je q = 2, –2, ½ , – ½ , konvergentní? (A) Ano, pouze pro q= 2. (B) Ano, pouze pro q= –2. (C) Ano, pouze pro q=½. (D) Ano, pouze pro q= – ½. (E) Ano, je-li q = ½ nebo q = – ½ .

 12. Konstantní posloupnost an = c (A) je vždy konvergentní. (B) je vždy divergentní. (C) je konvergentní pouze tehdy, je-li c= 0. (D) je konvergentní pouze tehdy, je-li c= 1. (E) je konvergentní pouze tehdy, je-li c> 0. Konec testu