tudij in prakti no usposabljanje tudentov v tujini po programu vse ivljenjskega u enja erasmus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Študij in praktično usposabljanje študentov v tujini po programu VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA ERASMUS PowerPoint Presentation
Download Presentation
Študij in praktično usposabljanje študentov v tujini po programu VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA ERASMUS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Študij in praktično usposabljanje študentov v tujini po programu VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA ERASMUS - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Študij in praktično usposabljanje študentov v tujini po programu VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA ERASMUS. januar 2013. V programu Vseživljenjskega učenja ERASMUS SODELUJOČE DRŽAVE Države EU

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Študij in praktično usposabljanje študentov v tujini po programu VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA ERASMUS


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tudij in prakti no usposabljanje tudentov v tujini po programu vse ivljenjskega u enja erasmus

Študij in praktično usposabljanje študentov v tujinipo programu VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA ERASMUS

januar 2013

slide2

V programu Vseživljenjskega učenja ERASMUS SODELUJOČE DRŽAVE

 • Države EU

(Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ceška, Ciper, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Španija, Švedska in Velika Britanija)

 • Države EGP (Islandija, Liechtenstein, Norveška)
 • Turčija
  • Hrvaška in Švica
slide3
Minimalni pogoji:
 • študent mora imeti aktiven status študenta na visokošolski instituciji, ki je nosilka Erasmus univerzitetne listine

– študent mara biti v času izmenjave v tujini vpisan v najmanj 2. letnik visokošolskega študija

- študent do sedaj še ni izkoristil statusa Erasmus študenta v tujini

Matična fakulteta lahko določi dodatne kriterije, kot so: motivacija, učni uspeh, znanje jezika gostujoče države ipd.

Trajanje

- mobilnost študentov v tujini lahko traja najmanj 3 mesece in največ 12 mesecev

slide4
Večkratna Erasmus mobilnost

V času terciarnega študija je lahko študentu dodeljena:

 • ena Erasmus dotacija za mobilnost za študij v tujini in
 • ena Erasmus dotacija za mobilnost za praktično usposabljanje.

Skupno trajanje odobrenih Erasmus dotacij ne sme preseči 24 mesecev.

Pravila veljajo tudi, če gre za študente brez Erasmus dotacije.

slide5
Kaj študentom ponuja Erasmus program?
 • da del rednih študijskih obveznosti namesto na matični falulteti opravijo na partnerski instituciji v tujini

Redne študijske obveznosti na katerem koli nivoju/ciklu študija, vključujoč:

  • opravljanje izpitov
  • pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredno študijska obveznost
 • da opravijo praktično usposabljanje v tujini
 • da za študij v tujini ne plačajo šolnine
 • da so jim uspešno opravljene obveznosti v tujini, ki so bile predhodno dogovorjene v študjskem sporazumu ali programu dela, po vrnitvi priznane na matični fakulteti in
 • da za študij in prakso v tujini pridobijo Erasmus finančno dotacijo
slide6
RAZPIS za mobilnost študentov z namenom študija tujini po programu Vseživljenjskega učenja ERASMUS za študijsko leto 2013/2014 je objavljen na spletni strani Univerze v Mariboru:

http://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/program-erasmus/studij-v-tujini/Strani/default.aspx

ROK ZA ODDAJO ELEKTRONSKE PRIJAVEje 5.3.2013.

Interni roki posameznih fakultet so večinoma določeni pred tem rokom!

Študent mora zato nujno preveriti na spletni strani svoje matične fakultete, kakšen je od matične fakultete zahtevan postopek in ga upoštevati

slide7
Partnerske institucije v tujini, na katerih lahko študenti posamezne fakultete opravijo del študijskih obveznosti so tiste institucije s katerimi ima matična fakulteta podpisan bilateralni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu.

Seznam teh institucij mora biti objavljen na spletnih straneh fakultete, ki so navedene v razpisu.

Poleg seznama partnerskih institucij objavijo fakultete UM tudi:

 • število razpoložljivih mest (s časom trajanja) na posamezni univerzi;
 • spletne naslove partnerskih institucij v tujini, kjer študenti najdejo več informacij o partnerskih institucijah, o razpoložljivih študijskih programih in pogojih za prijavo na partnerski univerzi v tujini;
 • s strani fakultete UM zahtevan postopek prijave (morebiti zahtevani interni dokumenti in interni roki) in
 • kriterije izborav primeru, da se bo na posamezno univerzo partnerico prijavilo več študentov kot je razpoložljivih mest.

V skladu z objavljenimi možnostmi študent izbere fakulteto v tujini, na kateri bi želel opraviti del rednih študijskih obveznosti in študijske obveznosti.

slide8
Znesek Erasmus dotacij za študij v tujini v študijskem letu 2013/14

BO ZNAN PREDVIDOMA V JULIJU 2013!

Za vsak odobren mesec mobilnosti z namenom študija v tujini (maxim. 10 mesecev) so študenti študijskem letu 2012/2013 prejeli Erasmus dotacijo (v odvisnosti od namembne države) v višini:

 • Avstrija 343 EUR , Belgija 323 EUR, Ciper 270 EUR, Češka 272 EUR, Nemčija 306 EUR , Danska 432 EUR, Estonija 244 EUR, Španija 315 EUR, Finska 385 EUR, Francija 374 EUR, Hrvaška 298 EUR, Madžarska 256 EUR, Irska 352 EUR, Islandija 327 EUR, Italija 344 EUR , Litva 234 EUR, Nizozemska 336 EUR , Norveška 473 EUR , Poljska 248 EUR, Portugalska 274 EUR, Švedska 383 EUR, Slovaška 258 EUR, Turčija 265 EUR, Združeno kraljestvo 433 EUR

Erasmus dotacija je bila določena le za tiste države, za katere je UM prejela prijave študentov.

Študenti s posebnimi potrebami, ki so sprejeti na študijsko izmenjavo Erasmus, lahko zaprosijo za dodatna finančna sredstva.

Dodatno k Erasmus dotaciji so lahko študenti od študijskega leta 2010/2011 naprej pridobili še štipendijo v višini 150 EUR/ mesec iz razpisa Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije.Informacija o tem, ali bo ta razpis objavljen tudi za študij v tujini v študijskem letu 2013/2014, še ni znana. V primeru, da bo razpis objavljen, bo mednarodna pisarna UM o postopku prijave za ta sredstva informirala vse študente (na elektronske naslove), ki se bodo prijavili na razpis in katerih Erasmus študijsko izmenjavo v tujini bo potrdila matična fakulteta.

slide9
Finančna dotacija ERASMUS
 • Erasmus dotacija le sofinancira bivanje v tujini in ne krije stroškov v celoti
 • Višina in število odobrenih mesecev dotacije po posameznem študentu sta odvisna od višine sredstev odobrenih s strani Nacionalne agencije Erasmus (CMEPIUS)
 • O višini odobrene dotacije in o postopkih bodo študenti, ki jih bo potrdila njihova matična fakulteta, v mesecu juliju obveščeni na elektronske naslove, ki jih bodo navedli v prijavnem obrazcu
 • Za pridobitev Erasmus dotacije, potrjeni študenti Službi za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti Univerze v Mariboru po prejemu pisma o sprejemu (AcceptanceLetter) in potrjenega študijskega sporazuma (LearningAgreement) od univerze gostiteljice iz tujine oddajo Prošnjo za pridobitev Erasmus dotacije, ki jo natisnejo iz spletne strani na kateri so oddali prijavo: http://erasmus.uni-mb.si
 • po oddaji popolne prošnje za pridobitev Erasmus dotacije, ter po prejemu pogodbe s strani Nacionalne agencije študenti prejmejo Pogodbo o dodeljeni Erasmus dotaciji

Študenti s posebnimi potrebami so upravičeni do dodatnih sredstev!

slide10
PRIZNAVANJE:
 • vsak študent, ki odhaja na študijsko izmenjavo mora imeti pred odhodom v tujino potrjen študijski sporazum (Learningagreement), katerega s podpisom potrdijo koordinator na matična fakulteti, koordinator na instituciji gostiteljici in študent
 • če se po prihodu študenta na institucijo gostiteljico ugotovi, da je potrebno študijski sporazum ali dogovor o usposabljanju spremeniti, je spremembe potrebo formalno pisno potrditi (Changes to LearningAgreement) s strani vseh treh strank pred realizacijo
 • po zaključku obdobja mobilnosti mora institucija gostiteljica študentu izdati potrdilo o opravljenem delu (TranscriptofRecords)v skladu s študijskim sporazumom oz. dogovorom o usposabljanju in podpisati potrdilo o času trajanja študijskih obveznosti
 • priznavanje uspešno opravljenih obveznosti je lahko zavrnjeno le v primeru, da študent ni dosegel nivoja znanja/usposobljenosti, ki ga je zahtevala institucija gostiteljica oz. podjetje ali drugače ni izpolnil dogovorjenih obveznosti in pogojev glede priznavanja.

Po sklepu Senata Univerze v Mariboru morajo študentje v času študija v tujini zbrati:

  • min. 10 ECTS za trimester
  • min. 20 ECTS za semester
  • min. 40 ECTS zaštudijsko leto
slide11

POVZETEK OBVEZNOSTI ŠTUDENTA:

 • Izbere institucijo v tujini in sestavi ustrezen študijski sporazum (LearningAgreement)
 • Odda interno prijavo na fakulteti (do internega roka fakultete)

3. Do 5.3.2013 odda prijavo na spletni strani UM http://erasmus.uni-mb.si

 • Odda prijavo, ki jo zahteva univerza gostiteljica do s strani univerze gostiteljice

določenega roka

 • Odda prošnjo za Erasmus dotacijo, ki jo natisne iz iste spletne strani UM na kateri

je oddal prijavo

6. Odda končno poročilo na naslov naveden v pogodbi o finančni dotaciji Erasmus

slide12

Opozorila:

 • 1. Pazite na prijavne roke in postopke določene s strani fakultete UM in s stani univerze
 • 2. Preden izberetepartnersko institucijo se o njej dobro informirajte (študijski program, jezik, bivanje, stroški …)
   • SPLETNE STRANI MATIČNE FAKULTETE
   • SPLETNE STRANI PARTNERSKIH INSTITUCIJ
   • IZKUŠNJE ŠTUDENTOV
   • ESN pri partnerski univerzi (http://www.esn.org/ )
 • 3.Preverite ali morate izpolniti tudi prijavne obrazce partnerskih univerz iz tujine IN
 • PAZITE NA NJIHOVE PRIJAVNE ROKE!
 • 4. Preverite ali so na partnerski univerzi organizirani intenzivni tečaji jezika EILC: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/eilc/index_en.html
 • Za obdobje udeležbe na tečaju EILC lahko študenti zaprosijo za dodatno štipendijo!
 • 5. Za čas trajanja ostalih tečajev tujega jezika (ki niso EILC tečaji), ki jih organizirajo univerze
 • gostiteljice pred pričetkom semestra, so študenti upravičeni prejeti finančno dotacijo le v
 • primeru, če je le-ta vključen v študijski sporazum (TranscriptofRecords).
slide13

6. V prijavnici navedite veljaven elektronski naslov, ki ga berete!

7. VSE SPREMEMBE - naj bodo v PISNI OBLIKI !

8.Predvsem pazite na spremembe študijskega sporazuma (Learningagreement), ki morajo biti

potrjene s strani vseh treh vpletenih strani (študenta, koordinatorja na matični fakulteti in

koordinatorja na univerzi gostiteljici) pred zaključkom obveznosti!

 • Preberite pogodbo o finančni dotaciji preden jo podpišete.

!! Vse kar se navezuje na vsebino vašega študija v tujini (izbor univerze gostiteljice, študijski sporazum, priznavanje..) urejajo študenti pri fakultetnem koordinatorju.

!! Vse kar je povezano s finančno dotacijo Erasmus in štipendijo Javnega sklada RS pa z mednarodno pisarno Univerze v Mariboru (kontakt: lidija.sosic@um.si)

slide14
RAZPIS za mobilnost študentov z namenom strokovnega praktičnega usposabljanja v tujini po programu Vseživljenjskega učenja ERASMUS za tekoče študijsko leto 2012/2013 in aktualne ponudbe so objavljeni na spletni strani UM:

http://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/program-erasmus/praksa-v-tujini/Strani/default.aspx.

Rok za prijavo ni določen, prijave se sprejemajo do zapolnitve mest in porabe sredstev.

Mesta za študijsko leto 2012/2013 so še na voljo!

Prijava na razpis za dotacijo mora biti oddana pred pričetkom aktivnosti v tujini.

slide15

V skladu s tem razpisom je v študijskem letu 2012/2013 razpisanih 49 mest, sofinancirani so največ 4 meseci prakse, zneski mesečnih dotacij pa znašajo:

Avstrija 381 EUR , Belgija 358 EUR, Bolgarija 250 EUR, Ciper 300 EUR, Češka 302 EUR, Nemčija 340 EUR , Danska 480 EUR, Estonija 271 EUR, Španija 350 EUR , Finska 482 EUR, Francija 416 EUR, Hrvaška 331 EUR, Madžarska 284 EUR, Irska 391 EUR, Islandija 363 EUR, Italija 382 EUR , Litva 260 EUR, Nizozemska 373 EUR , Norveška 526 EUR , Poljska 276 EUR, Portugalska 305 EUR, Švedska 425 EUR, Slovaška 287 EUR, Turčija 294 EUR, Združeno kraljestvo 482 EUR

Podjetje oziroma organizacijo si poiščejo sami, ne smejo pa prakse izvajati v institucijah EU in ostalih organizacijah, ki vodijo EU programe ter nacionalnih diplomatskih predstavništvih matične države študenta.

Strokovno praktično usposabljanje mora biti vsebinsko povezano s področjem študija študenta!

slide16

HVALA!

Več informacij:

Univerza v Mariboru

Služba za mednarodno sodelovanje

in programe mobilnosti

Slomškov trg 15,

2000 Maribor

Za Erasmus študij v tujini: Lidija Sosič

Tel: (02) 23 55 268, elektronski naslov: lidija.sosic@um.si

Za Erasmus praktično usposabljanje v tujini: Uroš Kline

Tel: (02) 23 55 342, elektronski naslov: uros.kline@um.si