Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Op-art PowerPoint Presentation

Op-art

159 Views Download Presentation
Download Presentation

Op-art

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Op-art Lucia Eštoková, 3.D

  2. Op-art (skrátené z angl. opticalart - optické umenie) je smer výtvarného umenia, ktorý sa začal rozvíjať koncom 50. a začiatkom 60. rokov 20. storočia.

  3. Autori op-artových diel využívajú poznatky z geometrie, fyziognómie a optiky. Snažia sa pomocou väčšinou čiernobielych geometrických obrazcov, rastrov a vzájomne sa prekrývajúcich lineárnych a plošných útvarov dosiahnuť optický klam pohybu alebo nestability.

  4. Názov bol použitý prvýkrát v roku 1964 na prípravách na výstavu TheResponsiveEye (Reagujúce oko) v Múzeu moderného umenia v New Yorku. Názov je vlastne obdobou iného umeleckého smeru Pop art.

  5. Jedným z hlavných predstaviteľov op-artu je maďarský výtvarník VictorVasarely, ďalej BridgetRiley, Jesús-RafaelSoto, YouriMessen-Jaschin, Richard Anuszkiewicz, JulianStanczak a CarlosCruz-Diez.

  6. Ďakujem za pozornosť