sykdom abc - myalgisk encefalitt (me) - PowerPoint PPT Presentation

Nils
foredragsholder for sykdom abc nils erik volden hovedfag i helsefag ntnu www tcm no n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
sykdom abc - myalgisk encefalitt (me) PowerPoint Presentation
Download Presentation
sykdom abc - myalgisk encefalitt (me)

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
sykdom abc - myalgisk encefalitt (me)
721 Views
Download Presentation

sykdom abc - myalgisk encefalitt (me)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Foredragsholder for sykdom ABC Nils erik voldenhovedfag i helsefag - ntnuwww.tcm.no Sykdom ABC Behandling med urtemedisin og akupunktur • Myalgisk encefalitt • (me)

  2. Arrangør HerbaPlus

  3. Beskrivelse av me Foreleser Nils Erik Volden • Beskrivelse • Noeuklartomegentligårsak • Detfinnesingenkonklusiv test for ME • Av “letthetsgrunner” kaltkronisktretthetssyndrom (CFS) • Harsmerteimuskleneogsamtidiginflammasjonavhjerneognerver. 3

  4. Patologien til me Foreleser Nils Erik Volden • Patologi • Antattårsaksmønster: • Et aktivertimmunsystemgrunnetvirus, svekketimmunsystemellervaksinergjør at en betennelsebrerseggjennom SNS • Forstyrrerdermedhormonsystemetog ns. • To antatteårsaker: • Et virus harinntattkroppen • ME aktivertav en trigger somsvekkerimmunsystemet. 4

  5. Me symptomene Foreleser Nils Erik Volden • De klassiskesymptomene: • Utmattethet • Muskelsmertergjernesammen med svekkethet, • Forkjølelsessymptomer • Kvalme. • Resultatetavforannevntesymptomerer en atypiskdepressjon • Hvor grad bestemmesav de andresymptomene 5

  6. Akupunkturbehandling Foreleser Nils Erik Volden • TCM patologi: • Eksternvindinvadererkroppen • To muligeforløp: • Øyeblikkeligesymptomer • Vindblirikroppen • Spiral: PF svekker qi, somsåbyggerpf • Gir ME • Inkubererinternt • Skjultvarmestigergradvis • Spiral: indrevarmeskader yin, somsåbyggerindrevarme • Gir ME 6

  7. Herba plus og me Foreleser Nils Erik Volden • Herba plus behandling: • Activator • Syba Bodycleaner • Nutri plus • C-plus • E-plus • Probilan • Q10 7

  8. Akupunkturbehandling Foreleser Nils Erik Volden • Kortbehandling: • Eliminere damp • M40 • Spesialpunkt for damp • Lokalisertmidtpåleggen • M36 • Styrkerimmunsystemet • Lokalisert 3 cun under kne 1 cun lateralt 8

  9. Produktene er produsert av: www.herbaplus.no

  10. ForedragsholderNils erik voldennils@tcm.nowww.tcm.noDENNE SLIDEPRESENTASJONEN ER TILPASSET INTERNETT