Sistemul educa ional finlandez
Download
1 / 19

SISTEMUL EDUCA ?IONAL FINLANDEZ - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

SISTEMUL EDUCA ŢIONAL FINLANDEZ. Proiect Leonardo da Vinci “Educaţia inclusivă în VET” nr: LLP-LdV/VETPRO/2008/RO/232 Casa Corpului Didactic Arad Proiect finan ţ at de Uniunea Europeană prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SISTEMUL EDUCA ?IONAL FINLANDEZ' - abraham-saunders


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sistemul educa ional finlandez

SISTEMUL EDUCAŢIONALFINLANDEZ

Proiect Leonardo da Vinci “Educaţia inclusivă în VET”

nr: LLP-LdV/VETPRO/2008/RO/232

Casa Corpului Didactic Arad

Proiectfinanţat de Uniunea Europeană prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale


Educa ia inclusiv n vet
Educaţia inclusivă în VET

 • Perioada mobilităţii 23-29 martie 2009

 • Număr participanţi 20 formatori asociaţi ai Casei Corpului Didactic Arad

 • Instituţia parteneră Teacher College, Jyvaskyla, Finlanda

LLP-LdV/VETPRO/2008/RO/232 Casa Corpului Didactic Arad


Sistemul educa ional finlandez

LICEE

6%

45%

52%

AN PREGĂTITOR

VOCAȚIONAL

SERVICII DE

ANGAJARE DUPĂ

ÎNVĂȚĂMÂNTUL

OBLIGATORIU

CLASE A 10-A

2%

PROGRAME

PREPROFESIONALE

ATELIERE

PROGRAME

PRE-EDUCAȚIONALE

PENTRU IMIGRANTI

ALTE PROGRAME

COMPLEMENTARE

ȘCOALĂ OBLIGATORIE 9 ANI

GRĂDINIȚĂ / ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR DE LA 3 ANI

LLP-LdV/VETPRO/2008/RO/232 Casa Corpului Didactic Arad


Caracteristici ale sistemului
Caracteristici ale sistemului:

 • Sistem descentralizat/responsabilizare a componentei executive

 • Flexibilitatea sistemului

 • Continuitate şi stabilitate

 • Integrarea este o normalitate

 • Verigi ajutătoare pe traseul educaţional în vederea sprijinirii elevilor cu CES

 • Libertate de decizie a elevului/părintelui în ceea ce priveşte forma de şcolarizare

 • Direcţii stabilite de către Minister, dar modelate după nevoile locale

 • Gratuitate la orice nivel

 • Orientare practică

LLP-LdV/VETPRO/2008/RO/232 Casa Corpului Didactic Arad


Strategii de organizare i func ionare a sistemului
Strategii de organizare şi funcţionare a sistemului

 • Pregătireaprofesională se face înconformitate cu cererearegională, bazatăpecurriculumul local (relaţia cu sectorul economic si social)

 • Se poateurmaşicurriculumulnaţional

 • La bazadecizieiprofesiilorşi curriculum-uluistaustatisticileşirelaţia cu întreprinderile (mişcările de populaţie, profiluleconomiei, schimbările la nivelulindustriei)

 • Strategii de stabilizare a populaţieiînzona de nord, stopareamigraţieispre Helsinki.

 • Şcolile au strategii de dezvoltareşiurmare/încadrare/compatibilizare a curriculum-ului cu cererealocală. Profesoriitrebuiesă se impliceîn planificare (în mod responsabil, efectiv etc), înelaborarea de strategii locale şi regionale, cercetarea si planificarea fiind o componenta a activitatii didactice.

LLP-LdV/VETPRO/2008/RO/232 Casa Corpului Didactic Arad


Caracteristici ale procesului de nv m nt
Caracteristici ale procesului de învăţământ

 • Compatibilizarea predării la nevoile profesiei pentru care sunt pregătiţi elevii.

 • Orientarea practică

 • Personalizarea procesului

 • Accent pe practică în întreprinderi/instruire pe produs

LLP-LdV/VETPRO/2008/RO/232 Casa Corpului Didactic Arad


Structura organizatoric a unei coli vet n finlanda

Structura organizatorică a unei şcoli VET în Finlanda

Bunastare/Cultură

Tehnologii/Logistică

Afaceri/

Servicii

Adulţi

Adminis-

traţie

Fiecare unitate are şi componentă pentru elevi cu nevoi speciale

LLP-LdV/VETPRO/2008/RO/232 Casa Corpului Didactic Arad


Raportul teorie practic n colile voca ionale
Raportul teorie – practică în şcolile vocaţionale

 • Anual se fac 20 de săptămâni de practică, incluzând tehnologii aplicate;

 • Teoria si practica sunt comasate;

 • Anual, o perioadă continuă de practică de 6 săptămâni, in mare parte in intreprinderi

 • În prima săptămână se stabileşte planul de practică

 • În săptămâna 4 se verifică stadiul la care s-a ajuns

 • În ultima săptămână se face evaluarea finală

 • Minim 20 de săptămâni in trei ani din 120 trebuie să se facă în întreprinderi

LLP-LdV/VETPRO/2008/RO/232 Casa Corpului Didactic Arad


Orientarea practic a disciplinelor teoretice
ORIENTAREA PRACTICĂ A DISCIPLINELOR TEORETICE

 • Toate activităţile teoretice sunt axate pe transmiterea de informaţii utile în plan socio-profesional

 • Exemplu: la orele de engleză, se învaţă preponderent cuvinte şi expresii folosite în meseriile urmate de către elevi

LLP-LdV/VETPRO/2008/RO/232 Casa Corpului Didactic Arad


Locul i abordarea copiilor cu ces
Locul şi abordarea copiilor cu CES

 • Descrierea CES include o gamă foarte largă de inadaptare şcolară sau socială

 • Exemple: -absenteism

  • Tulburari de comportament

  • Diferite deficiente

 • Opţiuni curriculare: curriculum flexibil, adaptat nevoilor copiilor (national,regional, local sau combinate).

 • LLP-LdV/VETPRO/2008/RO/232 Casa Corpului Didactic Arad


  Principiile care stau la baza integr rii
  Principiile care stau la baza integrării:

  • accesibilitate fizică

  • accesibilitate atitudinală

  • educaţie în aceeaşi grupă de vârstă chiar şi pentru dizabilităţi severe

  • oportunitate pentru educaţie, suport în angajare, good – life

  • educaţie orientată spre nevoile elevului;

  • principiul incluziunii

  LLP-LdV/VETPRO/2008/RO/232 Casa Corpului Didactic Arad


  Nv m ntul special n finlanda
  ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL ÎN FINLANDA

  • Pentruelevii cu dizabilităţi severe există 13 instituţii speciale, fiecare cu mai multe locaţii

  • În paralel, se asigură ,,A doua şansă”, în special pentru copiii imigranţilor

  • Accesul egal la educaţie este asigurat pentru toţi elevii in institutiispecialesau integrate;

  • Învăţământul special este poziţionat la toate palierele, de la cel preşcolar la cel profesional;

  • Tinerii cu dizabilitati pot urmasiinvatamintuluniversitardacadovedescaptitudinipentruaceasta;

  • Opţiunea pentru profesionalizare este liberă, în acord cu familia se stabileşte planul individualizat de învăţare

  • Profesori asistenţi sunt specializaţi pe cerinţe educaţionale speciale

  • Perioada de şcolarizare obligatoriese poate prelungi cu un an în cazuri speciale

  LLP-LdV/VETPRO/2008/RO/232 Casa Corpului Didactic Arad


  Orientare i op iune pentru educa ie
  ORIENTARE ŞI OPŢIUNE PENTRU EDUCAŢIE

  • Ideea centrală: studiile continuă în forme diverse, fără abandon pe parcurs

  • Existenţa zonei tampon între învăţământul obligatoriu şi formele superioare de educaţie

  • Libertatea persoanei în alegerea profesiei, cu consiliere specializată din partea şcolii pentru elevi şi familie

  • Forme diverse de optiune pe tot parcursul educational, inclusiv şcolarizare la domiciliu

  LLP-LdV/VETPRO/2008/RO/232 Casa Corpului Didactic Arad


  Facilit i pentru elevi
  Facilităţi pentru elevi

  • Studii gratuite

  • Cazare gratuită în internate

  • Bază materială asigurată la un nivel înalt

  • Sprijin permanent în ceea ce priveşte continuarea şcolarizării

  LLP-LdV/VETPRO/2008/RO/232 Casa Corpului Didactic Arad


  Centrul de resurse
  Centrul de resurse

  • Centrul de resurse coordonează de regula 5 şcoli .

  • Coordoneaza cadrele didactice de sprijin, psihologi, consilieri; se ocupa de sprijinul copiilor in dificultate si inv. la domiciliu

  • Centrul de resurse coordonează şi instituţiile tampon între şcoala de bază şi învăţământul vocaţional:

  • clasa a X-a

  • ateliere

  • programe pre-educaţionale

  • învăţământ vocaţional de start

  • programe pentru imigranţi

  • altele

   Există un abandon şcolar de 6%, dar toată lumea este forţată să continue şcolarizarea prin faptul că nu mai primesc nici un fel de ajutor financiar.

  LLP-LdV/VETPRO/2008/RO/232 Casa Corpului Didactic Arad


  Colegiul jyvaskyla
  Colegiul Jyvaskyla

  • La nivel naţional există 53 de profile cu aceeaşi structură şi durată, a câte 120 de credite fiecare (40 de credite pe an).

  • Tehnologie şi logistică – 2 locaţii

  • Afaceri şi servicii – 3 locaţii

  • Welfare şi Cultură – 4 locaţii

  • Din 4500 de elevi, 400 sunt cu nevoi speciale (9%). Din categoria elevilor cu nevoi educaţionale speciale fac parte inclusiv imigranţii care nu au frecventat şcoala la ei în ţară.

  • Clasele sunt formate în general din 20-26 de elevi

  • Într-un an fiecare elev are o perioadă de 6 săptămâni de învăţare la materiile de cultură generală (doar teorie) şi 5 perioade a câte 6 săptămâni de învăţare la locul de muncă, în total 30 de săptămâni.

  • Un credit înseamnă 40 de ore. În total sunt 120 de credite.

  LLP-LdV/VETPRO/2008/RO/232 Casa Corpului Didactic Arad


  Buget
  Buget

  • Bugetul e stabilit în funcţie de numărul de elevi. Astfel şcoala primeşte anual fonduri pentru educarea fiecărui elev: 4500 de euro/ an/ elev şi poate ajunge până la 8-9000 de euro/ an/ elev cu nevoi educaţionale speciale.

  LLP-LdV/VETPRO/2008/RO/232 Casa Corpului Didactic Arad


  Schema educ rii elevilor cu cerin e educa ionale speciale din colegiul jyvaskyla
  Schema educării elevilor cu cerinţe educaţionale speciale din Colegiul Jyvaskyla:

  • cursuri obligatorii de cultură generală: matematică, fizică, chimie, limbi străine, educaţie fizică, etc. (20 de credite);

  • cursuri opţionale (10 credite);

  • cursuri de specialitate-teorie şi practică (90 de credite);

  • cursuri practice şi învăţarea la locul de muncă (20 de credite)-profesori pentru elevi cu cerinţe educaţionale speciale;

  • profesori pentru materiile de cultură generală şi opţionale şi profesori pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale (5);

  • profesori pentru materiile de specialitate, profesorii pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale şi asistenţii profesorilor pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale (26);

  • dirigintele clasei, profesor coordonator pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale (12), consilieri (15), asistenţi sociali (4), serviciul de îngrijire medicală.

  • directorul este coordonatorul şcolii, pe lângă el existând un coordonator pentru educaţia specială.

  LLP-LdV/VETPRO/2008/RO/232 Casa Corpului Didactic Arad


  Nv area sprijinul pentru copiii cu ces
  Învăţarea/sprijinul pentru copiii cu CES din Colegiul Jyvaskyla:

  • Profesorii care predau materiile de specialitate sunt de exemplu mecanici de profesie care au cel puţin masteratul în domeniul lor de activitate care au urmat apoi Colegiul Profesorilor, apoi au făcut studii de educaţie specială. Mulţi profesori care predau materiile de specialitate sunt ingineri. Profesorii trebuie să fie bine calificaţi, să termine cel puţin facultatea şi masteratul şi să aibă o experienţă de cel puţin 3 ani după care se pot înscrie la Colegiul Profesorilor, să lucreze cel puţin 3 ani ca profesor apoi să urmeze cursuri de educaţie specială. Profesorul asistent este de exemplu mecanic fără studii pedagogice.

  • Profesorii care predau materiile de cultură generală, pe cele de specialitate, profesorii specializaţi pe cerinţe educaţionale speciale şi asistenţii acestora sunt cei care lucrează efectiv cu elevii. Restul se ocupă mai mult de planificare, elaborare de planuri individualizate de învăţare şi coordonează întreaga activitate la nivelul şcolii.

  LLP-LdV/VETPRO/2008/RO/232 Casa Corpului Didactic Arad