Sykdom ABC - Fibromyalgi - PowerPoint PPT Presentation

Nils
foredragsholder for sykdom abc nils erik volden hovedfag i helsefag ntnu www tcm no n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sykdom ABC - Fibromyalgi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sykdom ABC - Fibromyalgi

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
Sykdom ABC - Fibromyalgi
1396 Views
Download Presentation

Sykdom ABC - Fibromyalgi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Foredragsholder for sykdom ABC Nils erik voldenhovedfag i helsefag - ntnuwww.tcm.no SYKDOM ABC Behandling med urtemedisin og akupunktur • fibromyalgi

 2. Arrangør HerbaPlus

 3. Fibromyalgi (FM) • Kronisk verk og smerte • Ukjent årsak Foreleser Nils Erik Volden

 4. Diagnose av fibromyalgi (FM) • Diagnose av FM: • Hovedindikasjon er smerte i alle fire kroppskvadranter • Høyre og venstre side • Øvre og nedre del av kroppen • Smerte ved trykk på minst 11 av 18 ømmepunkter   • Smertene må være kroniske • Over tre måneder Foreleser Nils Erik Volden

 5. Fakta om Fibromyalgi (FM) • Andre symptomer ved FM: • Fatigue • Søvnproblem • Stive muskler • Dovninger • Hodepine • Irritabel tykktarm • Uro • Angst • Følelse av hevelse  Foreleser Nils Erik Volden

 6. Fakta om Fibromyalgi (FM) FM er en type hyperalgesi • Ekstra følsom i huden • Skade • Inflammasjon • Hjernens følsomhetssenter er overfølsomt • Misstolker derfor informasjon fra nervene • Vanlig berøring blir til smerte Foreleser Nils Erik Volden

 7. Tre teorier om Fibromyalgi (FM) Først det er ingen enighet om årsak! Foreleser Nils Erik Volden

 8. Smerte forstyrrelse • Smerte forstyrrelse • FM er skapt av en forstyrrelse i hjerne og ryggmarg • Denne forstyrrelsen gjør at vanlige signal fra musklene oppfattes som smerte • Smertene er relativt stabile ved FM selv ved hvile • Ufullstendig avslapping i musklene gir en forstyrret gjennomblødning i kapillærene Foreleser Nils Erik Volden

 9. Hormonforstyrrelse • Hormonforstyrrelse • FM er skapt av en forstyrrelse i neuropeptidene som styrer hjernens impulsflyt • Redusert innhold av serotonin • Reduserer smerteterskelen  • Antidepressiva øker mengde seratonin i hjernen (direkte eller inndirekte) • En mer plagsom tretthet enn smerte, med en lav søvnkvalitet  Foreleser Nils Erik Volden

 10. Psykisk basert FM er skapt av kronisk stress eller psykiske faktorer Foreleser Nils Erik Volden

 11. Akupunkturbehandling av Fibromyalgi • TCM diagnosen: • En psykisk belasting stresser en persons kropp • Over tid utvikler kroppen spenninger og en sekundær hyperalgesi • Oversensitivitet i hjernen for signaler fra musklene • Gir en smerteopplevelse mv. FM symptombilder • Beskrives som: • PF gir en høy aktivitet i hun som fører til en lever qi stagnasjon og damp Foreleser Nils Erik Volden

 12. Herba plus og Fibromyalgi • Herba plus behandling: • Activator • Nutri plus • Seda plus • Sirkulan • Regerol Foreleser Nils Erik Volden

 13. Akupunkturbehandling av FM • Akupunkturpunkter: • Du20 roer hun, på toppen av hodet • Le3 fire port punkt, mellom to tær • Co4 fire port punkt, mellom to fingre • M40 spesialpunkt damp, midt på legg Foreleser Nils Erik Volden

 14. Produktene er produsert av: www.herbaplus.no

 15. ForedragsholderNils erik voldennils@tcm.nowww.tcm.noDENNE SLIDEPRESENTASJONEN ER TILPASSET INTERNETT