Sykdom ABC - Ledd gikt - PowerPoint PPT Presentation

Nils
foredragsholder for sykdom abc nils erik volden hovedfag i helsefag ntnu www tcm no l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sykdom ABC - Ledd gikt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sykdom ABC - Ledd gikt

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
Sykdom ABC - Ledd gikt
1578 Views
Download Presentation

Sykdom ABC - Ledd gikt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Foredragsholder for sykdom ABC Nils erik voldenhovedfag i helsefag - ntnuwww.tcm.no SYKDOM ABC Behandling med urtemedisin og akupunktur • leddgikt

  2. Arrangør HerbaPlus

  3. leddgikt • En type betennelse med ukjent årsak • Mange ulike teorier om årsaken • Kronisk infeksjon i ledd • Arv/ genetisk tendens • Mikro organismer • Mycoplasma • Små organismer hvor evnen til å lage en cellevegg er tapt • Malfunksjon i kroppens metabolske system • Malfunksjon i kroppens immunsystem • Mest populær årsak i forskning og litteratur Foreleser Nils Erik Volden

  4. Førstelinjes skolemedisinskbehandling • Bivirkninger til NSAID: • Forstyrret tarm • Oppstøt • Kvalme • Løs avføring • Blødning i mage/ tarm systemet • Sår dannelse i fordøyelsessystemet • Hypersensitive reaksjoner: • Utslett/ spasmer i lungene/ ødem/ hodepine/ blodlidelser/ øresus/ svimmelhet/ væske retensjon • Skade på lever • Høy dose Aspirin (acetylsalicylsyre) • Reduserer smerter og betennelse i ledd • Langtids bruk kan gi blødning i magen • Non-steriodal anti-inflamatory drugs (NSAID) • Smertestillende • Bakdel: sterke bivirkninger! Foreleser Nils Erik Volden

  5. andrelinjes skolemedisinskbehandling • Slowactingantirheumatic drug (SAARD) • Eksempler på dette: • Gull • Malaria medisin • Imunregulerende medisin • Cellegift Foreleser Nils Erik Volden

  6. Skolemedisinsk effekt på leddgikt • Lindrer smerter • Reduserer betennelser • Gir en rekke sterke bivirkninger: • Mage sår • Gastrointestinale problem • Blødninger i tarmsystem • Sløret syn • Parkinson • Hår – og negl fall • Skader lever og nyrer Foreleser Nils Erik Volden

  7. Herba plus og leddgikt • Herba plus behandling: • Lax plus • Urilan • Ingefær • Maritistel • SybaBodycleaner • Activator • Nutriplus • Probilan • Regerol • Sirkulan Foreleser Nils Erik Volden

  8. Akupunkturbehandling ogleddgikt • Innentcm sees leddgiktsomild • Sidendeterartikulasjonenesomangripeser de relaterttilnyrene • I litteraturenkarakteriseresleddgiktsom: • Varmedamp • Ild • Nyre yin xu • Akupunkturpunkter: • Lokalpunkterlokal qi sirkulasjon, • lokalt • Du14 spesialpunkt for ild, • under c7 • M40 spesialpunkt for damp, • midtpåleggen • N3 styrkernyre yin, innsiden • I dulpnedmalleol Foreleser Nils Erik Volden

  9. Produktene er produsert av: www.herbaplus.no

  10. ForedragsholderNils erik voldennils@tcm.nowww.tcm.noDENNE SLIDEPRESENTASJONEN ER TILPASSET INTERNETT