leri statistik teknikleri l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İleri İstatistik Teknikleri PowerPoint Presentation
Download Presentation
İleri İstatistik Teknikleri

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

İleri İstatistik Teknikleri - PowerPoint PPT Presentation


 • 559 Views
 • Uploaded on

İleri İstatistik Teknikleri. Üç tür yalan vardır: Yalan, Kuyruklu Yalan, İstatistik Benjamin Disraeli Dördüncü tür yalan İleri İstatistiktir, Emre Yeterince döndürürseniz veriye her türlü bulguyu itiraf ettirtebilirsiniz.... Anonim

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

İleri İstatistik Teknikleri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
leri statistik teknikleri

İleri İstatistik Teknikleri

Üç tür yalan vardır:

Yalan,

Kuyruklu Yalan,

İstatistik

Benjamin Disraeli

Dördüncü tür yalan İleri İstatistiktir, Emre

Yeterince döndürürseniz veriye her türlü bulguyu itiraf ettirtebilirsiniz.... Anonim

“Hayat fena halde futbola benzer: dört doğru pas yüzde 90 gol demektir” Bir filmden

leri statistik teknikleri2
İleri İstatistik Teknikleri
 • ? Neden “ileri” teknikler?
 • Amaç: Eldeki “veriyi” “bilgiye” dönüştürebilmek

- Veri vs. Bilgi

statistiksel y ntemler
İstatistiksel Yöntemler
 • Betimleyici (Descriptive) Yöntemler
  • Verili herhangi bir dağılımı bir ya da birden çok katsayıda anlatabilmek

- Örn: şirkettekilerin yaş ortalaması

 • Açıklayıcı (Explanatory) Yöntemler
  • Bir veri setinde olası ilişkileri sergilemek

- Örn: Şirkettekilerin ayakkabı numaralarıyla aldıkları maaş arasındaki ilişki

betimleyici y ntemler
Betimleyici Yöntemler
 • Amaç: Eldeki dağılımı en iyi şekilde temsil etmek
 • Araçlar:
  • Ortalama:
  • Medyan:
  • Mod:
betimleyici y ntemler5
Betimleyici Yöntemler
 • Veeee....
 • Varyans/Standart Sapma:
 • Neden:
ki da l m n hikayesi
Dağılım:

6,6,6

Ortalama: 6

Medyan: 6

Mod: 6

Std. Sapma: 0

Dağılım:

0,6,12

Ortalama: 6

Medyan: 6

Mod: 6

Std: Sapma: 6

İki Dağılımın Hikayesi

Amaç: Görünenin Ötesine Bakabilmek

a klay c analizler
Açıklayıcı Analizler
 • Amaç: Verili bir sette olası ilişkileri keşfetmek ya da öngörülen hipotezleri test etmek
g r nenin arkas
Görünenin Arkası....

Genel Ortalama: 51, Std. Sapma: 22

Kadınlar Ortalama: 46, Std. Sapma: 23

Erkekler Ortalama: 46, Std. Sapma: 21

ve g r nenin arkas
Ve Görünenin Arkası...

Erkekler

Kadınlar

a klay c analizler12
Açıklayıcı Analizler
 • Amaç: İlk bakışta görül(e)meyen ilişkileri sergileyip ilişkisel açıklamalar getirmek
 • Y= f(x)

ie: İnternet kullanımı= f(cinsiyet)

ie: Yaşam biçimi= f(gelir)

ie: Tüketim kalıpları= f(yaşam biçimi)

rnek geli mi lik ve ya am kalitesi
Örnek: Gelişmişlik ve Yaşam Kalitesi
 • BM verilerinden elde edilen bir tablo...
 • Araştırma sorusu: Gelişmişlik ve Yaşam Kalitesi arasındaki ilişki
 • İşlemleştirme:
  • Gelişmişlik: Kişi Başına Düşen GSMH
  • Yaşam Kalitesi: Çocuk ölümleri
sorular
Sorular
 • Grafiği ne kadar temsil ediyor?
 • Ne gibi çıkarımlar yapabiliyoruz?
 • “Forecasting” yapılabiliyor mu?
 • İlişkinin “boyutu” ve “yönü” ölçülebiliyor mu?

Ne Kadar Yeterli?

ama daha iyi analiz daha iyi veri
Amaç: Daha iyi analiz, daha iyi veri
 • Covariance (kovaryans)
 • Correlation Coefficient (korelasyon)
sonu lar
Sonuçlar
 • Covariance:

2115,318

 • Correlation:

-0,60165

Çıkarılacak Sonuç Ne?

ama nedensel li kileri g stermek
Amaç: Nedensel İlişkileri Göstermek
 • Y= f(x)
 • X, Y’nin belirleyicisi mi?
 • X, Y’yi ne kadar belirliyor?
 • X, Y’yi ne yönde belirliyor?
regresyon analizi
Regresyon Analizi
 • Y= f(x)
 • Y= a+bx
 • Regresyon Denklemi:
regresyon analizinin a l mlar
Regresyon Analizinin Açılımları
 • Çoklu Regresyon
 • Kukla Değişkenli Regresyon (Dummy Variable)
 • Binomial/Multinomial Regression
regresyon analizinin c z kaka lar
Regresyon Analizinin “cız-kaka”ları
 • Arkasında çok ciddi üç varsayım vardır.
 • Regresyon analizi sadece “interval” ya da “ratio” ölçümleme düzeyinde yapılır
 • “Do not use any mathematical model without understanding it”
k meleme ve birle tirme analizleri
Kümeleme ve Birleştirme Analizleri
 • Bütün olgular birbiriyle ilişkilidir. Aradaki ilişkinin 0 olduğu yerde bile...
 • Birleştirme analizlerinin amacı olguların birbirleriyle olan ilişkilerinden yola çıkarak işimizi kolaylaştırmaktır
 • 1. Değişken sayısını azaltabilirler
 • 2. Vaka sayısını azaltabilirler
 • 3. Boyut sayısını azaltabilirler
fakt r analizi de i ken say s n azaltmak
Faktör Analizi: Değişken Sayısını Azaltmak
 • Analize tabi bütün değişkenler birbiriyle ilişkili.
 • Bu değişkenlerin bazıları birbirleriyle daha kuvvetli ilişki sahibi.
 • Kuvvetli ilişki sahibi değişkenleri birleştirerek aza indirmek mümkün.
 • Değişkenlerarası korelasyon matrisi kullanılarak “faktör”ler inşa ediliyor
case say s azaltmak clustering
“Case” Sayısı Azaltmak: Clustering
 • Verili değişkenler bazında analize alınan “case”ler birbirlerine benzerler
 • Bu benzerlik bir ya da daha fazla boyutta olabilir
 • Benzerliklerden yola çıkarak “clusters” oluşturmak mümkün
 • Benzerlikler metric mesafelerle ölçülüyor
boyut say s n azaltmak mds
Boyut Sayısını Azaltmak: MDS
 • Analizde gözönünde tuttuğumuz her değişken bir “boyut” sayılabilir.
 • İki-üç boyuttan fazlasını “visualize” etmek kolay değil.
 • Değişkenler arasındaki uzaklıktan yola çıkılarak bu boyut sayısı azaltılabilir.
 • Değişkenler arasındaki uzaklıklar metric olarak ölçülebilir
ve mutlu son
Ve mutlu son....
 • “İstatistiksel araçlarınız ne kadar güçlü, ne kadar gelişmiş olursa olsun, unutmamanız gereken tek şey var:
 • Bu verileri okuma yazması olmayan demiryolu bekçileri topladı”

Sir John Maynard Keynes