kolegij poslovne finansije n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kolegij: Poslovne finansije

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Kolegij: Poslovne finansije - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

Kolegij: Poslovne finansije . Tema: Donošenje odluka o finansiranju. Danas upoznajemo :. Teorijski. Praktično. Sedam seminarskih radova: Akcija - karakteristike, vrste, itd. Obveznice - karakteristike, vrste, itd. Dugoročni zajmovi - karakteristike, vrste, itd.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kolegij: Poslovne finansije' - abby


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kolegij poslovne finansije

Kolegij: Poslovne finansije

Tema: Donošenje odluka o finansiranju

danas upoznajemo
Danas upoznajemo :

Teorijski

Praktično

Sedam seminarskih radova:

Akcija - karakteristike, vrste, itd.

Obveznice - karakteristike, vrste, itd.

Dugoročni zajmovi - karakteristike, vrste, itd.

Lizing - karakteristike, vrste, itd.

Spontani karatkoročni izvori finansiranja

Kratkoročni zajmovi - karakteristike, vrste, itd.

Faktoring i fortfejting

 • Pretpostavke za odlučivanje o izvorima finansiranja
 • Dugoročne izvore finansiranja:
  • Akcije
  • Obveznice
  • Dugoročni zajmovi
  • Lizing
 • Kratkoročne izvore finansiranja:
  • Spontane
  • Kratkoročne zajmove
od koga
“Od koga”
 • Iz sopstvenih ili pozajmljenih izvora
 • Od čega zavisi
  • usvojene politike finansiranja,
  • finansijskog položaja preduzeća,
  • ciljne odnosno željene strukture kapitala,
  • stava menadžmenta prema promjenama u držanju kontrolnog paketa akcija u preduzeću i
  • dodatnih ograničenja kod donošenja menadžerskih odluka.
obavezno moramo odgovoriti
Obavezno moramo odgovoriti
 • Koliko kapitala pribaviti iz pozajmljenih izvora,
 • Da li reinvestirati dobiti,
 • Po kom osnovu jačati sopstveni kapital, ili pak isplatiti dividende, te ako će se isplatiti po kojoj stopi,
 • Da li kapital pribaviti na tržištu vrijednosnih papira ili putem banaka,
 • Da li kapital pribaviti na dugi ili kratki rok,
 • Da li emitovati vlasničke ili povjerilačke (dužničke) vrijednosne papire,
 • Koju vrstu vrijednosnih papira emitovati i kada.
akcije akcionarski kapital
Akcije – akcionarski kapital
 • Dugoročni, vlasnički
 • Bez dospijeća
 • Obične i preferencijalne:
  • upravljanje,
  • dividenda i
  • rizik.
vrijednost
Vrijednost
 • Nominalna
 • Knjigovodstvena
 • Tržišna
obveznice
Obveznice
 • Dugoročni, dužnički
 • Motivi za izdavanje:
  • duži rokovi dospijeća nego kod bankarskih kredita,
  • nema promjene vlasničke strukture i
  • niža je cijena (trošak) nego u slučaju emitovanja akcija.
 • Po kojoj cijeni ćete prodati obveznicu?
 • Imanentna cijena obveznice
 • Kamata se isplaćuje godišnje ili češće
podjela
Podjela

Budžetski deficit

 • Prema emitentu:
  • Državne
  • Druge
 • Prema roku dospijeća
 • Prema porijeklu – zemlja u kojoj se vrši emisija:
  • Inostrane
  • Evroobveznice – istovremeno se mogu prodavati u više zemalja.
 • Prema osiguranju obaveza:
  • Neosigurane
  • Osigurane (nekretninama = hipotekarne, drugim HoV = kolateralne, opremom)
 • Prema starosti duga – kada imamo više emisija.
 • Prema načinu plaćanja kamata:
  • Diskontovane (bez kupona)
  • Sa kuponima
  • Konsoli – nemaju fiksan rok dospijeća.
 • Prema vrsti kamatne stope

U različitim valutama – konvertibilne, povoljan poreski tretman!

hipotekarne obveznice
Hipotekarne obveznice
 • Nastale na osnovama tradicije korišćenja klasičnih hipotekarnih zajmova.
 • Hipotekarne obveznice su “stvorile” banke da bi riješile problem nelikvidnosti plasiranih hipotekarnih zajmova (“zarobljena” velika sredstva).
tok sekjuritizacije kako je pukao balon
Tok sekjuritizacije – “kako je pukao balon”
 • pojedini krediti sa istim faktičkim dospijećem, vrstom nekretnine i kamatnom stopom  prepakovani (“udruženi”) u tzv. PUL.
 • Na osnovu PULa emitovane obveznice  pojedini zajmovi iz pula su obezbjeđenje za izvršenje obaveza iz izdatih obveznica  znači obveznica je zasnovana na bazi hipoteke (mortgage backed securities).
 • Kupci obveznica postaju faktički vlasnici nekretnina.
 • Banka emisijom obveznica “vraća” u tok novac koji je vezan plasiranjem hipotekarnog zajma.
 • Banka prilivima od anuiteta zajmova plaća obaveze po osnovu emitovanih obveznica.
 • Ako klijent ne vraća zajam, banka uzima nekretninu i prodaje je  odatle plaća obaveze iz emitovanih obveznica.
slide13

Nisu samo izvor finansiranja nego i način za plasman suficita novčanih sredstava!

 • Oprez: razmak dospijeća kao izvor rizika!
slide14

Prednosti:

  • Kapital se prikuplja iz više izvora  lakše
  • Troškovi finansiranja ograničeni  ne učestvuju u raspodjeli dobiti
  • Troškovi emitovanja ograničeni i niži od emitovanja akcija
  • Poreski štit.
 • Nedostaci:
  • Fiksna obaveza za emitenta likvidacija usljed neizvršavanja
  • Povećanje finansijskog leveridža povećanje cijene kapitala (više duga = rast rizika)
  • Veliki iznos na raspolaganju na dan dospijeća za isplatu glavnice
  • Dugoročne prirode veći rizik
  • Strožiji uslovi emisije.
a u odnosu na akcije
A u odnosu na akcije
 • U pogledu rizika: vlasnici obveznica imaju manji rizik u odnosu na vlasnike akcija.
 • U pogledu prihoda: vlasnici obveznica imaju fiksan prihod, koji je nešto viši od prihoda koji bi imali da investiraju u državne vrijednosne papire.
 • U pogledu kontrole nad preduzećem: za razliku od vlasnika akcija, vlasnici obveznica nemaju pravo glasa i kontrole nad poslovanjem firme. To pravo stiču samo u određenim slučajevima, kada emitent ne izvršava svoje obaveze i kada je to predviđeno ugovorom o kreditu.
dugoro ni zajmovi
Dugoročni zajmovi
 • Period
 • Svrha i garancija
 • Najčešće vrste:
  • Investicioni grediti (pojam grace perioda i interkalarnih kamata)
  • Hipotekarni (pojam intabulacije)
lizing najam
Lizing (najam)
 • Posao u kome se jedna strana obavezuje da preda (ustupi) drugoj strani predmet lizinga na korištenje za određeni vremenski period, dok se druga strana obavezuje da u tom periodu plaća određenu naknadu.
 • Privlačan za mala i srednja preduzeća.
 • Vrste  operativni i finansijski
operativni lizing
Operativni lizing
 • Kratkoročna operacija  period najma je kraći od vijeka trajanja sredstva
 • Obično je proizvođač sredstva i davalac lizinga.
 • Pravo svojine se ne prenosi na korisnika.
 • Rizike i obaveze snosi davalac.
 • Može se otkazati u bilo koje doba.
finansijski lizing
Finansijski lizing
 • Full-pay-out lizing
 • Trilateralana transakcija
 • Glavne prednosti: procenat finansiranja opreme, nedostatak kolaterala za zajam, poresko priznati rashod.
 • Glavni nedostatak: cijena.
slide21

Dospijevaju u roku od 1 godine

 • Vrste prema (ne)osiguranosti
  • Spontani izvori
  • Ugovorni izvori
obaveze prema dobavlja ima
Obaveze prema dobavljačima
 • Kratkoročni poslovni dugovi i spontani dugovi.
 • Važnost procjene boniteta dobavljača.
 • Finansijski aspekt popusta koje dobavljači nude za prijevremeno plaćanje.
 • Pitanje obima neto obrtnog kapitala  što manji (potraživanja finansiramo kratkoročnim poslovnim obavezama).
kratkoro ni zajmovi neosigurani
Kratkoročni zajmovi- neosigurani
 • Neosigurani – odobravaju se na temelju kreditnog boniteta preduzeća:
  • Kontokorentni krediti (prekoračenje na računu)
  • Revolving kredit
kratkoro ni zajmovi osigurani
Kratkoročni zajmovi - osigurani
 • Osigurani – odobravaju se na temelju pokrića:
  • Lombardni kredit – zalog vrijednosnih papira, potraživanja ili zaliha
  • Faktoring – preuzimanje potraživanja od kupca od strane trećeg lica (faktora) i plaćanje odmah, naravno uz naknadu:
   • Avansno finansiranje (faktor zadržava određenu sumu kao granciju za pritužbe kupca na kvalitet)
   • Diskontno finansiranje (faktor uplaćuje dogovoreni iznos)