paaz en in beweging l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PAAZ-en in beweging PowerPoint Presentation
Download Presentation
PAAZ-en in beweging

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

PAAZ-en in beweging - PowerPoint PPT Presentation


 • 286 Views
 • Uploaded on

PAAZ-en in beweging. Catharina-ziekenhuis Eindhoven Mark Scherders psychiater. PAAZ Catharina-ziekenhuis. 25 bedden (250 opnames) Polikliniek (4.500 behandelcontacten) Consultatieve dienst (400 consulten) B-opleiding. Medewerkers. 3 psychiaters (2,5 fte) 4 AGIO’s

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PAAZ-en in beweging


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
paaz en in beweging

PAAZ-en in beweging

Catharina-ziekenhuis Eindhoven

Mark Scherders

psychiater

paaz catharina ziekenhuis
PAAZ Catharina-ziekenhuis
 • 25 bedden (250 opnames)
 • Polikliniek (4.500 behandelcontacten)
 • Consultatieve dienst (400 consulten)
 • B-opleiding
medewerkers
Medewerkers
 • 3 psychiaters (2,5 fte)
 • 4 AGIO’s
 • 1 systeemtherapeut (0,8 fte)
 • 1 GZ-psycholoog binnenkort (0,5 fte)
 • 1 CPV
 • 3 klinische vaktherapeuten
 • Verpleegkundig team
organisatie ggz in eindhoven e o
Organisatie GGZ in Eindhoven e.o.
 • GGzE (fusie RIAGG en APZ de Grote Beek)
 • Adherentie: 500.000 inw.
 • Vier algemene ziekenhuizen met 96 PAAZ- bedden en +/- 900 opnames per jaar
 • A-opleiding GGzE (6)
 • B-opleiding Catharina-ziekenhuis (3)
beleid ggze sinds 1996 o a
Beleid GGzE sinds 1996 (o.a.)
 • Ontmanteling ‘chronische’ bedden
 • Versterking case-management
 • Versterking klinische voordeurfunctie

(36 bedden)

 • RGC-vorming / inlijven van de PAAZ-en
samenwerking
Samenwerking…..
 • 1996: ‘intentie-overeenkomst’ GGzE – CZE
 • 1996: conferentie met presentatie gedetailleerde plannen. MFE zou er in 1998 staan…..
 • 1997: beleidsplan 4 PAAZ-en
 • 1997: ‘samenwerkingsovereenkomst’ GGzE – CZE  integratie PAAZ in RGC met inlevering van 4 bedden
 • Krachtig protest en ‘onaanvaardbaar’
profilering binnen het ziekenhuis
Profilering binnen het ziekenhuis
 • ECT
 • Derde (poli) en vierde (keuzestage) AGIO
 • Pijnpoli en geheugenpoli
 • Consulentschap revalidatiecentrum
 • Wetenschappelijk onderzoek i.s.m. UvT
 • Participatie in ziekenhuis- en stafcommissies
 • MPU-bedden (5)
 • Psychiatrisch Diagnose Advies Centrum (i.o.)
1999 2000
1999 – 2000
 • Relatief rustige periode
 • Zorgvisie
 • Goede contacten met collega’s van GGzE
 • Conclusie: integratie niet wenselijk, één voordeur niet wenselijk, wel intensivering samenwerking, desnoods onder één dak.
slechte relatie met directie
Slechte relatie met directie
 • Onze argumenten werden voor kennisgeving aangenomen
 • Voorwaarden VWS waren richtinggevend:
  • één voordeur
  • volledige zorginhoudelijke en organisatorische integratie
 • Correspondentie met VWS
 • Vijf voor twaalf…..
nieuwe raad van bestuur
Nieuwe Raad van Bestuur
 • Aanvankelijk besluit om de PAAZ niet te verhuizen naar RGC.
 • Onder druk VWS en Lange Termijn Huisvestingsplan: toch naar RGC, maar…
 • géén bestuurlijke integratie
 • en akkoord met randvoorwaarden
overige randvoorwaarden
Overige randvoorwaarden
 • Ten aanzien van ruimtelijke voorzieningen
 • Dichte, bovengrondse verbinding met ziekenhuis
 • Huidige poliklinische functie met korte verwijslijnen naar huisartsen handhaven
 • Ongewijzigde arbeidsvoorwaarden
bezwaarschrift aan vws
Bezwaarschrift aan VWS
 • De PAAZ-functie zal organisatorisch en zorginhoudelijk niet geïntegreerd worden in RGC (wel fysiek).
 • Er is weliswaar een gezamenlijk zorgvisie, maar er zal geen sprake zijn van één beleidsregie en één voordeur.
 • Er zullen 25 klinische behandelplaatsen van de PAAZ ingebracht worden in het RGC.
conclusies
Conclusies
 • Directies hebben hun eigen agenda, waarbij volumevergroting van het ziekenhuis soms een hogere prioriteit heeft dan de kwaliteit van de patiëntenzorg
 • Voortdurend uitdragen van eigen visie heeft proces kunnen vertragen
conclusies vervolg
Conclusies (vervolg)
 • We hebben geluk gehad met de wisseling van Directie – Raad van Bestuur
 • Gevolg is dat we de afgelopen jaren nadrukkelijker onze kerntaken zijn gaan definiëren en uitvoeren met daardoor een versterking van onze positie in het ziekenhuis
 • De toekomst ziet er goed uit