zoologie v ela medonosn apis melifera l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZOOLOGIE VČELA MEDONOSNÁ apis melifera PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZOOLOGIE VČELA MEDONOSNÁ apis melifera

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

ZOOLOGIE VČELA MEDONOSNÁ apis melifera - PowerPoint PPT Presentation


 • 491 Views
 • Uploaded on

ZOOLOGIE VČELA MEDONOSNÁ apis melifera. Nejstarší domácí zvíře člověka. Taxonomie. Kmen: Členovci Podkmen: Vzdušnicovci Třída: Hmyz Podtřída: Křídlatí Řád: Blanokřídlí Podřád: Štíhlopasí Čeleď: Včelovití Rod: Včela Druh: Včela medonosná. Včela medonosná.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ZOOLOGIE VČELA MEDONOSNÁ apis melifera


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zoologie v ela medonosn apis melifera

ZOOLOGIEVČELA MEDONOSNÁapis melifera

Nejstarší domácí zvíře člověka

taxonomie
Taxonomie
 • Kmen: Členovci
  • Podkmen: Vzdušnicovci
   • Třída: Hmyz
    • Podtřída: Křídlatí
     • Řád: Blanokřídlí
     • Podřád: Štíhlopasí
     • Čeleď: Včelovití
     • Rod: Včela
     • Druh: Včela medonosná

Zoologie - Včela medonosná

v ela medonosn
Včela medonosná
 • Patří k řádu blanokřídlých (Hymenoptera), který obsahuje asi 100 000 druhů včetně čmeláků a vos.
 • Rod Apis zahrnuje výhradně zástupce žijící v sociálním společenství.
 • Dva základní typy:
  • včela medonosná (Apis mellifera resp. Apis mellifica L.)
  • včela indická (Apis cerana, dříve Apis indica)

Zoologie - Včela medonosná

blanok dl
Blanokřídlí
 • Dva páry blanitých řídce žilkovaných křídel.
 • Ústní ústrojí kousací nebo lízací.
 • Samičky mají kladélko někdy přeměněné v žihadlo.
 • Význam jako opylovači, producenti medu, ničitelé larev škodlivého hmyzu, škůdci.

Zoologie - Včela medonosná

v ela medonosn roz en
Včela medonosná –rozšíření
 • Včela medonosná je rozšířena v současné době po celém světě. Ve Švédsku proniká vysoko na sever až k 64. stupni severní šířky, ve Finsku k 61., na Sibiři až k 51. Není však ve všech místech svého nynějšího rozšíření původním druhem.
 • Během geografického vývoje Země vzniklo mnoho ras včely medonosné, které byly optimálně přizpůsobeny podmínkám okolí.

Zoologie - Včela medonosná

soci ln uspo d n
Sociální uspořádání
 • Matka (královna) – je větší s protáhlým zadečkem, kde se vytvářejí velké vaječníky. Je jediná ve včelstvu, žije 3-4 roky. Zjara a v létě snáší až 2000 vajíček denně.
 • Samičky – dělnice: nedokanale vyvinuté pohlavní ústroje , menší velikost
  • Mladušky
  • Létavky
 • Samečci – trubci: jsou zavalitější než dělnice a mají větší složené oči, které se stýkají na temeni.

Zoologie - Včela medonosná

v ela medonosn pohlavn trimorfismus
Včela medonosná – pohlavní trimorfismus

3 kasty včely medonosné

královna - matka

trubec

dělnice

Zoologie - Včela medonosná

kr lovna
Královna
 • Královna má za úkol pouze reprodukci. Vyvíjí se v největších buňkách a jsou nejlépe krmeny.
 • Královna ovládá "své poddané" "královským parfémem" - substancí, kterou vylučuje z kusadlových žláz.
 • Pokud by došlo k úhynu královny, utlumil by se vliv substance, dělnice by vystavěli pro larvy větší buňky a začaly by je krmit kvalitní mateří kašičkou. nejdříve vylíhlá královna po té zabije ty ještě nevylíhlé a vydá se na svatební let.

Zoologie - Včela medonosná

d lnice
Dělnice
 • Dělnice mají rozdělenou ostatní práci. Jedná se o samice se zakrnělými pohlavními orgány.
 • V případě, že ve včelstvu není královna, může klást neoplozená vajíčka. Této dělnici se říká trubčice.
 • Některé se starají o královnu, jiné o trubce. Další část staví nové plástve - mladušky.
 • Včelky, které vidíme poletovat venku, patří také mezi dělnice - létavky.

Zoologie - Včela medonosná

trubci
Trubci
 • Trubci jsou samečci, kteří oplodní královnu .
 • Rodí se z menších buněk než dělnice a po oplození královny umírají.
 • Vajíčka trubců se rýhují samovolně bez oplození – partenogeneze.
 • Podobně jako královna, jsou i trubci krmeni dělnicemi. Na konci léta se o ně dělnice přestávají starat a jsou vyhnáni z úlu.

Zoologie - Včela medonosná

roj l
Roj / úl
 • Včely nikdy nespí, ale občas mohou být přistiženy jak odpočívají v prázdných voskových buňkách.
 • V průběhu sezóny roj obsahuje průměrně 40 000 až 60 000 včel. Jiné druhy včel mohou být daleko početnější ale známe i tzv. Včely samotářské.
 • Průměrná teplota roje je 34 °C.  

Zoologie - Včela medonosná

v voj prom na dokonal holometabolie
Vývoj – proměna dokonalá (holometabolie)
 • Vajíčka jsou dvojí:
  • Oplozená: z nich se líhnou samičky
  • Neoplozená: z nich se líhnou trubci

partenogeneze

Larva včely medonosné

Zoologie - Včela medonosná

morfologie v ely medonosn
Morfologie včely medonosné

Zoologie - Včela medonosná

v ela medonosn morfologie
Včela medonosná – morfologie

Hlava a

ústní ústrojí

složené oko

tykadlo

tři jednoduchá očka

sosák

Zoologie - Včela medonosná

v ela medonosn morfologie15
Včela medonosná – morfologie

Ústní ústrojí

 • Kousací funkci mají kusadla.
 • Čelisti obou párů se přeměnily v žlábkovité štětinky.
 • Přiloženy k sobě tvoří trubičku v ní se jako píst pohybuje jazýček (prodloužený dolní pysk).

Zoologie - Včela medonosná

v ela medonosn morfologie16
Včela medonosná – morfologie

Křídla

 • Dva páry blanitých křídel.
 • V letu se spojují řadami okrajových háčků v souvislé létací plochy po obou stranách těla.

Zoologie - Včela medonosná

let v ely
Let včely
 • Včela mává křídly v rozpětí pouhých 90° s frekvencí přibližně 230 mávnutí za sekundu.

Zoologie - Včela medonosná

v ela medonosn morfologie18
Včela medonosná – morfologie

Nohy

 • Kartáčky a košíčky na zadních nohou.
 • Košíčky jsou prohloubené jamky na vnějších stranách holení lemované brvami.
 • Kartáčky jsou přední články chodidel, pokryté jemnými štětinkami.

Zoologie - Včela medonosná

ihadlo s jedov m v kem
Žihadlo s jedovým váčkem
 • Žihadlo s jedem mají pouze dělnice.
 • Včelí jed je směs látek (histamin, dopamin, noradrenalin a mnoho bílkovinných látek).
 • Nejdůležitější z hlediska vlivu na tkáně savců je Melitin. Poškozuje buněčné struktury, rozkládá bílé i červené krvinky, způsobuje odumření buňky.
 • Obávanou složkou včelího jedu je i apamin. Ten působí na nervový systém a mozkovou tkáň.
 • K aplikaci jedu používá včela žihadlo se zoubky.

Zoologie - Včela medonosná

v el produkty
Včelí produkty
 • Med- sladká hmota, kterou včely zpracovávají z nektaru nebo medovice tím, že ji obohacují látkami vlastního těla, uskladňují v plástech, zahušťují, přikrývají voskovými víčky a nechávají dozrát.
 • Voskvyniká ve voskotvorných žlázách včel. Jedná se o přestavbu cukrů a pylů v trávicím a voskotvorném ústrojí.

Zoologie - Včela medonosná

v el produkty21
Včelí produkty
 • Mateří kašička se dá svojí funkcí přirovnat mateřskému mléku u savců. Jedná se o výměšek žláz mladých včel starajících se o vyvíjející se novou generaci.
 • Propolis- včelí tmel. je látka pryskyřičné povahy, kterou včely získávají z rostlinných zdrojů a používají ji k desinfekci, výstuhám a utěsnění úlu.

Zoologie - Včela medonosná

kter pojmy spolu souvis
Trimorfismus

Trubec

Propolis

Partenogeneze

Rýhování neoplozeného vajíčka

Včelí produkt

Samec

Pohlavní trojtvárnost

Které pojmy spolu souvisí?

Zoologie - Včela medonosná

vyhodnocen
Vyhodnocení
 • d
 • c
 • b
 • a

Zoologie - Včela medonosná

opakov n
Opakování
 • Proč je včela společenský hmyz?
 • Jaké znáte včelí produkty?
 • Jaké nástroje používá včela pro sběr pylu?
 • Jak působí včelí bodnutí a proč je pro včelu osudné?

Zoologie - Včela medonosná

pou it zdroje
Použité zdroje
 • http://www.priroda.cz
 • http://www.obh.cz
 • http://www.osel.cz
 • Daněk, G.: Zoologie. SPN, Praha, 1978

Zoologie - Včela medonosná