Titlu proiect: PERSOANA ÎNTÂI PLURAL - PowerPoint PPT Presentation

abram
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Titlu proiect: PERSOANA ÎNTÂI PLURAL PowerPoint Presentation
Download Presentation
Titlu proiect: PERSOANA ÎNTÂI PLURAL

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
87 Views
Download Presentation

Titlu proiect: PERSOANA ÎNTÂI PLURAL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. COLEGIUL TEHNIC „Mihai Băcescu”, FălticeniPARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE! GRANTURI PENTRU ŞCOLI ÎN DIFICULTATE

  2. Titlu proiect: PERSOANA ÎNTÂI PLURAL • Proiect finanţat de Fundaţia Soros, România, prin Programul Fondul de Urgenţă, implementat prin Centrul Educaţia 2000+.

  3. Scopul proiectului: • Scopul acestui proiect, venit în întâmpinarea nevoilor şcolii noastre de a oferi şanse egale tuturor elevilor, în condiţiile în care în şcoala noastră există mulţi elevi proveniţi din familii modeste financiar, cu părinţi şomeri sau asistaţi social, din familii cu părinţi plecaţi în străinătate, este de a dezvolta la această categorie de elevi competenţe, capacităţi şi valori, de a le crea un cadru afectiv şi relaţional corespunzător, care să le permită o dezvoltare normală şi o integrare foarte bună în şcoală, societate şi pe piaţa muncii prin depăşirea barierelor şi decalajelor sociale, afective, economice.

  4. Obiectivul general : • Dezvoltarea personalităţii şi a trăsăturilor de caracter ale elevilor aflaţi în dificultate în vederea asigurării egalităţii de şanse şi a creşterii eficienţei procesului educaţional.

  5. Perioada derulării activităţilor: 1 martie 2011 – 31 octombrie 2011 • Costurile proiectului sunt estimate la: 15752 RON • Grupul ţintă: 40 de elevi


  6. Grupul ţintă: 40 de elevi

  7. Activităţi propuse: • Activitatea 1 LANSAREA ŞI PROMOVAREA PROIECULUI • Activitatea 2 ATELIER DE REDACŢIE REVISTA ŞCOLII • Activitatea 3 ANGAJAT PENTRU O ZI • Activitatea 4 EU SUNT CEL MAI BUN LA...( ateliere de creaţie ) • Activitatea 5 GHID ÎN FĂLTICENI PENTRU O ZI • Activitatea 6 EXCURSIE DE DOCUMENTARE • Activitatea 7 WORKSHOP ne implicăm în viaţa comunităţii • Activitatea 8 CONCURS DE FOTOGRAFIE Instantanee inedite • Activitatea 9 EVALUAREA PROIECTULUI