Sykdom ABC - Hjerte infarkt - PowerPoint PPT Presentation

Nils
foredragsholder for sykdom abc nils erik volden hovedfag i helsefag ntnu www tcm no n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sykdom ABC - Hjerte infarkt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sykdom ABC - Hjerte infarkt

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
Sykdom ABC - Hjerte infarkt
1957 Views
Download Presentation

Sykdom ABC - Hjerte infarkt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Foredragsholder for sykdom ABC Nils erik voldenhovedfag i helsefag - ntnuwww.tcm.no SYKDOM ABC Behandling med urtemedisin og akupunktur • hjerte infarkt

  2. Arrangør HerbaPlus

  3. Hjerteinfarkt • Et hjerteinfarkt er en tilstand hvor hjertemuskulaturen får for lite oksygen • Den underernærte muskulaturen dør • Hovedårsaken er at en blodåre i hjertet har gått tett: • På grunn av en blodpropp • Forstyrrelser i hjerterytmen • Lavt blodtrykk • Lav blodprosent Foreleser Nils Erik Volden

  4. Hjerteinfarktsymptomer • Tilsammenligning: • Angina er en tilstand hvor oksygentilførselen forbigående blir for lav • En person med trange blodårer kan ha nok oksygen i hvile • Symptomer: • Varierende symptomer • Klemmende brystsmerter, ofte like bak brystbeinet • som en klo, andre som en stein som trykker på brystet • Smertene er kraftige • Smertene kan stråle ned mot magen, opp til halsen eller ut i armene Foreleser Nils Erik Volden

  5. ÅrsaktilHjerteinfarkt • Mye er ennå ukjent • Vet at: • Karsykdom med påleiringer i hjertets små blodårer • Disponerer for at blodårene kan gå tett og gi infarkt. • Mindre avleiringer på innsiden av blodårene • En plutselig sammentrekning i veggen kan føre til stopp i blodforsyningen. • Små påleiringer andre steder i kroppen kan rive seg løs og fare videre til hjertet • Disse blodproppene kan plugge igjen de små blodårene på hjertet. Foreleser Nils Erik Volden

  6. Risikofaktorertilhjerteinfarkt • Påleiringer i blodårene • Åreforkalkning kan være arvelig • Arteriosklerose kan være arvelig • Risikofaktorer for hjerteinfarkt • Høyt kolersterol • Høyt blodtrykk • Røyking • Diabetes • Stress  Foreleser Nils Erik Volden

  7. TCM diagnostiserer hjerteinfarkt som: • H qi og blodstagnasjon • Herba plus behandling: • Sirkulan • Q10 • Lipidolan • Urilan Foreleser Nils Erik Volden

  8. Akupunkturbehandling • Regulerehjertet • P6 distalpunkt for hjertet, • påinnsidenavhånden • Lokalpunkt • Ren17 lokalpunkt, • midtpå sternum • Akuttpunkt • “bit” H9og ty1, • beggesideravrotenavlillefinger • Du26, • under nesen Foreleser Nils Erik Volden

  9. Produktene er produsert av: www.herbaplus.no

  10. ForedragsholderNils erik voldennils@tcm.nowww.tcm.noDENNE SLIDEPRESENTASJONEN ER TILPASSET INTERNETT