Sykdom ABC - Blodtrykk - PowerPoint PPT Presentation

Nils
foredragsholder for sykdom abc nils erik volden hovedfag i helsefag ntnu www tcm no l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sykdom ABC - Blodtrykk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sykdom ABC - Blodtrykk

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
Sykdom ABC - Blodtrykk
1233 Views
Download Presentation

Sykdom ABC - Blodtrykk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Foredragsholder for sykdom ABC Nils erik voldenhovedfag i helsefag - ntnuwww.tcm.no SYKDOM ABC Behandling med urtemedisin og akupunktur • Hjerte arytmi

  2. Arrangør HerbaPlus

  3. Hjertearytmi • Et av de vanligste problem kardiologenmottar • Hjertetsrytmeerkontrollertav sinus knuten • Jevnutløsningavpulser • Kun influertav ANS Foreleser Nils Erik Volden

  4. To typer hjertearytmi • Deter to hovedtyper: • Bradycardi – Yin tilstandi H • Økningiparasympatiskaktivitet • <60 slag pr minutt • Symptom: kald, svetter, blodtrykksfall, kvalmeogkanbesvime • Tachycardi – Yang tilstandi H • Økningisympatiskaktivitet • >100 slag pr minutt • Varierende ANS aktivitet under respirasjongiranormal sinus rytme • Symptom: Rytmenøkervedinnpust, raskogujevn Foreleser Nils Erik Volden

  5. Bradycardi • H yin tilstand • TCM: Problem med qi sirkulasjonentil H • Yin tilstand • Herba plus behandling: • Sirkulan • Krill plus • Activator • Nutri plus • Seda plus Foreleser Nils Erik Volden

  6. Bradycardi • TCM: Problem med qi sirkulasjonentil H • Yin tilstand • Akupunkturbehandling: • P6 • distalpunkthjertet, • innsidehånd Foreleser Nils Erik Volden

  7. Tachycardi • H yang tilstand • TCM: Problem med qi sirkulasjonentil H • Yang tilstand • Herba plus behandling: • Sirkulan • Krill plus • Activator • Nutri plus • Seda plus • Sammeproduktsomvedbradycardi Foreleser Nils Erik Volden

  8. tachycardi • TCM: Problem med qi sirkulasjonentil H • Yang tilstand • Akupunkturbehandling: • P6 • distalpunkthjertet, • innsidehånd Foreleser Nils Erik Volden

  9. Produktene er produsert av: www.herbaplus.no

  10. ForedragsholderNils erik voldennils@tcm.nowww.tcm.noDENNE SLIDEPRESENTASJONEN ER TILPASSET INTERNETT