Sykdom ABC - Angina Pectoris - PowerPoint PPT Presentation

Nils
foredragsholder for sykdom abc nils erik volden hovedfag i helsefag ntnu www tcm no l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sykdom ABC - Angina Pectoris PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sykdom ABC - Angina Pectoris

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
Sykdom ABC - Angina Pectoris
1272 Views
Download Presentation

Sykdom ABC - Angina Pectoris

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Foredragsholder for sykdom ABC Nils erik voldenhovedfag i helsefag - ntnuwww.tcm.no SYKDOM ABC Behandling med urtemedisin og akupunktur • Angina pectoris

  2. Arrangør HerbaPlus

  3. Angina pectoris • Angina betyrhjertekrampe • Angina pectoris skyldesåreforkalkningiblodårenetilhjertemuskelen • Hovedsymptometertetthetsfølelseibrystet • Radierertilrygg, skulderellerned arm (spes. venstre) • Et diffustsymptombilde • Av ogtil bare kortpustethet • Grunnetvenøsttrykkilungeblodårenegrunnetstivevenstreventrikkel Foreleser Nils Erik Volden

  4. Angina pectoris • Årsakentilsykdommener: • Fortettningav en arterie • Årsakentilsymptomeneer: • Liteblodtilhjertemuskelen Foreleser Nils Erik Volden

  5. Angina pectoris • TCM diagnose: • H blodstagnasjon • Dettebetyr at blodetsirkulererdårligihjertet • Herba plus behandling: • Sirkulan • Q10 • Lipidolan • Glemnåikke! • Sirkulanikurativ dose utviderblodårene • Kan forsterkes med magnesium Foreleser Nils Erik Volden

  6. Akupunkturbehandling av Angina pectoris • Behandlingertodelt: • Regulerehjertet • P6 distalpunkt for hjertet, • påinnsidenavhånden • Eliminere damp • M40 spesialpunkt for damp, • midtpåleggen Foreleser Nils Erik Volden

  7. Produktene er produsert av: www.herbaplus.no

  8. ForedragsholderNils erik voldennils@tcm.nowww.tcm.noDENNE SLIDEPRESENTASJONEN ER TILPASSET INTERNETT