Download
meten is weten bent u er klaar voor n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Monsterboard op Emerce eRecruitment PowerPoint Presentation
Download Presentation
Monsterboard op Emerce eRecruitment

Monsterboard op Emerce eRecruitment

284 Views Download Presentation
Download Presentation

Monsterboard op Emerce eRecruitment

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. METEN IS WETEN. BENT U ER KLAAR VOOR? Rachael Parratt Emerce eRecruitment 17 april 2014

 2. EEN MARKETEER OVER RECRUITMENT @rachaelparratt Rachael.parratt@monsterboard.nl

 3. “ZELF KIJK IK LIEVER EERST NAAR DE DATA”

 4. GERICHT VRAAG EN AANBOD AFSTEMMEN

 5. ALS JE NIET WEET WAT JE DOET, LOOP JE ALS EEN BLIND PAARD IN DE WEI. Bas Westland

 6. RECRUITMENT METRICS Candidate quality Number of applies Cost per hire Time tofill New hireperformance Employee retention Offer acceptance ratio

 7. TOCH?

 8. HOE DENKEN CORPORATE RECRUITERS OVER HET METEN VAN EN HET STUREN OP DE EFFECTIVITEIT VAN HUN RECRUITMENT ACTIVITEITEN?

 9. AANPAK Kwantitatief telefonisch onderzoek onder 100 bedrijven Onder corporate recruiters en HR managers Aangevuld met open vragen Uitgevoerd door Team Vier Duiding door (video-)interviews tijdens eRecruitment!

 10. STELLING 1 “DE MEESTE RECRUITERS VINDEN HET METEN VAN ROI EN HET BIJHOUDEN VAN RECRUITMENT METRICS BELANGRIJK”

 11. 36% van de ondervraagden vindt het meten van de effectiviteit van hun recruitment activiteiten belangrijk Hoe belangrijk is het voor u om de effectiviteit van uw recruitmentmiddelen te kunnen meten, op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 helemaal niet belangrijk is en 5 zeer belangrijk?

 12. STELLING 2 “DE MEESTE RECRUITERS HOUDEN GEEN METRICS BIJ”

 13. 58% van de ondervraagden geeft aan de effectiviteit van de recruitmentmiddelen (nog) niet te meten Van welke recruitmentmiddelen/-kanalen meet u de effectiviteit?

 14. WAAROM?

 15. STELLING 3 “AANTAL HIRES EN COST PER HIRE WORDEN HET MEEST BIJGEHOUDEN”

 16. Top 4 Metricsom de effectiviteit van werving- en selectieactiviteiten te meten

 17. STELLING 4 “ZEVEN OP DE TIEN RECRUITERS HEEFT ZIJN BELEID WEL EENS AANGEPAST OP BASIS VAN GEMETEN RESULTATEN”

 18. 72% past wel eens het beleid aan op basis van metrics. Ongeveer 20% heeft dat vaak gedaan. Door het meten van recruitment effectiviteit:

 19. EFFECT ZIT IN KLEINE DINGEN AANPASSEN VACATURETEKST LEVERT +65% MEER SOLLICITATIES OP

 20. STELLING 5 “RECRUITMENT ROI IS EEN HYPE ALS GEVOLG VAN DE CRISIS. OVER 5 JAAR HEEFT NIEMAND HET ER MEER OVER”

 21. Het meten van recruitment effectiviteit zal niet overwaaien “Het meten van de effectiviteit van de recruitment-activiteiten is een hype als gevolg van de crisis / over 5 jaar heeft niemand het er meer over”

 22. SAMENVATTEND - Bijna de helft van recruiters vindt het meten van recruitment effectiviteit niet belangrijk. - Een meerderheid geeft ook aan (nog) geen recruitment metrics bij te houden. - Aantal sollicitaties en kwaliteit van kandidaten worden het vaakst bijgehouden. - Toch heeft een meerderheid van diegenen die wel meten zijn beleid wel eens aangepast o.b.v. inzichten. - Slechts een kwart van de ondervraagden is van mening dat Recruitment ROI een hype is

 23. HOE DICHTEN WE DE KLOOF?

 24. THE BIGGER PICTURE

 25. OPVOLGING Publicatie rapport rond 20 mei Lever uw visitekaartje in of laat uw gegevens achter En ontvang automatisch het onderzoeksrapport per e-mail

 26. WILT U BIJDRAGEN AAN DEZE PUBLICATIE? rachael.parratt@monsterboard.nl