b r a d l e y a s s o c i a t e s l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bradley kodet skudsikre sikkerhedskopiering PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bradley kodet skudsikre sikkerhedskopiering

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 5

Bradley kodet skudsikre sikkerhedskopiering - PowerPoint PPT Presentation


  • 171 Views
  • Uploaded on

Det har været et årti om mundtlig forhandling rædsel historien, som hjemsøger drømme de individuelle hvis liv var tilsluttet på computere og på World Wide Web. De forfærdelige og uheldigt store hacking og tørre den digitale verdens virkelig har behov en modgift, der vil bidrage til at køre problemfrit de nævnte teknologier i kontinuerlig verden digitaliserede udviklingen. E-mail konti er hvor hackere bor hovedsagelig som kunne tage mulighederne for at skulle intet venstre, og kun den scary stuff markerer den såkaldte forfærdelige hacking. Så hvis du er også levende liv på internettet, bør du sandsynligvis styre dine forskellige e-mail-konti, en Facebook-konto, en kvidre konto eller to, navne sandsynligvis et par af domæne, ikke for at nævne du holde en masse af dit liv digitalt på din computer, eksterne harddiske og i Sky online. I denne trinvise vejledninger forsket Bradley sà ¥ dan sikkerhedskopieres alle aspekter af din digitale eksistens. Det meget første sted du bør starte sikkerhedskopiering af din computer(e). Af hensyn til denne artikel er “computer” stationære og bærbare computere eksklusive telefoner og tabletter. Der er mange forskellige måder at sikkerhedskopiere dine filer på din computer, så lad os tage et kig på hver art. Det har været et årti om mundtlig forhandling rædsel historien, som hjemsøger drømme de individuelle hvis liv var tilsluttet på computere og på World Wide Web. De forfærdelige og uheldigt store hacking og tørre den digitale verdens virkelig har behov en modgift, der vil bidrage til at køre problemfrit de nævnte teknologier i kontinuerlig verden digitaliserede udviklingen. E-mail konti er hvor hackere bor hovedsagelig som kunne tage mulighederne for at skulle intet venstre, og kun den scary stuff markerer den såkaldte forfærdelige hacking.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bradley kodet skudsikre sikkerhedskopiering' - WinemaGaven


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
b r a d l e y a s s o c i a t e s

BRADLEY ASSOCIATES

Bradley kodetskudsikresikkerhedskopiering for desktop, mobile & web datasikkerhed

slide2

Detharværet et årtiommundtligforhandlingrædselhistorien, somhjemsøgerdrømme de individuellehvislivvartilsluttetpåcomputereogpå World Wide Web. De forfærdeligeoguheldigt store hacking ogtørre den digitaleverdensvirkeligharbehov en modgift, dervilbidragetil at køreproblemfrit de nævnteteknologierikontinuerligverdendigitaliseredeudviklingen. E-mail kontierhvorhackereborhovedsageligsomkunnetagemulighederne for at skulleintetvenstre, og kun den scary stuff markerer den såkaldteforfærdelige hacking.

Såhvis du erogsålevendelivpåinternettet, bør du sandsynligvisstyre dine forskellige e-mail-konti, en Facebook-konto, en kvidrekontoeller to, navnesandsynligvis et par afdomæne, ikke for at nævne du holde en masse afditlivdigitaltpå din computer, eksterneharddiskeogi Sky online.

slide3

I dennetrinvisevejledningerforsket Bradley sà ¥ dansikkerhedskopieresalleaspekteraf din digitaleeksistens. Detmegetførstested du børstartesikkerhedskopieringaf din computer(e). Afhensyntildenneartikeler “computer” stationæreogbærbarecomputereeksklusivetelefonerogtabletter. Derer mange forskelligemåder at sikkerhedskopiere dine filer på din computer, så lad ostage et kigpåhver art.

Detharværet et årtiommundtligforhandlingrædselhistorien, somhjemsøgerdrømme de individuellehvislivvartilsluttetpåcomputereogpå World Wide Web. De forfærdeligeoguheldigt store hacking ogtørre den digitaleverdensvirkeligharbehov en modgift, dervilbidragetil at køreproblemfrit de nævnteteknologierikontinuerligverdendigitaliseredeudviklingen. E-mail kontierhvorhackereborhovedsageligsomkunnetagemulighederne for at skulleintetvenstre, og kun den scary stuff markerer den såkaldteforfærdelige hacking.

slide4

Såhvis du erogsålevendelivpåinternettet, bør du sandsynligvisstyre dine forskellige e-mail-konti, en Facebook-konto, en kvidrekontoeller to, navnesandsynligvis et par afdomæne, ikke for at nævne du holde en masse afditlivdigitaltpå din computer, eksterneharddiskeogi Sky online.

I dennetrinvisevejledningerforsket Bradley sà ¥ dansikkerhedskopieresalleaspekteraf din digitaleeksistens. Detmegetførstested du børstartesikkerhedskopieringaf din computer(e). Afhensyntildenneartikeler “computer” stationæreogbærbarecomputereeksklusivetelefonerogtabletter. Derer mange forskelligemåder at sikkerhedskopiere dine filer på din computer, så lad ostage et kigpåhver art.

slide5

Opsætningaf Time Machine erutrolignemt. Du harbrug for en tom eksternharddiskmindstdobbeltstørrelsenpå din harddisk. Gørsikkerpå, at harddiskenersluttetogtomme, gåtilSystemindstillinger > Time Machine. Findesder en indstillingtil “Vælgdisken.” Kontroller, at du vælgerdetdrev, du ønsker at have Time Machine tilbage op til, ogklikpå OK *. Hvisdetteikkealleredetænde Time Machine, tænddet, oghvisindstillingenerder, skal du klikkepå “sikkerhedskopiere nu.”

Nu din computer ersikkerhedskopieringaf alt på din harddiskog Mac formatereteksternedrev. Detogsåsikkerhedskopiere dine opbevaringskasseogså (se mere nedenfor).