OBS-film - PowerPoint PPT Presentation

obs film n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OBS-film PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 33
OBS-film
103 Views
Download Presentation
abra-mcpherson
Download Presentation

OBS-film

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OBS-film Scenografi og iscenesættelseElektronisk Billedarbejde

 2. OBS-filmens historie • DR TV har nu i 32 år informeret borgerne om samfundet i OBS.Den første egentlige OBS-udsendelse blev sendt den 4. oktober 1977. Forbilledet for programmet var Sveriges Radios "Anslagstavlan".Der har siden starten i 1977 været sendt omkring 1300 OBS-udsendelser i DR TV.OBS har gennem årene informeret om mange og forskellige emner: love, regler, miljø, færdsels- og anden sikkerhed, sygesikring, boligsikring, selvangivelse, sygdomsbekæmpelse mm. • Da OBS udsendelserne startede, kom hovedparten af indslagene via Statens Informationstjeneste. I dag henvender myndigheder, organisationer, foreninger mv. sig direkte til OBS-Redaktionen.

 3. Opgaveformulering og mål: • Max 1½ minuts billedfortælling, som kan lægges på monitorerne (en ny måde at udstille på): • ”Tag cyklen på seminariet!” eller en anden overskrift! –i stil med en OBS-udsendelse evt. med velvalgte brud på OBS-genren • ”Brug cykelhjelm!” eller en anden overskrift! –i stil med en OBS-udsendelse evt. med velvalgte brud på OBS-genren • Skal indeholde et mord eller et mordforsøg på seminariet – må meget gerne have et indhold, som omhandler det vigtige i at brug af cykelhjelm eller i at cykle på arbejde/ til seminariet • Billedfortællingen skal fortælles vha. fotografering af dukker/ forskellige figurer. Kan indeholde et af emnerne: cykelhjelm eller at cykle på arbejde/ seminarium Må gerne knyttes til et andet fag i folkeskolen end billedkunst fx et sprogfag. • I bestemmer selv, hvordan tekst fx om teksten skal komme i talebobler, i selvstændige slides … som undertekst eller som …. Eller som en kombination. • Og hvordan og hvilken lyd, vælger I også selv. --- Lav ikke billedfortællingen for kompliceret.

 4. Tag cyklen på Seminariet! Lavet af Troels, Mads, Marianne og Kirsten 26.D

 5. Arrgh den MØJSPAND….!

 6. Jeg må hellere se hvad der er galt,Grr,…

 7. Øv den er brændt sammen igen … Grrr…

 8. Hvad skal jeg dog gøre nu?

 9. Situationen ser håbløs ud for pigen, men frygt ikke, hjælpen er på vej

 10. BIKEHEROis on her way!

 11. Jeg må hellere komme af sted i en fart Knips!

 12. Du har vist brug for hjælp.

 13. Biler stinker! Nu skal jeg fortælle dig hvorfor min pige…

 14. Biler har et stort CO2 udslip og det er ikke godt for miljøet

 15. HOST HOST!!

 16. Biler er dyrere i drift

 17. Motion gør dig sund og stærk!

 18. Her ta’ cyklen, den bringer dig sikkert på seminariet hver dag

 19. Tak for tippet BIKEHERO, du er bare alletiders tak!!

 20. Tra lala, - jeg er så glad for min cykel……

 21. Men husk nu cykelhjelmen

 22. Refleksioner over forløbet: OBS-film • OBS-filmen er baseret på baggrund af det humoristiske element og bygget op som reference til animations - og tegneseriegenren. Således har vi indtegnet talebobler og røg. • Således refererer filmen til den forholdsvis unge målgruppe. • Humoren skal være med til at øge interessen for OBS-filmen. • Filmen er bygget op således at den ikke giver nogle gode grunde til at tage bilen og budskabet er således at man får en bedre livskvalitet samt passer på naturen ved at tage cyklen. • Vi har et individuelt ansvar for at passe på miljøet og højne vores egen livskvalitet.

 23. Didaktiske overvejelser. • Eleverne får mulighed for at udarbejde et storyboard over OBS-filmen, således kan de gøre sig refleksioner og tanker over processen og hvilke materialer og virkemidler de vil benytte. • I selve fotografiprocessen, arbejder eleverne med udtryk, opsætning og iscenesættelse. Således får de mulighed for at bruge sig selv som virkemiddel i form af rollerne i filmen. • Til sidst arbejder eleverne med et elektronisk billedprogram f.eks. i form af Power Point, hvor de får kendskab til de funktioner som man benytter i programmet i forbindelse med opsætning, samt udtryk i forhold til valg af billeder og deres rækkefølge i filmen.