Download
b r a d l e y a s s o c i a t e s n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bradley kodet skudsikre sikkerhedskopiering PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bradley kodet skudsikre sikkerhedskopiering

Bradley kodet skudsikre sikkerhedskopiering

189 Views Download Presentation
Download Presentation

Bradley kodet skudsikre sikkerhedskopiering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. BRADLEY ASSOCIATES Bradley kodetskudsikresikkerhedskopiering for desktop, mobile & web datasikkerhed

  2. Detharværet et årtiommundtligforhandlingrædselhistorien, somhjemsøgerdrømme de individuellehvislivvartilsluttetpåcomputereogpå World Wide Web. De forfærdeligeoguheldigt store hacking ogtørre den digitaleverdensvirkeligharbehov en modgift, dervilbidragetil at køreproblemfrit de nævnteteknologierikontinuerligverdendigitaliseredeudviklingen. E-mail kontierhvorhackereborhovedsageligsomkunnetagemulighederne for at skulleintetvenstre, og kun den scary stuff markerer den såkaldteforfærdelige hacking. Såhvis du erogsålevendelivpåinternettet, bør du sandsynligvisstyre dine forskellige e-mail-konti, en Facebook-konto, en kvidrekontoeller to, navnesandsynligvis et par afdomæne, ikke for at nævne du holde en masse afditlivdigitaltpå din computer, eksterneharddiskeogi Sky online.

  3. I dennetrinvisevejledningerforsket Bradley sà ¥ dansikkerhedskopieresalleaspekteraf din digitaleeksistens. Detmegetførstested du børstartesikkerhedskopieringaf din computer(e). Afhensyntildenneartikeler “computer” stationæreogbærbarecomputereeksklusivetelefonerogtabletter. Derer mange forskelligemåder at sikkerhedskopiere dine filer på din computer, så lad ostage et kigpåhver art. Detharværet et årtiommundtligforhandlingrædselhistorien, somhjemsøgerdrømme de individuellehvislivvartilsluttetpåcomputereogpå World Wide Web. De forfærdeligeoguheldigt store hacking ogtørre den digitaleverdensvirkeligharbehov en modgift, dervilbidragetil at køreproblemfrit de nævnteteknologierikontinuerligverdendigitaliseredeudviklingen. E-mail kontierhvorhackereborhovedsageligsomkunnetagemulighederne for at skulleintetvenstre, og kun den scary stuff markerer den såkaldteforfærdelige hacking.

  4. Såhvis du erogsålevendelivpåinternettet, bør du sandsynligvisstyre dine forskellige e-mail-konti, en Facebook-konto, en kvidrekontoeller to, navnesandsynligvis et par afdomæne, ikke for at nævne du holde en masse afditlivdigitaltpå din computer, eksterneharddiskeogi Sky online. I dennetrinvisevejledningerforsket Bradley sà ¥ dansikkerhedskopieresalleaspekteraf din digitaleeksistens. Detmegetførstested du børstartesikkerhedskopieringaf din computer(e). Afhensyntildenneartikeler “computer” stationæreogbærbarecomputereeksklusivetelefonerogtabletter. Derer mange forskelligemåder at sikkerhedskopiere dine filer på din computer, så lad ostage et kigpåhver art.

  5. Opsætningaf Time Machine erutrolignemt. Du harbrug for en tom eksternharddiskmindstdobbeltstørrelsenpå din harddisk. Gørsikkerpå, at harddiskenersluttetogtomme, gåtilSystemindstillinger > Time Machine. Findesder en indstillingtil “Vælgdisken.” Kontroller, at du vælgerdetdrev, du ønsker at have Time Machine tilbage op til, ogklikpå OK *. Hvisdetteikkealleredetænde Time Machine, tænddet, oghvisindstillingenerder, skal du klikkepå “sikkerhedskopiere nu.” Nu din computer ersikkerhedskopieringaf alt på din harddiskog Mac formatereteksternedrev. Detogsåsikkerhedskopiere dine opbevaringskasseogså (se mere nedenfor).